slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Mathea Pedersdatter (1833 - 1915)

Mathea Pedersdatter ble født den 29 Juli 1833(Nr. 37) på Ølstadbråten i Røyken, Buskerud. Hun døde den 5 Aug. 1915(Nr. ) på Ølstadbråten. Hun var datter av Peder Andersen Hagen og Christine Hansdatter. Mathea giftet seg 1857 i Røyken kirke med Johan Olsen (1831-1891). De fikk 9 barn, 8 av barna vokste opp på Ølstadbråten på slutten av 1800-tallet:

1. Carl Otto (1857 -1931) brukte bare navnet Otto og han var tømmermann som faren og hjalp han i arbeidet. Otto ble gift i 1882 med Anne Martinsdatter Fossum (1863-1960). Hun var datter av møller Martin Nilsen Fossum og Anne Kristine Gulbrandsdatter. De var fra Vestre Bærum, men kom til Røyken mellom 1860-1863. De var i Grodalen i 1883, på Ølstadbråten i 1885, på Bjerke ved Nærsnes i 1887 og Otto tok familienavnet Fossum da han overtok eiendommen Fossum i 1893. Han var gårdbruker og slakter i følge folketellingen i 1900. Anne og Otto fikk 9 barn, hvorav 7 vokste opp. Martin (1883-1967), Martha Karine (1885-?), Johan 1887-1887, Johan (1888-1950), Arnold (1891-1967), Olaf (1893-1965), Asbjørn (1896-1896), Asbjørn (1897-?) og Gunnvor (1900-1980)

2. Maren Christine (1859 -1915) ble gift i 1889 med sjømann Hagbart Halvorsen (1860-1949) fra Asker og de bosatte seg på eiendommen Foss i Bødalen og tok familienavnet Foss. De fikk 6 barn, Hartvig Foss (1889-1973, Johan Foss (1892-1982 ), Halgrim Foss ( 1895-1913), Erling Foss (1896 - 1975 ), Marie (1897- ?) og Oskar ( 1901-1985 ) Alle med etternavn Foss og alle untatt Marie bosatte seg i Bødalen. Oskar Foss er bl.a. omtalt i Bygdemagasinet nr. 42, fra desember 2002.

3. Anne Marthine (1861 - ?) ble gift i 1895 med Johannes Karlsen fra Värmland i Sverige og de bosatte seg etterhvert på Vangsåsen. Johannes arbeidet på Kjekstad sagbruk. I henhold til folketellingen 1900 hadde de 3 barn, Johan (1892-?), Karl (1896-?) og Martha (1900-?)

4. Julius (1862 - ?) ble gift med Ragna Bottolfsdatter fra Nes i Hallingdal og han overtok Ølstadbråten etter sin far en gang på 1890-tallet og han ble oftest nevnt som Julius Ølstadbråten. De hadde 2 barn i henhold til tellingen i 1900, Johan Martinius (1895-?) og Bernhard (1897-1975). Bernhard Johansen ble den siste i slekta som eide Ølstadbråten. Bernhard er omtalt i boka "Røyken Energiverk 80 år, utgitt i 1999", som en av "e-verkets utegjeng", han holdt hesteskyss i tiden før og etter krigen og var ellers i "linjegjengen". Etter hans død i 1968, var det enken Sofie som bodde der. De hadde ingen barn. Hun døde i 1976 og da ble eiendommen solgt på det åpne marked.

5. Hanna Otilia (1865 -1943) ble gift med Peder (Per) Nilsen (1860-1903) fra Vang på Hedemark. Per Nilsen var ansatt på Kjekstad bruk, som sagmester. De bodde i Sagstuen på Kjekstad.
De fikk 8 barn. Nils (1892-1974), Jørgen (1894-?), Gulbrand (1895-?), Borghild (1895-1984), Asbjørn (1898-1977), Sigrid (1899-1992), Ingeborg (1901-1988) og Per (1903-1965).

6. Ole Christian (1869 - ?) ble først gift med Louise Aronsdatter Follestadeie (1875-1901) i 1894. Han var skomaker og de bodde på eiendommen Granli ved Follestad i henhold til 1900 tellingen. Louise er datter av Aron Olsen Follestadeje (født 1836 i Sverige og Elise Olsdatter født 1842 i Røyken) Han brukte sansynlig familienavnet Johansen. De fikk 3 barn, Johan Alfred (1894-?), Magda (1896-?) og Marie (1899-?). Senere ble Ole gift med Janna (1875 - ? ) og de fikk ett barn, Jenny (1903-?). Johan Alfred fikk forøvrig Justisdepartementets bevilgning i 1944 til å anta navnet Norvoll som slektsnavn.

