slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Jaksland (Jacobsland) før 1801: Matrikkelnr. 72. Under utvikling.

Eiere:

1. 1400, Haldor Tordsen og hustru Elina gir 5 1/2 øyrisbol til Røyken kirke.

2.
1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Røgen presteboel 1/2 pd. salt med bøxell. Eier det samme ved Jordeboka 1661.

3. 1654, Her. Hans, Ved Kontribusjonsskatten 1654 eier Her. Hans 1/2 skippund salt med bygsel.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1612 - 1614, Knud Jacobsland,

Knud nevnes ved Landskatten 1612 - 1614.

2. 1615 - 1620, Halvor Jacobsland,

Halvor var oppsitter ved Jordeboka 1615. Han eier da 1 fjerding salt i gården Skryset.

Han nevnes ved Bygningsskatten 1617 - 1620.


3. 1622 - 1638, Henrich Jacobsland,

Henrich nevnes ved Bygningsskatten 1622 - 1637/1638 og ved Landskatten 1637.


4. 1639 - 1643, Laurits Jacobsland,

Laurits nevnes i Bygningsskatten 1639/1640 - 1642/1643.


5.
1644 - 1682, Oluf Jaksland, f. ca. 1610,

I Koppskatten 1645 nevnes Oluff Jacobsland og en pige.

Oluf var oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1654.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Oluf Jacobsland 1 hest, 5 kyr, 1 stut, og 2 sauer.

Oluf var oppsitter på Jaksland ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 3 kyr, 1 ungfe og 0 sauer. Han har noe skog til Jufers og Sterer.

I Manntallet 1664 nevnes Jaksland som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Olle 54 år. Han har sønnen Niels 12 år.

I Manntallet 1666 nevnes Jaksland som "Ødegaard" og har oppsitteren Olle 56 år. Han har sønnen Niels 14 år.

Oluf var lagrettemann 1676 - 1677.

Oluf var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1682.

Sønnen Nils neste bruker.

6. 1684 - 1700, Nils Olsen, f. ca. 1652, d. 1700, g.m. Gunnild Larsdatter Rød.

Niels var lagrettemann 1684 - 1699.


7. 1700 - 1741, Jacob Nilsen, f. ca. 1665, gravl. 29 Okt. 1741, g.m. Margrethe Jensdatter Sundby.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1701 tinglystes Jacob Nilsen sitt bygselbrev på 1/2 skippund salt i ødegården Jaksland. Datert 29 Nov. 1700.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Jacob Jacobsland" lagrettemann. Her finnes også hans segl/bumerke. Han har INS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445).

Jacob hans hustru og en tjenestepike bor på Jacobsland ved Skoskatten 1711.

Jacob er oppsitter ved Matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Jacob Nilsen som oppsitter på gården Jaksland. Han er da 59 år gammel. Soldat på 1/4 legd var Bernt Jonsen 24 år gammel, gift og hadde et barn. Han hadde vært i tjeneste i 3 år. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Augustinus Olsen 28 år.


8. 1742 - 1771, Jens Jacobsen, f. ca. 1698, gravl. 3 Mars 1771, g.m. 18 Jan. 1722, Maria Michelsdatter Auke, g.m.2. 30 Juni 1759, enken Anne Torstensdatter Guttersrud.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1742 tinglyser Jens Jacobsen sin bygselseddel på ødegården Jaksland fra sognepresten Poul Christian Holst. Datert den 22 Feb. 1742.

I 1759 ble gården delt. Sønnen Hans Jensen fikk bygselen på halve gården. Se bruker nr. 1 på bruk nr. 2.

Ved hovedmanntallet 1765 er Jens Jacobsen og hans hustru Anne Torstensdatter oppsittere på gården "Jacobsland". Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Jaksland.


9. 1773 - 1791, Hans Pedersen, dpt. 18 Okt. 1739, gravl. 6 Apr. 1791, g.m. 24 Mars 1774, enken Anne Iversdatter Guttersrud/Jaksland.

Hans var sønn av Peder Pedersen Blæstad og Ingeborg Hansdatter Skytt.

