slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Hans Trulsen Rødby/Stomperud/Eik (1768 - 1838)

Hans Trulsen ble født 1768 på gården Søndre Rødby, Hurum, Buskerud. Han døde den 11 Apr. 1838 på gården Eik, Strømm, Vestfold. Han var sønn av Truls Hansen Rødby og Mari Jørgensdatter Sem. Hans giftet seg hjemme i huset den 23 Apr. 1795 med Ingeborg Jensdatter Knem. De hadde barna:

1. Truls Hansen, dpt. 3 Apr. 1796,
2. Jens Hansen, dpt. 1 Okt. 1798,
3. Ingeborg Hansdatter, dpt. 18 Jan. 1801,
4. Hans Hansen, dpt. 28 Aug. 1804, g.m. 26 Jan. 1839(Nr. 1), Jørgine Maria Carlsdatter.
5. Jørgen Hansen, dpt. 29 Aug. 1804,
6. Anders Hansen, dpt. 3 Mai 1807,

Hans giftet seg den 23 Apr. 1795 med Pige Ingeborg Jensdatter Knemb. "Copulerede i Huset eftter Kglg: Bevilling".

Hans Trulsen Eik giftet seg andre gang den 4 Apr. 1811 i Stømm kirke med Anne Karine Jørgensdatter Rødby. Hun var født i 1784 på Buen i Hof. De fikk flere barn.

Hans ble døpt den 1 Jan. 1769 i Hurum kirke.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Eeg (Eik) sammen med sin (første) kone og barn. Han opplyses da å være 34 år gammel og gårdmann.

Hans Trulsen Stomperud kjøpte sin part av Eik gård 1794 ved auksjon i boet etter Anne Jacobsdatter, Jørgen Bentsens enke, for 1135 dlr.

Hans Trulsen lot holde besiktigelse 14 Aug. 1795: Seks-laftet fremhus med over- og underværelser felles med nabo-oppsitteren Truls Andersen; "i underste del og østre ende av bygningen er inngang på søndre side i en opptømret, men gammel forfallen svale til en stue, hvor er skorstein uten kakkelovn samt 2de fag gamle blyvinduer i øst. - I den vestre ende av bygningen er bryggerhus med bakerovn og skorstein til felles bruk for begge oppsittere, gulvet i samme fantes aldeles forråtnet og svillerne til dels borte. - Til overværelsene er oppgang ved en fra inngangen av bryggerhuset oppreist trapp, hvorved er et lite klede- og sengkammer med et fag gamle blyvinduer i sør. Taket over den hele bygning er med gammel takstein belagt og forsynt med en gammel bordkledning. Denne stuebygning eller den halve del som Hans Trulsen eier, anså lagrette å være ytterlig forfallen og kan ikke repareres, da lafter og vegger er så forråtnet at de ikke tåler oppveining, men må bygges på nytt, og de gamle til vedbrenne alene er tjenlig, takst 16 dlr. Sørvest fra stuebygningen ligger uthusene: en gammel lade, og tett ved et fjøs. begge tekt med takstein, men ytterlig forfallen og nesten ubrukelig, takst 10 dlr.; vestenfor en lade under ett tak tilbygd naboens, ved den nordre ende med over- og underlåve, som begge oppsitterne felles benytter seg av, - ved siden østenfor, er tilbygd en stall uten spilltaug eller minste innredning, og ganske "nedsiet", hvis underste laft er bortråtnet, taket finnes hist og her belagt med takstein, takst 4 dlr., laden uten kledning taksert til 20 dlr. Brukene hadde også kjone (d. e. tørkerom for korn) felles, halvparten takst 2 dlr. Gjerdene forbedret av nåværende eier. Jordveien "hist og her begrodd med en stor del unyttig skov", fjernelse av denne og rydding av åker og eng anslått å koste 100 dlr., åkerland til 6 tønner utsæd og av hvilejord omtrent det samme som skiftevis skal hevdes. Englandet: årlig høst 30 lass høy, hvert lass innkjørt av 2 hester, kan fø: 4 fe, 2 hester, 4 sauer. Skogen: årlig hogst 3 tylfter bjelker og 10 favner brenne.

Hans Trulsen var gift med Ingeborg Jensdatter og det var skifte etter henne 1808, netto vel 324 dlr. Hans solgte 1822 et skogstykke (bruk nr. 4), og i 1824 solgte han halvdelen av gården for 600 dlr. til nesteldste sønn, Jens Hansen (nå bruk nr. 3). 1838 solgte Hans Trulsen sin gjenværende del for 300 dlr. til sønnene Johan, Martin og Peter Hansen. 1865 ble bruket delt i to like deler mellom de to brødrene som da eide det: Johan Hansen (bruk nr. 1) og Petter Hansen (bruk nr. 5). Johan Hansen solgte 1869 en part av bruket til Andreas Andersen (bruk nr. 8) og 1881 gikk resten av bruket på auksjon for 4600 kr. til Hans Iversen. Petter solgte 1872 en part til Henrik Johansen (bruk nr. 7). Resten av bruket 1880 for 4500 kr. fra Petters arvinger til Anton Andersen Eik.

Strømm(en) prestegjeld lå fram til 1861 under Hurum i Buskerud.
1)

1) S. L. Eier: Strømms Historie, bind II, side 96 - 98 og 100.
Hurum gårds- og slektshistorie, bind 1, side 394.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 6 (1756-1770), Fødte og døpte 1769, side 59.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 10 (1827-1846), Døde og begravede 1838, side 449.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 7 (1771-1810), Ekteviede 1795-1796, side 28.
Folketelling 1801 for 0628P Hurum prestegjeld.