slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Haagen Thoresen Hval (1752 - 1834)

Haagen Thoresen ble født 1752 på gården Hval, Røyken, Buskerud. Han døde den 8 Des. 1834 på gården Hval. Han var sønn av Thore Jensen Bølstad/Hval og Marthe Kristine Haagensdatter Grønvold. Haagen giftet seg første gang den 24 Aug. 1784 i Frogner kirke i Lier med Eli Oudensdatter Kovestadbakken. De fikk følgende barn:

1. Magnus Haagensen, dpt.
25 Mars 1787, gravl. 27 Apr. 1788.
2.
Rachel Haagensdatter, dpt. 1 Feb. 1789, d. 8 Okt. 1862, g.m. 13 Feb. 1811, Olaus Wengstrøm. Bosatt på Brakerøya, Drammen.
3.
Marthe Kristine Haagensdatter, dpt. 26 Aug. 1792, d. før 1801.
4.
Thore Haagensen, dpt. 21 Des. 1794, gravl. 3 Sep. 1809.
5.
Ouden (Auen) Haagensen, dpt. 12 Mars 1797, d. 8 Juli 1873. Folketellingen 1865.
6.
Marthe Kristine Haagensdatter, dpt. 9 Mars 1800, g.m. 27 Apr. 1827, Hans Jensen. Bosatt på Strømsø.


På tinget i Røyken den 21 Feb. 1783 tinglyser justitieråd Hersleb sin utgivne bygselseddel på gården Hval (Wahl) til soldat Haagen Thoresen. Datert 1 Nov. 1782.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Haagen Thoresen leilending på gården Hval.


Haagen var leilending fram til
12 Jan. 1801 da han fikk skjøte på matrikkelnr. 54 og løpenr. 128 Hval (86/1) fra Christiania Latinske skole for 700 daler. Skylden er 3 daler, 1 ort og 16 skilling.

Folketellingen den
1 Feb. 1801 forteller hvem som bodde på gården dette året:

Haagen Thoresen 49 år, gift, bonde og gårdbeboer (NB! Feilaktig oppført som Haagen Sørensen).
Eli Audensdatter 42 år, gift
Rachel Haagensdatter 12 år, deres datter
Thore Haagensen 6 år, deres sønn
Auden Haagensen 4 år, deres sønn
Marthe Haagensdatter 1 år, deres datter
Auden Nielsen 72 år, gift, konens foreldre
Rachel Andersdatter 70 år, gift, konens foreldre
Anders Jensen 18 år, ugift, tjenestefolk
Kari Andersdatter 24 år, ugift, tjenestefolk

Kona Eli døde på gården Hval i 1801 og skifte etter henne ble holdt den
24 Apr. 1801.

Haagen giftet seg andre gang den 15 Nov. 1801 i Røyken kirke med Anne Andersdatter Lahell. Forlovere var Jørgen Hansen Myhre og Johan Nielsen Bølstad. De fikk følgende barn:

1. Eli Haagensdatter, dpt. 20 Feb. 1803, g.m. 23 Juni 1827, Ole Johansen fra Tangen.
2. Andreas Haagensen, dpt.
14 Okt. 1804, gravl. 21 Okt. 1804.
3. Andrine Haagensdatter, dpt.
26 Des. 1805, d. 3 Apr. 1894, g.m. 29 Okt. 1835, Hans Pedersen Hajum-Hagen.
4. Anders Haagensen, f.
8 Apr. 1808, gravl. 18 Apr. 1808. Hjemmedøpt.
5. Ingeborg Haagensdatter, f. 8 Apr. 1808, gravl.
18 Apr. 1808. Hjemmedøpt.
6. Ingeborg Haagensdatter, f.
3 Juni 1810, d. 23 Mars 1873. Folketellingen 1865. (NB! Feil alder).
7.
Maren Haagensdatter, f. 3 Juni 1810,
d. 12 Sep. 1889, g.m. 11 Okt. 1835, Hans Jonsen Transet.


Haagen ble døpt den
15 Okt. 1752 i Røyken kirke. Faddere var:

Jørgen Bølstad,
Ole Morch,
Jørgen Dagslet,
Mallene Bølstad,
Ingeborg Spigestad.

I Røyken historielags årbok 1996 kan vi lese at i 1821 solgte Haagen gården til sønnen Auden Haagensen. Samtidig synes gården delt og nytt løpenr. 129 (86/2) med skyld av 1 daler, 3 ort og 8 skilling. Anders Olsen Lahell kjøper denne gårdparten.

Haagen var levebrødsmann på Hval når han døde den 8 Des. 1834(Nr. 2). Han ble gravlagt i Røyken kirke den 14 Des. 1834. Konen Anne døde den 5. Mars 1842 på Hval og ble gravlagt i Røyken kirke den 13 Mars 1842.

NB! Fra Haagen Thoresen finnes en sikker linje ned til kong Olav den Hellige via hans morfars mor Else Elisabeth Berntsdatter Orning fra adelsslekten Orning. 1)

1) Lierboka
Røyken historielags årbok 1996
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Fødte og døpte 1752, side 84-85.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 6 (1777-1794), Ekteviede 1784, side 169-170.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 5 (1833-1856), Døde og begravede 1835, side 202.
Folketellingen 1801