slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Jens Ivarson (1662 - )

Jens Ivarson ble født i Stemnebø i Sogn og Fjordane i 1662. Han giftet seg den 2 juli 1702 med Anna Ottesdatter fra Nedre Austgulen i Sogn og Fjordane. Han var da trolig enkemann ettersom han hadde datteren:

1. Anna Jensdatter f. 1695, d. 1752, g.m. 16 nov. 1727, Einar Hansson Yndesdal f. 1705, d. 1780. Einar var bror til Sygni Hansdatter som var gift med Otte Jensson nedenfor.

Jens og Anna Ottesdatter hadde barna:

1. Åsa Jensdatter, g.m. 2 juli 1753, Anders Monsson Tveit.
2. Otte Jensson f. 1710, Nedre Austgulen, d. 1804, Nedre Austgulen.

Jens og Anna brukte i 1718, 1 pund og 9 marker smør, og de hadde bruket Nedre Austgulen til omkring 1740. I 1739 var Jens lagrettesmann.

Matrikkelen 1723 viser 4 brukere på gården, men ingen husmenn. Gården Nedre Austgulen ligger ved sjøen 6 3/4 mil fra Bergen. Den hadde ingen seter, men 3 flomkverner, hadde nok skog til husbruk og de kunne også selge litt ved. Utsæd: 8 tønner havre og 26 tønner avling. Buskapen var, 32 kyr, 8 ungnaut, 4 hester og 36 sauer. "Lever af Qvegets Afling og lit Brændeved at selge". 1)

1) Bygdebok Gulen.