slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Tingmøte Kvikne, 31-01-1657 SOLØR 1656-58 (nr. 5)

Anno 1657 denn 31 Januarj Ting Holdenn paa Weenn paa Quecknne, Wdj Fogdenn Lennsmanden, och de 6 mends Neruerelse Som J gaar Retten Betientte.

Sak nr. 50 i tingboka SOLØR 1656-58 (nr. 5)
8. Effter Rigenns steffning Jblantt Andre Jnndførtt, Serligens Aff Welbaarne leppinn Tiltalles Jenns Nielsønn for witterlig Gield. Først 12 R dlr effter Jens Nielsens hannd wdgiffuenn da Hand waar Hytteschriffr,! Noch fodris 30 R.dlr som Jenns Nielsønn haffr Anammedt paa Regnnschaff! denom Jens Nielsøn Fuldkomeligh paaschød, Att Werre korted J sitt Regnnschaff, med sinne hester J Gruen, och J Andre maader, och der for skød sig till berigschriffuerens Regnnschaff! da effterdj denne Questio, Angaaer, berig Arbeide och Reigningh, Erkiender wij os her paa Jche Ordinarie dommere att kiende, Mens henhører till det welforordnede berig Ampt,