slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Anne Andersdatter Kjærulf ( - ca. 1589)

Anne Andersdatter Kjærulf var gift med Anders Skriver i Hals Fogedgaard, men er vel næppe identisk med den Anne Andersdatter, der havde Livsbrev paa nævnte Gaard af Abbed Anders Andersen i Vidskøl Kloster, kgl. Stadfæstelse 15. Aug. 1558. I Fæstebrevet hedder det bl. a., at hun skulde forbedre den forfaldne Gaard, og at hun ikke maatte gifte sig igen uden Abbedens Samtykke .

Anders Skriver, der maaske var Søn af Jens Kjærulf i Halne, anføres i Præsteindberetning fra V. Brønderslev 1568 som Ejer af 3 smaa Bol der i Sognet; dem havde han antagelig faaet med sin Hustru . 1580 blev han Medlem af Guds Legems Lav i Aalborg, døde 24. Juli, 1589 og ligger tilligemed sin Hustru begravet under Korgulvet syd for Døbefonten i Hals Kirke. Hans Bomærke ses paa Gravstenen. Hans Hustru overlevede ham og døde maaske i Kjærsgaard (i Hellevad Sogn).

Ægteparret havde i Følge Dyrskjøt 2 Sønner og 2 Døtre til Alders.

1. Den mest bekendte af Anders Skrivers Sønner var Jens Andersen Hals, der var Købmand og Raadmand i Aalborg, og som døde 1627 i Marstrand, hvortil han var flygtet, da de kejserlige Tropper rykkede mod Aalborg. Om ham kan navnlig henvises til A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 128, samt Tillæg I og II til samme; D. H. Wulff: Jens Bang og Lassen og Raschs Stamtavle over den norske Familie Hals, hvortil dog er at bemærke, at denne Familie i Følge nyere Undersøgelser av Arkivar Finne Grøn ikke nedstammer fra Raadmanden, men fra hans Broder , der ligeledes hed Jens Andersen, men kaldte sig med Slægtsnavnet Juel.

2. Jens Andersen Juel

3. Den ene af Anders Skrivers Døtre hed Johanne Andersdatter og boede 1630 i Sæby

4. Den anden kender vi ikke Navnet paa, men hun var død før 1630 og synes at have været gift med en Anders .......... med hvem hun havde 5 Døtre, hvoraf en 1630 var gift med Niels Ludvigsen i V. Halne (se Side 12), en anden med Anders Laursen Kjærulf i Bjørnskjær, en tredie med Søren Rasmussen i Stade i Ser- ridslev Sogn (se Østbjerglinien), en fjerde med Søren Andersen Kjærulf i V. Brønderslev (se Holtetlinien) og den femte - Johanne Andersdatter - var 1630 ugift og havde Niels Ludvigsen i Vestergaard til Værge. 1)

1) Carl Klitgård, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).