slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Jaksland før 1700:

Eiere:

1. 1400, Haldor Tordsen og hustru Elina gir 5 1/2 øyrisbol til Røyken kirke.

2.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Røgen presteboel 1/2 pd. salt med bøxell. Eier det samme ved
Jordeboka 1661.

3. 1654, Her. Hans, Ved Kontribusjonsskatten 1654 eier Her. Hans 1/2 skippund salt med bygsel.

Kjente brukere:

1.
1612 - 1614, Knud Jacobsland,

Knud nevnes ved Landskatten 1612 - 1614.

2. 1615 - 1620, Halvor Jacobsland,

Halvor var oppsitter ved Jordeboka 1615. Han nevnes ved Bygningsskatten 1617 - 1620.


3. 1622 - 1638, Henrich Jacobsland,

Henrich nevnes ved Bygningsskatten 1622 - 1637/1638 og ved Landskatten 1637.


4. 1639 - 1643, Laurits Jacobsland,

Laurits nevnes i Bygningsskatten 1639/1640 - 1642/1643.


5.
1644 - 1682, Oluf Jaksland, f. ca. 1610,

I Koppskatten 1645 nevnes Oluff Jacobsland og en pige.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Oluf Jacobsland 1 hest, 5 kyr, 1 stut, og 2 sauer.

Oluf var oppsitter på Jaksland ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 3 kyr, 1 ungfe og 0 sauer. Han har noe skog til Jufers og Sterer.

I Manntallet 1664 nevnes Jaksland som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Oluf 54 år. Han har sønnen Niels 12 år.

I Manntallet 1666 nevnes Jaksland som "Ødegaard" og har oppsitteren Ole 56 år. Han har sønnen Niels 14 år.

Oluf var lagrettemann 1676 - 1677.

Oluf var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1682.

Sønnen Nils neste bruker.

6. 1684 - 1700, Nils Olsen, f. ca. 1652, d. 1700, g.m. Gunnild Larsdatter Rød.

Niels var lagrettemann 1684 - 1699.


7. 1700 - , Jacob Nilsen, f. ca. 1665, d. 1741, g.m. Margrethe Jensdatter Sundby.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1701 tinglyser Jacob Nilsen sitt bygselbrev på 1/2 skippund salt i ødegården Jaksland. Datert 29 Nov. 1700.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 584.