slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Åsaker før 1700:

Eiere:

1.
Røyken prestebol råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

2.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Røyken kirkebol 1 skippund 7 1/2 lispund salt med bygsel.

3. - 1676, Røyken prestebol 1 skippund 7 1/2 lispund salt med bygsel.

Kjente brukere:

Søndre Åsaker:

1.
1591 - 1604, Pouel Aasack er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue).

Pouel nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594 og 1604.

2.
1610 - 1611, Gunder Aasager nevnes i Fogderegnskapet 1610/1611 fordi han hadde skåret Svend skredder med kniv.

3.
1612 - 1614, Hans Aasager,

Hans nevnes i Landskatten 1612 - 1614.

4. 1616 - 1625, Truls Aasager,

Truls (Thruells) var oppsitter på Aasager ved Jordeboka 1616 - 1617.

Truls nevnes på Aasager ved Bygningsskatten 1617 - 1625.

5. 1627 - 1679, Christopher Trulsen Åsaker, f. ca. 1584, d. ca. 1681, g.m. Aase Evensdatter.

Christopher nevnes i Bygningsskatten 1627/1628 - 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1634 - 1637.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Christopher 7 kyr/kviger og 7 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Christoffer Aasager, hans kvinne, en pige, en husmann og hans kvinne.

Christopher er oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

I Manntallet 1664 nevnes Aasager som "fulde gaard" og har oppsitterene Hans 40 år og Christopher 80 år.

I Manntallet 1666 nevnes Aasager som "fulde gaarder" og har oppsitterene Christopher 82 år og Hans 42 år. Christophers sønnesønn Anders Larsen 15 år bor hos ham.

Christopher var lagrettemann 1656 - 1661.

Christopher var oppsitter ved Leilendingskatten 1679
- 1681.

6. 1682 - , Anders Lauritsen, f. ca. 1651,

Anders var sønnesønn av forrige bruker.


På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Monseigneur Nils Brandt et skjøte på 4 lispund salt årlig landskyld i østre Hekleberg fra Anders Lauritsen Aasagger, Engebret Evensen Aasagger og Laurits Trulsen Hekleberg, datert Strømsø 25 Okt. 1680.

På tinget i Røyken den 22 Des. 1687 avla Anders lagretteed.

Anders var lagrettemann i 1691.

Anders var skyldig skatt den 2 Des. 1692.

Anders var oppsitter ved skattemanntallet 1696.

7. 1707 - 1736,
Jon Hansen Guttersrud/Aasaker, f. ca. 1669, d. 1736, g.m. Mari Sivertsdatter Grini.


På tinget i Røyken den
13 Des. 1707 tinglyser Joen Hansen Guttersrud sin bygselseddel på gården Søndre Åsaker av Her. Hans Selboe. Datert 22 Nov. 1707.

Nordre Åsaker:

1.
1647 - 1696, Hans Amundsen Aasager, f. ca. 1624, d. etter 1696. Hans var muligens sønn av Amund T. Hyggen østre.


På tinget i Røyken den 11 Juni 1656 nevnes Hans Amundsen som driver halve Aasager og har hatt ildebrann.


Ved Kvegskatten 1657 hadde Hans Aasager, 2 hester, 10 kyr, 5 ungfe, 10 sauer og 2 svin.

I Manntallet 1664 nevnes Aasager som "fulde gaarder" og har oppsitterene Hans 40 år og Christopher 80 år.

I Manntallet
1666 nevnes Aasager som "fulde gaarder" og har oppsitterene Christopher 82 år og Hans 42 år. Christophers sønnesønn Anders Larsen 15 år bor hos ham.På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Amund Eriksen Gilhus et kjøpebrev på 1 fjerding salt i Muserud. Datert 5 Juli 1686. Han tinglyste også et odelsløsningsbrev på 6 1/2 lispund salt i Muserud fra Hans Amundsen Aasagger. Datert 12 Apr. 1686.

Hans var lagrettemann


Hans var oppsitter ved skattemanntallet 1696.

2. 1699 - 1750, Ole Tjøstalsen, f. ca. 1661, gravl. 18 Jan. 1750, g.m. Marthe Toresdatter. Ole var sønn av Tjøstal Auvi og Ingeborg Auvi. Ole bodde på Nordre Åsaker.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1699 tinglyser Ole bygsel på halve Aasaker. Datert 2 Sep. 1699.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Engebret Evensen, n. 1682. Se under bruker nr. 6 på bruk nr. 1.
2. Barbara Døl, n. vedr. skatt 30 Mars 1683.

3.
Anders Olsen, n. 22 Feb. 1699
4. Christopher Aasager, n. 1700

Mer info. kommer................


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 527 - 528.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.