7. Anton Alfred ( 1871-1872 )

8. Anton Johannes (1873 -1951) ble gift med Alma Aronsen (1880-1962) bygde hus og bosatte seg på eiendommen Granberg. Det er nabotomten til Midtbygda skole. De tok familenavn etter eiendommen Granberg. Anton var tømmermann og var med Karsten Follestad om å bygge bl.a. Åros kirke i 1903. Han deltok også i reparasjonen av tak og tårn på Røyken kirke i 1928. Beretningen om dette ble forøvrig lagt inn i kulen på tårnspiret !
De fikk 6 barn. Alf (1900-1989), Martha (1902-1998), Nelly (1909-1985), Lorang (1911-1997), Johan (1912-1932) og Rolf (1914-1989). Lorang Granberg var forøvrig far til 60-tallets rockestjerne, Per "Elvis" Granberg og Rolf's datter Vigdis ble gift med den kjente jazzmusiker Jan Garbarek.

9. Ludvig (1876 -1967) ble gift i 1899 med Hanna Hansdatter (1880-1961). De bodde de første årene på Sørli i Bødalen, hos Ludvigs svigerforeldre Hans Simensen og Maren Agnete Abrahamsdatter Sandvigen. Så kjøpte de eiendom i 1904 og bygde hus i 1905 i Bødalen, forøvrig like i nærheten av Ludvigs søster, Maren Foss. Ludvig var tømmermann. Stedet fikk navnet Bjerknes og hva var da mer naturlig enn å ta familienavnet Bjerknes.
De fikk 10 barn. Laura (1899-1941), Harald (1901-1983), Jenny (1904-1921, Olav Kristian (1906-1975), Johan Alfred (1909-1977), Borghild ( 1914-2000), Hans (1918-), Finn (1920-1972), Ove (1920-1998) og Øistein (1925-2004).

Alle sønnene bosatte seg i Bødalen. Eldste sønnen, Harald, så forøvrig aldri noen hensikt med å endre familienavn, så han het Johansen hele sitt liv !

Ludvig var en av stifterne til Bødalen IF og valgt til lagets første formann i 1917. Senere ble han utnevnt til lagets første æresmedlem. At to av hans sønner, Olav og Øistein også ble æresmedlemmer i BIF, samt ett av hans barnebarn, kan sies å være litt spesielt.

Dette og mer kan leses i Jan Bjerknes' artikkel i Bygdemagasinet, Røyken Historielag, Des. 2005.

Mathea ble døpt den 15 Sep. 1833 i Røyken kirke. Se lenke ovenfor. Hun
konfirmerte seg den 30 Sep. 1849(Nr. 24) i Røyken kirke.

Ved Folketellingen 1865 bodde Mathea på Ølstadbråten samen med sin mor, ektemann og barn. Ved Mathea og Johan 5 barn. Carl Otto (1857 -1931), Maren Christine (1859 -1915), Anne Marthine (1862 - ?), Julius (1863 - ?) og Hanna Otilia (1865 -1943).

Ved Folketellingen 1900 finner vi Mathea Pedersdatter i Sagstuen ( Kjekstad) hos datteren Hanna og svigersønnen Per Nilsen, titulert som "væverske" og med status som midlertidig og med referanse til Ølstadbråten.Tellingen viste samtidig at på Ølstad (Søndre) bruk 4 ( Ølstadbråten var ikke nevnt som gårdsnavn ved den tellingen ) bor Julius Johansen med familie og Mathea Pedersdatter er meldt som midlertidig bosatt på Kjekstad. Yrket til den 76 årige damen blir der oppgitt til "Forskjellig arbeid" og hun var enke. (NB! Alder og fødselsår er her feilaktig)

Matheas ektemann Johan Olsen Ølstadbråten døde på Rikshospitalet i Oslo 8.april 1891. Johan Olsens' far var Ole Johannesen (1794-1855) født på Holmen, en plass under Kjekstad og han bodde på Rødsmyren. Moren til Johan Olsen het Anne Marie Larsdatter Rødsmyren (1799-1858). Hennes slekt kan bl.a. føres tilbake til Lars Wear (1573-1634) og Rolv Andersen Ølstad, født omkr. 1570, for å nevne noen.
1)

1) Røyken Historielag: Bygdemagasinet, Des. 2005.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 5 (1833-1856), Fødte og døpte 1833, side 4.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 5 (1833-1856), Konfirmerte 1849, side 131.
Folketellingen Røyken 1865.
Hjertelig takk til Jan Bjerknes som har sendt meg artikkelen han skrev i Bygdemagasinet, Des. 2005.