slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Arne Nilsen Syltingli/Halden/Frøtvedt/Glosli ( - ca. 1737)

Arne Nilsen døde ca. 1737 på gården Lille Glosli, Frogn, Akershus. Han hadde 2 uekte barn med Mari Bertelsdatter.

1. Marthe Arnesdatter, dpt. 26 Okt. 1704, gravl. 2 Juli 1706.
2. Peder Arnesen, dpt.
20 Okt. 1709, gravl. 1 Nov. 1777, g.m. 14 Apr. 1732, enken Aase Svendsdatter Follestad.

Ved dåpen og begravelsen til datteren Mari nevnes han som Arne Syltingli.
Ved dåpen til sønnen Peder nevnes han som Arne Skomaker og ved Offentlige skriftemål (publice absolverede) i 1709 nevnes han som Arne Nilsen Skomaker. "Absolverede Jeg Arne Nielssen Skomager for begangen 2det leyermaal med Mari Berthelsd.".

NB! Jeg antar at det er samme Arne Nilsen som gifter seg nedenfor, men det er foreløpig ikke bevist !! Sønnen Peder nevnes ikke i skifte etter Arne Nilsen Glosli, men det var ganske vanlig at s.k. uekte barn ikke ble nevnt i skifter. Dessuten overtok Peder Arnesen bygselen av Frøtvedt etter Arne Nilsen.

Arne Nilsen giftet seg første gang den 6 Juni 1713 i Røyken kirke med Margrethe Iversdatter Halden. De hadde barna:

1. Nils Arnesen, dpt. 17 Des. 1713, d. før 1737.
2. Martha Arnesdatter, dpt. 10 Nov. 1715, d. etter 1737.
3. Berthe Arnesdatter, dpt. 15 Jan. 1719, gravl. 29 Jan. 1719.

Arne Nilsen giftet seg andre gang den 18 Feb. 1720 i Røyken kirke med enken Kari Krogsdatter Frøtvedt.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1720 tinglyser Arne Nielsen sin bygselseddel på 1 skippund 5 lispund salt med bygsel i gården Frøtvedt. Datert 20 Des. 1719.

Arne og Kari flyttet til gården Lille Glosli i Frogn, Akershus.

Skifte etter "Arent" Nilsen og Karen Krogsdatter ble holdt den 24 Mai 1737 på gården Lille Glosli i Frogn, Akershus. Skiftet etter dem viste jevnt gode kår, 367 rd. brutto formue, 210 rd. netto. Ved løsøreauksjonen nevnes bl. a. to hamrede engelske fat, 7 nye tinntallerkener, forskjellige kobbergjenstander for vel 6 rd., et stekespidd med bukk, tre kister, bl. a. en sortmalt eikekiste med tre jernband rundt og dobbelt lås, mange fiskefjerdinger, en svensk hodepute, en gammel slitt og fillet dragonkappe, 15 mark hampegarn, 2 pund og 4 mark heste- og geitehår spundet til kjoneklede, 10 rå saueskind, 8 mark heglet lin, 1 kvinnesadel. Besetningen besto av 1 hest, 4 kuer og 1 oksekalv, 5 voksne sauer, 8 lam og 1 saubukk, 1 sortflekket galte. — Sønnen Peder Jonsen overtok gården Lille Glosli, men måtte love å flytte dersom Martha Arntsdtr. skulle bli gift og ønsket å ta den i bruk. Hun døde imidlertid vistnok snart etter, og det ble sønnen Krok Jonsen som fikk kjøpt sine medarvingers parter og ble eneeier. Allerede 1741 solgte han og hans hustru Martha Andersdtr. for 219 rd. til Jørgen Andersen.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 , 1737-1743, oppb: Statsarkivet i Oslo.