slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Marie Ivarsdatter (1702 - 1734)

Marie Ivarsdatter ble født i 1702 på gården Indre Oppedal i Brekke i Sogn og Fjordane. Hun døde på på gården Indstefjord i Brekke i 1734. Hun var datter av Ivar Guttormson og Karen Andersdatter. Marie giftet seg i 1729 med enkemannen Nils Thoreson. De hadde barna:

1. Tore Nilsson f. 1730, d. 1819.

Etatsråd Iver von Ahnen eide Coupanger gods. Av ombudsmannen for dette gods fikk Nils Toreson Asheim den 21 sep. 1709 bygselbrev på 1/2 laup smør i lpnr. 43 i Indstefjord. Lagmannen i Bergen Niels Knag kjøpte 1710 Coupanger gods m.m. Av den nye eieren fikk leiglendingen Nils Toreson Indstefjord den 26 jan. 1720 bygselbrev på lpnr. 43. Lagmann Niels Tygesen Knag ble i 1723 adlet under navnet Knagenhielm.

Sokneprest til Evdv. magister N. Stabel skriver den 9 apr. 1714 i kirkeprotokollen s. 239 om bonde Nils Toreson i Fiorden: - - - Nest foregående søndag eller 1. søndag etter påske under gudstjenesten i Brekke kirke framkom til absolusjon Nils i Fiorden blant de første. Men jeg fant at det var noe jeg først måtte påminne ham om, nemlig det som hente da jeg sist var ved Breche kirke. Han overfuste meg da for noen kollektpenger til en spedalsk udi Egeminde. Disse penger stod hos medhjelperen Hans Breche. Og da han lenge har satt seg opp mot meg, springer han på døren bespottende de gamle menn som var i stuen, fordi de ikke vilde gjøre seg likeså oppsetsige mot meg som han. Dette vilde jeg no med saktmodighet forestille ham. Men som han da sia vart framkalt, da i steden at han etter Guds og kongens lov burde framkomme med ydmykhet og botferdighet, - begynte han da med trusler over meg, slår nevene sammen, dytter meg, skyver sin hustru fra skriftestolen og anretter en hel alarm i kirken. Men for å vise mig aldeles upatrionert admitterte jeg ham og hans hustru til sakramentet, præmises præmitteredes. Dette kan bevittnes av klokkeren og medhjelperne Hans Breche, Johannes Assemb og Claus Indre Tachle.

Ved matrikkelen i 1723 hadde Nils 1 hest, 7 storfe, 6 sauer og 6 geiter. Han sådde 1 1/2 tønne korn og avlet 5 1/4 tønne korn.

Det var skifte etter Marie den 3 des. 1734. T.a. og dlg. 58 riksdaler. Nils ble gift for tredje gang med Kari Gullaksdatter Asheim, f. 1709. De hadde barna:

1. Ivar Nilsson f. 1736, g.m. 1764, Mari Olsdatter, Haugland.
2. Marie Nilsdatter f. 1735, g.m. 1762, enkemannen Ola Rognaldson, Sætre.
3. Sigrid Nilsdatter f. 1743
4. Gullak Nilsson f. 1746

Det var skifte den 7-8 mars 1754 "etter avdøde leiglending, danemann" Nils Toreson Indstefjord mellom enka Kari Gullaksdatter og avdødes 5 barn. T.a. og dlg. etter loven 127 riksdaler. 1)

1) Ludvig Engesæter: Brekke Herred - Bygdebok, Bind 2, side 19,20,323 og 324.