slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Iver Jensen (1779 - 1840)

Iver Jensen ble født i 1779(nr. 31) på gården Åset i Åmot i Hedmark. Han ble døpt 24 Mai 1779(nr. 31) i Åmot kirke. Han døde 60 år gammel den 20 Apr. 1840(nr. 11) på gården nedre Bolstad i Åmot. Han var sønn av Jens Olsen Hals og Berte Olsdatter Almus. Iver giftet seg den 14 Juni 1804 i Åmot kirke med Ingeborg Haagensdatter fra gården Ottershagen. De fikk barna:

1. Jens Iversen, f. 5 Aug. 1804.
2. Haagen Iversen, f. 19 Apr. 1807.
3. Berte Iversdatter, f. 8 Apr. 1810.
4. Ottina Marie Iversdatter, f. 11 Jan. 1814.

I 1803 hadde Haagen Ottershagen overlatt eiendommen til sin sønn Otter. Han var ugift og solgte året etter garden til svogeren Iver Jensen Hals for 1000 rdl., og selv tok han kår. Det var visst ikke alle som syntes om denne handel, og en yngre bror av Otter, Haagen Haagensen, gjorde i 1810 ved sin kurator krav på løsning som nærmere odelsberettiget enn Iver Hals. Det ble opplyst under saksbehandlingen at Hals, etter odelssøksmålet var reist, hadde solgt garden tilbake til Otter Haagensen. Denne handel satte imidlertid retten til side. Den hadde ikke kunnet berøve Haagen Haagensen odelsretten, så han fikk medhold i søksmålet, og Iver Hals måtte vike. Dommen ble appelert til Stiftsoverretten, men den stadfestet underrettens dom.

Så måtte det jo holdes takst for at løsningssummen kunne bli fastsatt. Det var i 1813. Lagretten takserte eiendommen til 8000 riksbankdaler sølvverdi, en sum Haagen Haagensens prosessfullmektig prokurator Jarman sa var "flere ganger høyere enn eiendommens verdi" og forlangte på stedet overtakst med dobbelt lagrette. Denne kom imidlertid enda høyere, nemlig til 8500 rbdl. På denne fordret Jarman at lagretten skulle avlegge ed. Da også det ble gjort, kunne ingen komme videre.

Nå var det den annen parts tur til å forklare seg, og da sa Iver Hals at vel var taksten ringe, men han var likevel villig til å fravike og ryddiggjøre garden for den fastsatte sum.

Men det ble ingen løsning. I 1816 solgte Iver Hals i stedet plassen Mælen til Haagen Haagensen. Året etter solgte han garden til Carl Haagensen som var av en annen Ottershageætt

Iver og familien flyttet til Lille Skjelve eie i Stange før 1822.
1)

1) Åmot Bygdebok, bind 1, side 88, bind 2, side 501 - 503.
Hedmark fylke, Åmot i Åmot, Ministerialbok nr. 2 (1734-1779), Fødte og døpte 1779, side 400-401.
Hedmark fylke, Åmot, Ministerialbok nr. 5 (1815-1841), Døde og begravede 1841, side 256-257.
Hedmark fylke, Åmot, Ministerialbok nr. 3 (1780-1810), Ekteviede 1804, side 48-49.