slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 Til Grafisk Anetavle

Valborg Taraldsdatter (1700 - 1773)

Valborg Taraldsdatter ble født i 1700 på gården Hole i Åmot i Hedmark. Hun døde i 1773 på gården Nygården. Hun var datter av Tarald Olsen Hole og Ingeborg Andersdatter. Valborg giftet seg omkring 1720 med Peder Olsen Nygården. De fikk barna:

1. Anne Pedersdatter f. 1721, d. 1775, g.m. 1747, Christen Helgesen (1715 - 1803).
2. Kari Pedersdatter f. 1722, d. 28 des. 1813, g.m. 1739, Ole Jensen Hals (1714 - 1796).
3. Ole Pedersen f. 1727, d. 1816, g.m. 1750, Marit Olsdatter Bolstad (1728 - 1788). Bosatt Bolstad østre.
4. Marte Pedersdatter f. 1735, d. 1801, g.m 1756, Nils Knutsen Berger (1726 - 1807) Bosatt Bjørnstad.
5. Dorte Pedersdatter f. 1737, g.m. 1761, Ole Iversen.
6. Tollef Pedersen

Peder var bruker av Nygården i 1723. Han hadde overtatt etter faren. I 1730 kjøpte Peder Olsen gården av ham som eide den da, konferanseråd og amtmann Niels Werenskiold, for 350 riksdaler. Her var det ikke tale om noen gjenkjøpsrett. Men ett atterhald ble det tatt også i dette tilfelle; Selgeren, hans hustru eller arvingene skulle ha forkjøpsrett til det tømmer som "nu eller i tiden" måtte bli avvirket fra skogen, dog etter gjeldende pris.

Peder Nygården synes å ha sittet godt i det. I 1734 hadde han høyeste budet på gården Åset søndre 500 riksdaler, men overlotdet til Jens Hals. Samme året som han kjøpte Nygården, lånte han sin bror Nils Olsen Bjørnstad et betydelig beløp, og etter som denne kom opp i den ene vansken etter den andre, fikk han mer hjelp så til slutt kjøpte Peder Nygården gården Bjørnstad av broren. Først da måtte han selv ty til et pantelån på 150 riksdaler. I 1750 ble Peder Olsens sønn Ole gift med datteren på Bolstad (nå gnr. 48 Bolstad øst for glomma), og i 1743 - 45 hadde han kjøpt Bolstad, første gang ved tvangsauksjon. Prisen ble sammenlagt 590 riksdaler. Nå eide da Peder Olsen 3 gårder i Åmot, foruten Nygården hadde han altså Bjørnstad og Bolstad. I 1747 solgte han Nygården til svigersønnen Christen Helgesen Alme for 500 riksdaler. Selv hadde da Peder flyttet til Bolstad, hvor han døde i 1787, 94 år gammel. 1)

1) Åmot Bygdebok, bind 1, side 54 - 56 og 483.