slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Ludvig Hansen Munthe (omkr. 1593 - 1649)

Ludvig Hansen Munthe ble født den 2 aug. 1593 i Tikjøb, Sjælland, Denmark. Han døde den 12 mars 1649 i Bergen, Hordaland. Han var sønn av sogneprest Hans Ludvigsen Munthe og Anna Catharina de Fine. Ludvig giftet seg den 17 sep. 1624 med Ingeborg Sørensdatter Friis. De hadde barna:

1. Karen Ludvigsdatter Munthe, f.
2. Otto Ludvigsen Munthe, d. 1649.
3. Hans Ludvigsen Munthe, f. 1625, d. 1706.
4. Abela Ludvigsdatter Munthe, f. 19 juli 1626, d. 20 sep. 1629.
5. Fredrik Ludvigsen Munthe, f. 1627, d. 25 okt. 1676.
6. Abel Ludvigsen Munthe, f. 1628, d. 1676.
7. Catharina Ludvigsdatter Munthe, f. 1628, d. 1674.
8. Elisabeth Ludvigsdatter Munthe, f. 1630, d. 1665.
9. Birgitte Ludvigsdatter Munthe, f. 26 Jun 1634, d. 23 Apr 1708.
10. Maren Ludvigsdatter Munthe, f. 11 des. 1635, d. 1715.
11. Anna Ludvigsdatter Munthe, f. 1639, d. 28 apr. 1688.
12. Helvig Ludvigsdatter Munthe, f. 1642, d. 1673.
13. Ludvig Ludvigsen Munthe, f. 9 jan. 1644, d. 9 mars 1688.
14. Søren Ludvigsen Munthe, f. 1646, d. 9 juni 1687.
15. Ingeborg Ludvigsdatter Munthe, f. 1649, d. 1692.


Efter å ha mistet begge sine foreldre i pesten 1601 ble Ludvig og broren Arnold Munthe oppdratt hos onkelen, erkedegn Ludvig Ludvigsen Munthe. Han ble immatrikulert som student ved Københavns Universitet den 23 april 1613. Den 11 mai 1616 tok han Bakkalavrgraden, og samme år ble han ansatt ved skolen i Lund, Sverige. Efter at han i slutten av 1616 sa opp sin stilling, reiste han som informatør og var huslærer for Otte Lindenovs sønner. Sammen med dem reiste han til Tyskland og Sveits, for så til slutt å ende opp i Sorø.

Etter Anders Bagges død i 1625, ble han innkalt av patronus Otte Lindenovs enke til å overta som prest i Borgeby og Löddeköpinge i Skåne, Sverige, hvor han betalte presteskatten 1626 - 1633.

Den 5 juni 1634 ble han utnevnt til slottsprest på Københavns slott. Han var hoffpredikant for Kong Christian IV frem til kongen utnevnte han til biskop i Bergen den 25 oktober 1636. Han ble i dette embetet innviet av Sjællands Biskop, Dr. Jesper Brochman. Han var biskop i Bergen frem til sin død.

Ludvig Munthe var en dyktig predikant og en nidkjær skolemann. Han tok med iver seg av både Stiftets Latinskole og Folkets kristelige Oplysning. Munthes Katekismusforklaring, utkom i København 1644 under Titelen «Guds Ords første Alfabet», og som på ny ble utgitt i 1864 av Professor C. P. Gaspari. 1)

1) G. Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Band V, Side 450 - 451.
Lampe, Bergens Stifts Biskoper og Præster I, 8 f.
Dansk biografisk Lexikon / XI. Bind. Maar - Müllner
A. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften, Glyckstadt, 1905.