slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Hans Sørensen Viulstad ( - 1699)

Hans Sørensen døde i 1699 på gården Viulstad, Lier, Buskerud. Hans var gift med Kirsten Larsdatter. De hadde trolig barna (rekkefølgen usikker):

1. Kiersten Hansdatter, f. ca. 1655, d. 1737, g.m. 2 Mars 1690, Christen Børgesen.
2. Jens Hansen, f. ca. 1663, gravl.
27 Feb. 1732, g.m. 29 Sep. 1697, Marte Olsdatter Stein. Skifte etter Jens 12 Mars 1732.
3. Rønnaug Hansdatter, g.m.
2 Des. 1703, Anders Pedersen.
4. Ragne Hansdatter, gravl.
27 Juni 1718, g.m. 24 Juni 1696, Ole Bentsen Helgerud. Skifte etter Ragne 30 Juni 1718.
5.
Berte Hansdatter, n. 1703.

Omkring 1685 ble bygsla overlatt til Hans Sørensen, d. 1699, g. m. Kirsten Larsdtr. Barn: Rønnaug (se nedenfor), Ragne (?) (g. m. Ola Bentsen Helgerud). Eieren, Truls Andersen, Bragnes, overdro i 1701 halve gården til Arne Kristoffersen Linnes på det vilkår at han skulle gifte seg med Rønnaug, datter til Hans Sørensen; han hadde nemlig fått et barn med henne. Men det ble ikke noe av giftermålet. Arne tilbød Rønnaug 20 dlr. «fordi han hadde besovet henne» og «for hennes erlidende spott». Rønnaug krevde 30 dlr., men helst ville hun ha gården fri for landskyld i 10 år. Da vilkåret for handelen ikke ble oppfylt, krevde Truls at handelen skulle gå om igjen. I stedet bygslet han trolig bort gården til 3) Anders Persen, f. 1680, d. 1721, g. m. Rønnaug Hansdtr. Barn: Per, Kirsti, Ola, Anders, Lars. Da Anders døde, ble også dette bruket overtatt av Henrik Larsen.

Foruten døttrene Rønnaug og Ragne nevnt i teksten ovenfor fra Lier bygdebok så hadde Hans trolig også døttrene Kiersten og Berte Hansdøttre samt sønnen Jens Hansen. Ved skifte etter Jens Hansen ble en sønn av Kiersten Hansdatter, Søren Christensen Ski i Røyken, verge for Jens sin datter Anne, samt Kierstens svigersønn Christen Sivertsen på Store Grini i Røyken overtok et formynderskap fra Jens. Ragne [Hansdatter] Helgerud var også fadder for Jens sin datter Anne.

Dessuten
på tinget i Røyken den 22 Feb. 1703: "Christen Ølstad lader opbiude Berte Hansdaaters tilfaldne arfvelod effter sin salige moder som han er formynder for. Skiffte forretted på Vifelstad i Lier 2 nov 1700". Dette indikerer at Berte var søster av Christens hustru Kiersten Hansdatter som var fra Viulstad.

Hans Sørensen ble gravlagt den
23 Mai 1699 i Lier.


Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 1 (1672-1701), Kronologisk liste 1699, side 165.