slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Evensen Nærsnes/Bjørnstad/Sekkebæk
(ca. 1697 - 1776)

Hans Evensen ble født ca. 1697. Han døde 79 år gammel i 1776 på gården Sekkebæk, Vestby, Akershus. Hans giftet seg første gang den 2 Juli 1733 i Røyken kirke med enken Kari Michelsdatter Nærsnes. De hadde barna:

1. Even Hansen, dpt. 14 Apr. 1734 Nærsnes.


Skifte etter Kari Michelsdatter den
21 Mars 1735.Hans giftet seg andre gang den 1 Jan. 1736
i Frogner kirke i Lier med Gunild Olsdatter Øksne. De hadde barna:

1.
Kari Hansdatter, dpt. 18 Nov. 1736, gravl. 4 Aug. 1811, g.m.1. 8 Okt. 1763, Ole Christophersen Sekkebæk i Vestby, g.m.2. 18 Okt. 1774, Hans Ellefsen Bryn.
2. Olina Hansdatter, dpt. 26 Okt. 1738,
3. Peder Hansen, g.m. 30 Juni 1767, enken Kari Ingebretsdatter Hotvedt.
4. Jens Hansen, dpt. 16 Juni 1743, gravl. 11 Aug. 1743.
5. Lars Hansen, dpt. 30 Juli 1747, gravl. 7 Apr. 1748.

Alle barna ble født på gården Søndre Nærsnes.


Den 4 Feb. 1734 (høyre side) selger Lars Jensen sin halvpart av søndre Nærsnes til sin bror Hans Jensens enke Kari Michelsdatter og hennes nye ektemann Hans Evensen. Lars var da bosatt på gården Sjøl i Sande. I skjøte heter det at han selger sin eiendom til velakte og forstandige mann Hans Evensen for 400 riksdaler. Sammen med sin hustru takker han for god og fornøyelig betaling og erklærer at samme gård med odelsrett og alle herligheter til lands og til vanns, til fjelds og til fjords skal tilhøre Hans Evensen, hans hustru og arvinger. De "bør og skal nyte her et fritt, frelst og uryggelig gårdskjøp for alle og enhvers påtale". Selgeren garanterer at kjøperen ikke skal bli skadelidende selv om noen mot formodning skulle påkjære dette salget eller lage vanskeligheter. Ole Andersen og Hans Olsen Slemmestad skriver under som vitterlighetsvidner. Skjøtet ble tinglyst på Grini tingstue den 9 Juli 1734.

Dette holdt i 19 år, men i 1753 opptrådte den tidligere eiers sønn, Jens Larsen på arenaen. Han mente fortsatt å ha odelsrett og krevde å få innløst eiendommen. Det ble da også til at Hans Evensen solgte sin gårdspart til Jens Larsen for 450 rd. I forbindelse med denne handel gir panteboka en nærmere beskrivelse av hva som hører med til gården. Nemlig påstående hus, samt de på Nærsnesstrand påstående hus følger med, såsom stue med jernkakkelovn, låve med lade, fehus, og et bryggerhus, samt et kvernhus uten kvern.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1753 tinglyste Ole Evensen Bjørnstad sitt salg av halve gården Bjørnstad til Hans Evensen Nærsnes for 450 riksdaler. Datert Bjørnstad den 15 Okt. 1753.

Hans og Gunild flyttet til svigersønnen Ole Christophersen Sekkebæk i Vestby i 1767.

Mer info kommer.....
1)

1) Vestby bygdebok, side 659 - 660.
Akershus fylke, Vestby, Ministerialbok nr. 2 (1750-1779), Kronologisk liste 1776, side 175.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1734, side 185.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 3 (1727-1748), Trolovede 1736, Ekteviede 1736, side 197-198.