slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Ambjørg Lassesdatter (-)

Ambjørg Lassesdatter ble født på gården Økset mellom i Elverum. Hun var datter av Lasse Gudmundsen Økset og Anne Pedersdatter Nafset. Ambjørg giftet seg før 1639 med lensmann Hans Nafset. De fikk barna:

1. Ole Hansen, f. 1594, han var bosatt på Nafset i 1664.
2. Knut Hansen, han var gift til Åset.
3. Gudmund Hansen, f. 1618, d. 1685, g.m. Jøran Olsdatter.

Hans Nabset fikk en sak mot seg da han var lensmann. Det vil si saken ble ikke avgjort før i januar 1640, men da hadde den vært utsatt flere ganger, og han var ikke lensmann lenger enn til 1638. Året etter var Asbjørn Hole kommet i ombudet.

Det Hans Nabset var klaget for, var at han hadde skutt elg i ulovlig tid og skjult huden. Selv sa han at futens tjener (fullmektig) hadde tatt huden. men det nektet denne for. Hans ble dømt etter siktelsen for å ha drevet ulovlig elgjakt og beholdt både kjøtt og hud, og fordi han på denne tid hadde vært kgl. lensmann, "bør han være i øvrighetens minne etter loven".

Det kunne vel bety at han ble avsatt, og kanskje hadde han vært suspendert i mellomtiden. Han var en tid bruker av Økset mellom i Elverum, hvor hans kone var fra, og flyttet ventelig dit da han sluttet som lensmann. for det var ved den tid han overtok Økset sammen med svogeren Gudmund Tollefsen. Der måtte Hans imidlertid vike for bedre odel i 1639. Sønn av Hans, Gudmund ble bruker på Nafset. 1)

1) Eyvind Lillevold: Åmot Bygdebok, bind 2, side 592 og 604.
Finne-Grønn: Elverum, bind 1, side 445.