slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Arne Jonsen Karlstad/Skoklefald/Torvøya ( - ca. 1764)

Arne Jonsen døde ca. 1764. Han var første gang gift med Anne Olsdatter (gravl. 15 Des. 1742). De hadde barna:

1. Ole Arnesen, dpt. 22 Juli 1733, Ole Arnesen Karlstad ble konfirmert i 1751.
2. Kirsti Arnesdatter, dpt. 8 Sep. 1740,

Anne sto offentlig skrifte på Nesodden i 1733:

«d. 18 Febr. Stood Anne Olsdatter Aabenbare Skrift, og udlagde til Barnefad. Arne Joonsøn Soldat. Hendis Lejermaals bøder hører til Enke-Cassen, saasom Lejermaalet er skeed paa Præstegaard.»

Dette uekte barnet, Ole, ble døpt 22 Juli 1733 av foreldre Arne Jonsen Soldat og Anne Olsdatter, faddere fra Solberg og Sørby. Se ovenfor.


Arne giftet seg andre gang den 22 Aug. 1745 på Nesodden med Ingeborg Christensdatter Ravnsborg. De hadde barna:

1. Amund Arnesen, dpt. 23 Feb. 1746,
2. Nils Arnesen, dpt. 29 Apr. 1747,
3. Ragnhild Arnesdatter, dpt. 13 Mai 1748,
4. Maria Arnesdatter. dpt. 1 Mars 1750,
5. Christian Arnesen, dpt. 5 Des. 1751,
6. Anne Arnesdatter, dpt. 25 Nov. 1753,
7. Abraham Arnesen, dpt. 9 Feb. 1755, gravl. 19 Mai 1755.
8. Abraham Arnesen, dpt. 22 Aug. 1756,

De 6 første barna er født på plassen Karlstad på Nesodden. Sønnene Abraham er født på Torvøya i Røyken.


Svågrene Arne Jonsen Karlstad og Hartvig Christensen, begge husmenn på gården Skoklefald på Nesodden kjøper ødegården Torvøya i Røyken 9 lispund 3 1/2 remål salt med bygsel for 290 riksdaler av Johan Jacob Junol. Datert Christiania 23 Apr 1754. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 670).

Ingeborg Christensdatter enke etter Arne Jonsen Torvøya selger sin halvpart 4 lispund 3 3/4 remål salt med bygsel i Torvøya til sin bror Hartvig Christensen Torvøya. Datert Christiania 24 Nov. 1764. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 375).

Arne døde før 24 Nov. 1764, men jeg har foreløpig ikke funnet spor av Arne og Ingeborg i Røyken etter 1756.

Mer info kommer.........1)

1) SAO, Nesodden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1709-1749, s. 224-225.