slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Åsaker før 1801: Under utvikling.

Eiere:

1.
Røyken prestebol råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

2.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Røyken kirkebol 1 skippund 7 1/2 lispund salt med bygsel.

3. - 1676, Røyken prestebol 1 skippund 7 1/2 lispund salt med bygsel.

Kjente brukere:

Søndre Åsaker:

1.
1591 - 1604, Pouel Aasack, trolig gift med Karin.

Pouel Aasack er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue).

Pouel nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594 og ved Bygningsskatten 1604 er Karin oppsitter. Hun var antagelig Pouels hustru.

2.
1610 - 1611, Gunder Aasager nevnes i Fogderegnskapet 1610/1611 fordi han hadde skåret Svend skredder med kniv.

3.
1612 - 1614, Hans Aasager,

Hans nevnes i Landskatten 1612 - 1614.

4. 1616 - 1625, Truls Aasager,

Truls (Thruells) var oppsitter på Aasager ved Jordeboka 1616 - 1617.

Truls nevnes på Aasager ved Bygningsskatten 1617 - 1625.

5. 1627 - 1678, Christopher Trulsen Åsaker, f. ca. 1584, d. ca. 1678, g.m. Aase Evensdatter Dagslett.

Christopher nevnes i Bygningsskatten 1627/1628 - 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1634 - 1637.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Christopher 7 kyr/kviger og 7 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Christoffer Aasager, hans kvinne, en pige, en husmann og hans kvinne.

Christopher er oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Hans og Christopher var oppsittere på Åsaker ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 9 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. De har skog til "smaa hugen last".

I Manntallet 1664 nevnes Aasager som "fulde gaard" og har oppsitterene Hans 40 år og Christopher 80 år.

I Manntallet 1666 nevnes Aasager som "fulde gaarder" og har oppsitterene Christopher 82 år og Hans 42 år. Christophers sønnesønn Anders Larsen 15 år bor hos ham.

Christopher var lagrettemann 1656 - 1661.

6. 1679 - , Anders Lauritsen, f. ca. 1651,

Anders var sønnesønn av forrige bruker.

Hans og Anders var oppsittere ved Tiendemanntallet
1679 - 1681.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Monseigneur Nils Brandt et skjøte på 4 lispund salt årlig landskyld i østre Hekleberg fra Anders Lauritsen Aasagger, Engebret Evensen Aasagger og Laurits Trulsen Hekleberg, datert Strømsø 25 Okt. 1680.

På tinget i Røyken den 22 Des. 1687 avla Anders lagretteed.

Anders var lagrettemann i 1691.

Anders var skyldig skatt den 2 Des. 1692.

Anders var oppsitter ved skattemanntallet 1696.


7.
1707 - 1736,
Jon Hansen Guttersrud/Åsaker, f. ca. 1669, d. 1736, g.m. Mari Sivertsdatter Grini.


På tinget i Røyken den
13 Des. 1707 tinglyser Joen Hansen Guttersrud sin bygselseddel på gården Søndre Åsaker av Her. Hans Selboe. Datert Røyken Prestegård den 22 Nov. 1707.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jon på gården Søndre Åsaker sammen med sin kone. De har en tjenestepike.


8.
1736 - 1773,
Bernt Jonsen, f. ca. 1702, gravl. 13 Juni 1773, g.m.1. Siri Christensdatter Kjos, g.m.2. Ragnild Eriksdatter.

Bernt var sønn av forrige bruker.

Enken Ragnild hadde bygselen 1773 - 1789. Se neste bruker.


9.
1789 - 1808,
Christen Christophersen, dpt. 15 Sep. 1743, gravl. 11 Sep. 1808, g.m. 16 Juni 1785, Kirsti Nilsdatter Bølstad.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1790 tinglyses sognepresten Christian Holst bygselseddel på gården Søndre Åsaker til Christen Christophersen som enken Ragnild [Eriksdatter] Åsaker tidligere bygslet. Han skulle også sørge for Ragnilds levebrød etter deres kontrakt. Datert Røyken prestegård den 19 Okt. 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Christen på gården Søndre Åsaker sammen med sin kone og barn. Han var da bonde og gårdbeboer.


