slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Anna Larsdatter Eide (1728 - 1790)

Anna Larsdatter ble født i Eide i Sogn og Fjordane i 1728. Hun døde i 1790 på gården Yndesdal i Brekke i Sogn og Fjordane. Hun var datter av Lars Jonson fra Eide i Evensvik hovedsogn. Anna giftet seg den 1 juli 1753 med enkemannen Rasmus Bendikson fra Yndesdal (1722 - 1755). De fikk barna:

1. Brita Rasmusdatter dp. 22 mars 1755, d. 1755, 8 dager gammel.

Ved skiftet etter danemann Rasmus Bendikson Yndesdal den 5 des. 1755, mellom enka danekone Anna Larsdatter og avdødes 2 barn, hvorav den ene nylig var død. Til arv og deling 66 riksdaler. Foruten sin arvelodd arvet Anna også sin avdøde datters arvepart på 15 riksdaler og 4 mark.

Anna giftet seg så i 1755 med Tore Nilsson fra gården Indstefjord. De fikk barna:

1. Marie Toresdatter f. 1757, g.m. 30 juni 1780, enkemann Jørgen Ivarson Wergeland (Verkland).
2. Aase Toresdatter f. 1763, d. 1833, g.m. 1788, Klaus Hansson.
3. Kari Toresdatter f. 1765, d. 1858, g.m. 1786, Emanuel Bottolvson.
4. Brita Toresdatter f. 1768, d. 1837.

Tore fikk av fru Knagenhjelm bygselbrev på Yndesdal den 23 sep. 1756, tinglyst 19 juli 1757, på 2 bismerpund, 3 marker smør, 1/4 hud. 1)

1) Ludvig Engesæter: Brekke Herred - Bygdebok, Bind 2, side 389 - 390.