1773. Hr. Holst bygsler Jaksland til Hans Pedersen Ølstad. (Killingstad side 584).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 nevnes Hans Pedersen som leilending på gården Jaksland. Han var uformuende og betalte derfor ikke skatt.

Ved folketellingen 1801 bor kona Anne Iversdatter på gården Jaksland (Jacobsland). Hun er da enke, inderst og har levebrød av gården og bor på gården sammen med sin sønn Iver Hansen. Hennes ugifte søster Mari Iversdatter bor også på gården.


10. 1792 - 1828, Ingebret Christophersen, dpt. 13 Jan. 1764, d. 13 Juli 1828, g.m. 13 Sep. 1794, Henrica Jensdatter Skryseteie (1768-1828).

Ingebret var sønn av Christopher Sørensen Søndre Heggum og Dorthe Ingebretsdatter Flater.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1793 tinglyses Hr. Holst bygselbrev på 5 lispund salt i ødegården Jaksland til Engebret Christophersen.

Ved folketellingen 1801 bor Ingebret på gården Jaksland (Jacobsland). Han er da bonde og gårdbeboer og bor på gården sammen med sin hustru og barn.


Bruk 2:


1.
1759 - 1763, Hans Jensen, dpt. 1726, gravl. 24 Mai 1763, g.m. 20 Nov. 1757, Mari Iversdatter Liverud.

Hans var sønn av bruker nr. 8 på bruk nr. 1.

På sommertinget i Røyken den 28 Juni 1759 tinglyste presten Povel Christian Holst sin utgivne bygselseddel på halve ødegården Jaksland til Hans Jensen på hans livstid. Datert 27 Mars 1759.


2.
1764 - , Ole Christophersen, g.m. 27 Des. 1764, enken Mari Iversdatter Jaksland.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1764 tinglyste sognepresten Poul Christian Holst sitt utgivne bygselbrev på halve gården Jaksland til Ole Christophersen. Datert 2 Nov. 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 er Ole Christophersen og hans hustru Mari Iversdatter oppsittere på gården "Jacobsland". Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Jaksland.


3.
1783 - 1787, Ole Thomassen, f. ca. 1731, gravl. 26 Des. 1795, g.m. 24 Sep. 1765, Mari Jonsdatter Grav. (1742-1787).

Ole kalles Jerdal i 1765. I 1765 var Ole og Mari på Gjerdal. I 1766, 1769 og 1772 var de på plassen Allergot under Nordre Hyggen. I 1777 og 1779 var de på Guttersrud, og i 1787 var de på Jaksland.

1783. Hr. Holst bygsler Jaksland til Ole Thomesen. (Killingstad side 584).


4. 1786 - 1788, Søren Christophersen, dpt. 15 Okt. 1758, d. 1 Des. 1830, Heggum, g.m. 6 Jan. 1803, Karine Andreasdatter Lund.

Søren var sønn av Christopher Sørensen Søndre Heggum og Dorthe Ingebretsdatter Flater.

1786. Hr. Holst bygsler Jaksland til Søren Christophersen. (Killingstad side 584).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 nevnes Søren Christopersen som leilending på gården Jaksland, men det står at han nå bor på gården Heggum.

Søren har altså flyttet til gården Heggum.

Søren var bosatt på plassen Bugta under Vestre Hyggen i 1801, 1803 og 1805. Fra 1807 finner vi han på Søndre Heggum.


5. 1789 - 1824, Gulbrand Gundersen, f. ca. 1752, d. 5 Mai 1824, g.m. 25 Mai 1790, Ingeborg Hansdatter, f. ca. 1763, d. 1827.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1790 tinglyser sognepresten Christian Holst sin utgivne bygselseddel på halve gården Jaksland 5 lispund salt til Gulbrand Gundersen på sin livstid. Datert Røyken prestegård den 16 Nov. 1789.


Ved folketellingen 1801 bor Gulbrand på gården Jaksland (Jacobsland). Han er da bonde og gårdbeboer og bor på gården sammen med sin hustru og barn.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.


Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 584.