slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle

Anna Sjovatsdatter (1735 - 1805)

Anna Sjovatsdatter ble født i 1735 på Laupsa i Kvam, Hardanger. Hun døde på Aganeset på Fitjar i 1805. Hun var datter av Sjovat Johannesson og Ingebjørg Håkonsdatter. Hun giftet seg med første gang med Jakob Sæbjørnson fra Byrkjeland på Stord (1729 - 1764), De fikk barna:

1. Brita Jakobsdatter. (f. ca.1656 -. 1836) g.m. Gunnar Larsen, Skimmeland (1750 - 1819).
2. Sjovat Jakobson. (1760 - 1823), g.m. Malene Pedersdatter f. 1763. Bosatt på Økland i Sveio.
3. Sæbjørn Jakobson. f. 1763. gift på Ådnanes.

Jakob bygslet bruk B på Otterøy etter Sjovat Johannesson i 1752 og var bruker til han døde. I boet hans var det 2 kyr, 4 kviger, 3 kalver, 1 stut og 4 sauer. Nettoeiet var 45 riksdaler. Jakob var lagrettesmann. Jakob døde 35 år gammel i 1764.

Anna giftet seg på nytt med Lars Endreson fra Otterøy på Bømlo. De fikk barna:

1. Jakob Larsson (1767 - 1821)

2. Brita Larsdatter ble født på Otterøy i 1766. Hun døde føre 1795 på Aganeset .

3. Endre Larsson ble født på Otterøy i 1770.

4. Halvard Larsson ble født på Otterøy i 1773. Han døde føre 1795 på Aganeset.

5. Anna Larsdatter ble født på Otterøy i 1775. Hun giftet seg med Lars K. Blænestre, Austevoll, og flyttet dit.

6. Ingeborg Larsdatter ble født på Otterøy i 1777. Hun døde på Natterøyhaug på Fitjar i 1824. Hun giftet seg med Gabriel Hansen (1798 - 1868) fra Agdestein på Stord. De var barnløse. Han giftet seg på nytt med Synneva Olsdatter Myro, klubbeplassen, Bømlo. f. 1788, d. 1824 dvs. samme året hun ble gift. Han giftet seg for tredje gang med Aagota Tomasdatter, Dalen, f. 1793, d. 1867. Gabriel fikk festeseddel på plassen Natterøyhaug i 1818. Han ga det fra seg til sønnen i 1862. Gabriel greide seg bra på plassen. Han fostra 1 storfe og 5 sauer. Innmarka var på 4 mål.

Lars bodde på Otterøy på Bømlo som han bygslet i 1766, og kjøpte i 1768. Han var bruker der til han solgte i 1777 og flyttet så til Aga på Fitjar. Alle barna er født på Otterøy.

I 1766 ble Lars stevnet " - fordi han inden sin konfirmation har begaaet Leirmaal med enkequinden Anna Sjovatsdatter Otterøen, hvilken han efter konfirmationen har ektet".

Han kom til Aganeset (Endreneset) i 1777 og var bruker til han døde i 1795. Han fødde 2 kyr, 1 kalv og 5 sauer. Husene på plassen var ei røykestue, halparten av et lite eldhus, flor og løe under et tak. Han hadde også litt bygningsverktøy og 13 riksdaler til arv. 1)

1) Bømlo Bygdebok, Bind IV, side 516 - 517.