Nordre Åsaker:

1.
1647 - 1696, Hans Amundsen Aasager, f. ca. 1624, d. etter 1696. Hans var muligens sønn av Amund T. Hyggen østre.


På tinget i Røyken den 11 Juni 1656 nevnes Hans Amundsen som driver halve Aasager og har hatt ildebrann.


Ved Kvegskatten 1657 hadde Hans Aasager, 2 hester, 10 kyr, 5 ungfe, 10 sauer og 2 svin. Dette er trolig sammen med Christopher på Søndre Åsaker. Se også nedenfor.

Hans og Christopher var oppsittere på Åsaker ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 9 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. De har skog til "smaa hugen last".

I Manntallet 1664 nevnes Aasager som "fulde gaard" og har oppsitterene Hans 40 år og Christopher 80 år.

I Manntallet 1666 nevnes Aasager som "fulde gaarder" og har oppsitterene Christopher 82 år og Hans 42 år. Christophers sønnesønn Anders Larsen 15 år bor hos ham.På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Amund Eriksen Gilhus et kjøpebrev på 1 fjerding salt i Muserud. Datert 5 Juli 1686. Han tinglyste også et odelsløsningsbrev på 6 1/2 lispund salt i Muserud fra Hans Amundsen Aasagger. Datert 12 Apr. 1686.

Hans var lagrettemann.

Hans og Anders var oppsittere ved Tiendemanntallet 1679 - 1681.

Hans var oppsitter ved skattemanntallet 1696.

2. 1699 - 1740, Ole Kiøstelsen, f. ca. 1661, gravl. 18 Jan. 1750, g.m. Marthe Toresdatter.

Ole var sønn av
Kiøstel Auvi og Ingeborg Auvi. Ole bodde på Nordre Åsaker.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1699 tinglyser Ole bygsel på halve Åsaker. Datert 2 Sep. 1699.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1707 tinglyser Ole Kjøstelsen sin bygselseddel på gården Nordre Åsaker av Her. Hans Selboe unntagen den underliggende husmannsplassen som Oluf Andersen Vigværing nå påbor. Datert Røyken Prestegård den 16 Nov. 1707.


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på gården Nordre Åsaker sammen med sin kone.


3.
1740 - 1767,
Jens Olsen, f. ca. 1700, gravl. 12 Juli 1767, g.m. Marthe Nilsdatter Ila.

Jens var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1740 tinglyser Jens Olsen sin bygsel på halve Åsaker som hans far hadde avstått til ham. Datert 3 Mars 1740.


4. 1768 - , Hr. Hans Glad Holst, .

På tinget i Røyken den
7 Des. 1767 har enken etter forrige bruker godvillig avstått bygselen og sognepresten Paul Christian Holst utsteder bygselseddel til sin sønn Hr. Hans Glad Holst. Datert Røyken Prestegård den 3 Des. 1767.


5. - 1784, Ole Larsen, dpt. 27 Feb. 1729, gravl. 30 Des. 1784, g.m. 6 Okt. 1766, enken Sidsel Jacobsdatter Hekleberg.

Enken Sidsel Jacobsdatter hadde bygselen 1784 - 1789,

6. 1789 - 1791, Jacob Pedersen, dpt. 7 Aug. 1757, gravl. 5 Juni 1791, g.m. 22 Juni 1786, Kirstine Olsdatter Ramton.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1790 tinglyses sognepresten Christian Holst bygselseddel på gården Nordre Åsaker til Jacob Pedersen som hans mor Sidsel Jacobsdatter tidligere bygslet. Han skulle også sørge for hennes levebrød og begravelse. Datert Røyken prestegård den 19 Okt. 1789.


7.
1792 - ,
Nils Hansen, dpt. 22 Juli 1759, d. 24 Des. 1835, g.m. 31 Mai 1792, enken Kirstine Olsdatter Åsaker.


Ved folketellingen 1801 bor Nils på gården Nordre Åsaker sammen med sin kone og barn. Han var da bonde og landvergedragon.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Engebret Evensen, n. 1682. Se under bruker nr. 6 på bruk nr. 1.
2. Barbara Døl, n. vedr. skatt 30 Mars 1683.

3.
Anders Olsen, n. 22 Feb. 1699
4. Christopher Aasager, n. 1700

Mer info. kommer................


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 527 - 528.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.