slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ole Olsen Nes/Helgerud/Hyggen/Sand (1741 - 1806)

Ole Olsen ble født 1741 på gården Nes, Strømm, Vestfold. Han døde 1806 på gården Sand, Strømm, Vestfold. Han var sønn av Ole Ingebretsen Grimsrud/Nes og Mari Olsdatter Guttersrud. Ole giftet seg den 3 Sep. 1775 i Røyken kirke med Malene Petersdatter Hyggen. De hadde iallefall barna:

1. Maren Olsdatter, dpt. 23 Juni 1776, gravl. 20 Okt. 1799.
2. Olene Olsdatter, dpt. 16 Nov. 1777, gravl. 14 Nov. 1779.
3. Anne Elisabeth Olsdatter, dpt. 15 Sep. 1782, gravl. 23 Des. 1782.
4. Karen Lisbeth Olsdatter, dpt. 23 Nov. 1783, gravl. 3 Des. 1787.
5. Olaus Olsen, dpt. 17 Sep. 1786,
6. Lisbeth Olsdatter, dpt. 14 Des. 1788, d. 6 Mars 1822, g.m. 8 Mars 1806, Hans Thoresen fra Våler. Bosatt på Sand i Strømm.

De to første barna er født på gården Helgerud, Strømm, Vestfold. De øvrige er født på gården Vestre Hyggen, Røyken, Buskerud.

Ole ble døpt den
5 Mars 1741 i Strømm kirke.

På tinget i Røyken den 1 Nov. 1782 tinglyses Peter Hansens salg av gården Vestre Hyggen etter Peters 2 skjøter datert 11 Nov. 1755 og 9 Feb. 1760 som skylder ialt 3 skippund 8 skålpund salt med bygsel. Etter skjøte datert 9 Feb. 1760 solgte han til sin svåger Isach Jørgensen Slom 1/4 av gården 15 lispund 6 skålpund salt og satt nå igjen med 2 skippund, 5 lispund og 6 skålpund salt, som han solgte til sine 2 svigersønner Ole Olsen og Elling Christophersen fra Helgerud i Strømm. Ole og Elling betalte 600 riksdaler for halve gården hver. De skulle også sørge for levebrødkontrakten til Peter Hansen. Datert Hyggen 31 Okt. 1782.

På sommertinget i Røyken den 4 Juli 1783 tinglystes et makeskifte mellom Elling (Ellen) Christophersen som solgte sin halvpart av 3/4 av gården Vestre Hyggen til sin svåger Ole Olsen mot gården Helgerud i Strømm. Datert Hyggen den 2 Jan. 1783. Ole eide nå 3/4 av gården Vestre Hyggen.

Ole og Malene separerte seg. I en Pro Memorial datert Frydenlund den
17 Des. 1791 får Ole og Malene bevilning til separasjon.

Skifte/deling etter Ole og Malene ble holdt den
18 Nov. 1791. Her kommer det bl. a. fram at Malene ikke visste at Ole hadde søkt om separasjon. De delte boet, og Malene kjøpte husmannsplassen Torchildsplassen i 1794, men de må ha kommet sammen igjen, for det var Ole som solgte Torchildsplassen i 1798. Se nedenfor:

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyses Ole Olsens skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til Christopher Larsen fra Hedensrudtangen for 2100 riksdaler. Dette tilsvarer 3/4 av gården.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyses Marthe Hansdatter enke etter avdøde Christopher Larsen, hennes skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til brødrene Hans og Søren Christopherssønner for 2300 riksdaler. Brødrene kjøpte halvparten av gården hver. Samtidig skulle de overta livørekontraktene til Ole Olsen og Peter Hansen. Datert 14 Apr. 1794.

Ole flyttet til gården Sand i Strømm.

På tinget i Røyken den
2 Juli 1798 tinglyses Søren og Hans Christopherssønner sitt salg av husmannsplassen Torchildsplassen under gården Vestre Hyggen til konen Malene Petersdatter for 250 riksdaler. Datert Strømm den 14 Apr. 1794.

På tinget i Røyken den
2 Juli 1798 tinglyses Ole Olsen Sands salg av husmannsplassen Torchildsplassen til Ole Evensen nedre Gjerdal for 300 riksdaler. Datert Foss den 6 Mars 1798.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Sand, Strømm, Vestfold sammen med sin kone og datteren Lisbeth. Ole er da Gaardemann.

Ole ble gravlagt den
12 Jan. 1806 i Strømm kirke.

Skifte etter Ole ble holdt den
5 Sep. 1806. Arvinger var kona Malene og datteren Lisbeth (Elisabet).


Mer info kommer.........1)

1) Strømms historie, bind 2, side 184 - 185.
SAKO, Hurum kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1757, s. 56.
SAKO, Hurum kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1771-1810, s. 247.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 219.
Folketelling 1801 for 0628P Hurum prestegjeld.
SAKO, Nordre Jarlsberg sorenskriveri, H/Hc/L0013: Skifteprotokoll, 1793-1819, s. 232b-233a.