slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle


Asbjørn Sæbjørnsen (
- ca. 1596)

Asbjørn Sæbjørnsen døde ca. 1596 i Modum, Buskerud. Han var gift med Karen Amundsdatter. De hadde barna:

1. Gulbrand Asbjørnsen, d. ca. 1622,
2. Amund Asbjørnsen,
3.
Elin Asbjørnsdatter, g.m. Amund Iversen Gjerdal.


Utrykt RA-diplom på pergament 15/5 1596: (Forenklet avskrift av Svein Arnolf Bjørndal):

Peder Olufsøn tingskriver på Modum, Bjørn Hovde, Hans Vigge, Siver Komperud, Amund Jaren, Gunnulf Overn, Erik Hval, Sebjørn Natvet, lagrettemenn på Modum og dannemenn flere var 15. mai 1596 på Askim i Modum i overværelse av Peder Gestsøn, ko. ma. lensmann og etter en rigens stevning kom Gulbrand Asbjørnsøn på Askim på den ene side og uti rette krevde Amund Iversøn og hans kvinne Elin Asbjørnsdaater av Hierdal i Røyken sogn på den anden side, ettersom han lovlig hadde stevnet dem og på bemelte ting at møte og dennem tiltale for rett arveskifte om hvis jordegods og løse penninger som tømtes efter avgangne Asbjørn Sebjørnsøn og Karen Amundsdaater, som var deres fader og moder. Først ble deres hjemmegift angitt. Gulbrand Asbjørnsøn ble gift og bekom 1 1/2 punds rente i Askim som ligger i Fure fjerding på Modum. Siden ble Amund Asbjørnsøn gift og bekom 18 lpd. rente i Østerrudt(?) i forne Fure fjerding og 12 lpd. i Skinstad som ligger i Brunes fjerding på Modum. Så bekom Elin Asbjørnsdaater i hjemmegift 1 1/2 lpd. rente i Kjølstad. Noch siden forne Asbjørn og Karen formedelst den timelige død var avgangen bekom da Gulbrand Asbjørnsøn på sin anpart i arv 1/2 pd. rente i forne Askim og den flomsag som ligger under gården og 15 siker fisk årlig av Skinnes i Krødsherad i nedre gården og 1 fjerdings rente i Gjellum og 2 skilling årlig av Bålsrud, 1/2 fjerding part i den nederste sag på nordsiden i Haugfoss og mot grunden og ligger forne jordeparter i Heggen prestegjeld. Amund Asbjørnsøn bekom på sin lodd og anpart i arv 1 pd. rente i forne Askim og halvparten i inderste sagen og mot grunden på nordsiden [Nolli sidin] i forne Haugfoss. Elin Asbjørnsdaater bekom i arv 1 fjerding i Kopland som ligger i Nykirke sogn i Modum og 1 fj. rente i Lahell i Lier i Frogner prestegjeld, alle til evig eiendom.
1)

1) Utrykt RA-diplom på pergament 15/5 1596.