slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Bent Helgerud ( - ca. 1661)

Bent på Helgerud døde på gården Helgerud omkring 1661. Han var gift med Eli Torstensdatter. De hadde barna:

1. Sven Bentsen,
2. Ole Bentsen, f. ca. 1647, begr. 22 Okt. 1728, g.m.1. Aaste Ambrosiusdatter, g.m.2. 24 Juni 1696, Ragne Hansdatter. Skifte etter Ragne ble holdt den 30 Juni 1718 på gården Helgerud.
3. Berte Bentsdatter, begr. 14 Okt. 1712.


Hovedbygning på Øvre Helgerud.

Bent nevnes ved tiendemanntallet 1661 og ved odelsskatten 1661 eier Bent 1 pund salt uten bygsel i Stornes i Strøm sogn som er pantegods.

Bent nevnes som bruker på Helgerud fra 1632 til omkring 1661. Bent eide 5 1/2 lp. i Auvi og 10 lp. salt i Nes i Strøm. Etter Bents død brukte enka Eli gården til omkring 1670 da hun overlot bygsla til sønnen Ole Bentsen. 1)

1) Lierboka side 32.