slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Anne Andersdatter Kjærulf ( - ca. 1589)

Anne Andersdatter Kjærulf ble født på Kornumgaard, Hals, Jylland, Danmark. Hun døde 1614 i Kjærsgaard i Hellevad Sogn, Jylland. Hun var datter av Anders Jensen Kjærulf og en ukjent mor. Hun giftet seg med Anders Jensen Kjærulf (Anders Skriver).

Anne Andersdatter Kjærulf var gift med Anders Skriver i Hals Fogedgaard, men er vel neppe identisk med den Anne Andersdatter, som hadde livstidsbrev (Livsbrev) på nevnte gård av Abbed Anders Andersen i Vidskøl Kloster, kgl. stadfestelse 15. Aug. 1558. I festebrevet heter det bl. a., at hun skulle forbedre den forfalne gård, og at hun ikke måtte gifte sig igjen uten Abbedens samtykke.

Anders Skriver, som kanskje var sønn av Jens Kjærulf i Halne, anføres i "Præsteindberetning" fra V. Brønderslev 1568 som eier av 3 små Bol der i sognet; dem hadde han antagelig fått med sin hustru . 1580 ble han medlem av "Guds Legems Lav" i Aalborg. Han døde den 24. Juli, 1589 og ligger sammen sin hustru begravet under korgulvet syd for døpefonten i Hals Kirke. Hans bomerke kan sees på gravstenen. Hans hustru overlevde ham og døde kanskje i Kjærsgaard i Hellevad Sogn.

Ekteparet hadde i følge Dyrskjøt 2 sønner og 2 døttre som vokste opp, men ikke i følge Vester Brønderslevs historie og Finne Grønn.


Kjærulfs våpenskjold

1. Johanne Andersdatter Hals, g.m. Laurs (Laurids) Jensen i Krogen i vester Brønderslev, hun bodde 1630 og 1636 i Sæby, og døde etter 1636. De hadde døttrene Gyde Laursdatter g.m. Niels Andersen Kjærulf, Anne Laursdatter og Dorete Laursdatter nevnt 11/8 1632 samt sønnen Anders Laursen.

2. Anders Andersen Hals, g.m. Else Laursdatter, død før 1630. De hadde 5 døttre, hvorav en 1630 var gift med Niels Ludvigsen i V. Halne, en annen med Anders Laursen Kjærulf i Bjørnskjær, en tredje med Søren Rasmussen i Stade i Serridslev Sogn (se Østbjerglinjen), en fjerde med Søren Andersen Kjærulf i V. Brønderslev (se Holtetlinjen) og den femte - Johanne Andersdatter - var 1630 ugift og hadde Niels Ludvigsen i Vestergaard til verge.

. 1)

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).
Vester Brønderslev historie, side 217.
S. H. Finne-Grønn: NST III/1932, side 199 - 209.