slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Christopher Trulsen Hekleberg/Åsaker (ca. 1584 - ca. 1681)

Christopher Trulsen ble født ca. 1584 på gården Hekleberg i Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1681 på gården Åsaker i Røyken. Han var sønn av Truls Oddsen og Gjertrud Christophersdatter Hekleberg. Christopher var gift med Aase Evensdatter Dagslett. De hadde barna:

1. Truls Christophersen Hekleberg, f. ca. 1630, g.m. Karen Ingebretsdatter Flater.
2. Lars Christophersen, trolig gift med Sidsel Gundersdatter Ølstad. Han hadde sønnen Anders Larsen f. ca. 1651, n. i manntallet 1666.

Christopher nevnes i Bygningsskatten 1627/1628 - 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1634 - 1637.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Christopher 7 kyr/kviger og 7 får.

Ved Rosstjenesteskatten 1644 eide Christopher 4 lispund salt i Hekleberg.

I Koppskatten 1645 nevnes Christoffer Aasager, hans kvinne, en pige, en husmann og hans kvinne.

Ved skattematrikkelen 1647 for Røyken eide Christopher Aasager 4 lispund salt i Hekleberg.

Ved skattematrikkelen 1647 for Sande eide Christopher Aasager 1 fjerding salt i Gåserud i Sande, Vestfold. Dette eide hans svigerfar Even Dagslett før ham.

I et vedlegg til Kontribusjonsskatten 1649 er Christopher lagrettemann to ganger den 4 Feb. 1650. Her er også hans segl. Han har CT i seglet sitt.
Christopher var lagrettemann 1656 - 1661.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 får Christopher Aasagger tilbud om å få sitt pant på 1 fjerding mel i Gåserud i Sande tilbake fra Her. Hans Olluffsøn. (Dette godset eide Even Dagslett tidligere).

I en sak datert Søndre Heggum 22 Nov. 1658 selger Christopher en part i Gråøya, her nevnes også hans hustru: (RA dipl. orig. papir). Her finnes også hans segl (samme som ovenfor). Se også teksten nedenfor.

Christopher Trulsen på Åsaker i Røyken, Gullich Trulsen i Hyggenstrand, Odd Hansen i Hyggenstrand, kunngjør at siden salige Hans Pedersen, fordums boende på Åros i Røyken, for forstrakte penger fikk 2 ½ lispund salt i Søndre Groøya i Røyken i pant, vårt rette odel, og siden vi ikke har klart å innløse godset, selger vi med våre hustruers samtykke, Chistophers hustru var Åse Evensdatter, Gullichs hustru var Kiersten Christophersdatter og Odds hustru var Maren Pedersdatter, denne parten til Hans Åros etterlatte sønn, Syffuert Hansøn på Søndre Heggen (Søndre Heggum) i Røyken og hans hustru, Ingri Trulsdatter. (Bakpå: Lest på Heggen tingstue 18 Apr. 1659).

Odd Hansen ovenfor var fortsatt husmann på Hyggenstrand ved Manntallet 1664 - 1666. Han levde ennå i 1670 på Hyggenstrand, da han nevnes i en delesak mellom Hekleberg og Brøholt. Han sier da at han for 40 år siden var hos sin faderbroder på Hekleberg.... Dette må trolig være Gullich Trulsen som da bodde på Hekleberg. Christopher og Gullich er altså onkler til Odd.

Hans og Christopher var oppsittere på Åsaker ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 9 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. De har skog til "smaa hugen last".

I Manntallet 1664 nevnes Aasager som "fulde gaard" og har oppsitterene Hans 40 år og Christopher 80 år.

I Manntallet 1666 nevnes Aasager som "fulde gaarder" og har oppsitterene Christopher 82 år og Hans 42 år. Christophers sønnesønn Anders Larsen 15 år bor hos ham.

På tinget i Røyken den 9 Apr. 1668 saksøker Christopher, Brynild Hyggen for et hus han hadde bortleid i Hyggenstrand.

Jøran Kios vitner på tinget i Røyken den
15 Juni 1671 i en delesak mellom Åsaker og Hekleberg. Det framgår at hun for lang tid siden bodde på Østre Hekleberg og var gift med Christopher Åsakers bror. (Tb 12 folie 47). Det fremgår i samme sak at Christopher Åsaker er født på Hekleberg. (Tb 12 folie 50).

På tinget i Røyken den 22 Mai 1673 i en tyverisak der to personer hadde gjort innbrudd hos gammelpresten Her Hans Olsen og hos Anne salige her Cortis på Villingstad, hadde Anders og Hans Hekleberg, Anders Larsen Aasagger og Cornelius Muserud fått betalt for å holde vakt over fangene. Fangene klarte å rømme og fogden mente at disse fire vaktene burde settes i arresten. På samme tinget går Christopher Aasagger god for soldat Anders Larsen. (Anders Larsen var trolig Christophers barnebarn nevnt i manntallet 1666).

I en supplikk datert den 1 Aug. 1773 ber Hans Hekleberg på egne og naboers vegne om at de må være fri for fogdens tiltale ovenfor. (RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ad/L0003: Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll, 1671-1682, s. 189b-190a).

På tinget i Røyken den 16 Juli 1674 er Christopher vitne vedr. en sak om skatt av Killingholmen.

Christopher var oppsitter ved Leilendingskatten
1681, men her er det stort etterslep. Allerede ved Tiendemanntallet 1679 er Christophers sønnesønn Ander Lauritsen oppsitter.

Mer info kommer.......1)

1) RA dipl. orig. papir, datert Søndre Heggum 22 Nov. 1658.