slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hekleberg før 1801: Matrikkelnr. 22. Under utvikling.

Eiere:

1.
1595, Lesemesteren i Oslo, Halvar Gundersen eier 1/2 pund salt ved Jordeboka 1595.

2. 1612 - 1617, Michel Nielsen i Lier eier 14 lispund mel ved Landskatten 1612. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

3. 1615, Elling Hekleberg eier 4 lispund salt og 1 fjerding korn ved Jordeboka 1615. Se bruker nr. 5.

4. 1624 - 1626, Truls Oddsen, d. ca. 1625, Ved Jordeboka 1624 eier Truls 4 lispund salt i Hekleberg og ved Jordeboka 1626 eier Truls sin hustru Gjertrud Christophersdatter 4 lispund salt i Hekleberg. Se under husmenn.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eide Ogge Wiger i Lier 19 lispund salt, Morten Schouen i Asker 1 fjerding korn, lesemesteren i Christiania 1/2 skippund salt og Christopher [Trulsen] Åsaker 4 lispund salt.

6. 1661 - 1665, Rådmann i Oslo Morten Lauritsen eier 1 skippund 1 lispund tunge med bygsel
ved Jordeboka 1661 og 1 skippund 1 lispund mel med bygsel i 1665. Se S. H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, side 13. Skifte på side 14 - 15.

7. 1665 - 1668, Sogneprest i Aurskog Christopher Engebretsen Skanke g.m. Mette Mortensdatter (datter av forrige eier) eier 1 skippund 1 lispund mel.

8. 1668 - 1670, Sogneprest i Aurskog Jens Olufsen g.m. enken Mette Mortensdatter eier 1 skippund 1 lispund mel.

9. 1670 - 1688, Niels Nielsen Brandt, g.m.1. Marthe Nielsdatter Berg, g.m.2. Johanne Madsdatter Bjørn.

På tinget i Røyken den
3 Mars 1671 tinglyser Nils Nilsen Brandt et skjøte på 1 skippund 1 lispund i Hekleberg fra sogneprest i Aurskog Jens Olufsen. Datert 26 Jan. 1670. (Skjøtet var på 1 skippund 5 lispund, men det var ikke mer enn 1 skippund 1 lispund).

10. - ca. 1680, Truls Christophersen Hekleberg eier 4 lispund salt i Østre Hekleberg. Han var sønn av Christopher Trulsen Åsaker og barnebarn av eier nr. 4. Se bruker nr. 1 og 2 på Østre Hekleberg.

11. 1680, Christopher Trulsen Åsaker eier 4 lispund salt i Østre Hekleberg ved Odelsskatten 1681 (etterslep). Han var trolig verge for sønnen Truls sine barn/barnebarn en kort stund. Se eier nr. 5 og forrige og neste eier.

12. 1680 - 1688,
På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Monseigneur Niels [Nielsen] Brandt et skjøte på 4 lispund salt årlig landskyld i Østre Hekleberg fra Anders Lauritsen Åsaker, Engebret Evensen Åsaker og Laurits Trulsen Hekleberg. Datert Strømsø 25 Okt. 1680.

13. 1688 - , Johanne [Madsdatter Bjørn] salige Niels Nielsen Brandt eier 1 skippund 1 lispund tunge i Hekleberg og 4 lispund salt i Østre Hekleberg.

På tinget i Røyken den 2 Feb. 1696 krever Johanne enke etter salige Niels [Nielsen] Brandt resterende landskyld av Anders Hekleberg etter avregning den 14 Sep. 1688. Saken ble utsatt til den 4 Apr. 1696. Anders Hekleberg fremviste en landskyldseddel for 1688 fra Johanne salige Niels Brant, datert Strømsø den 17 Mars 1689. Anders Hekleberg betalte den resterende landskyld og opphevet stevningen.

Hun må ha solgt godset til sin bror, neste eier.

14. - 1696, Niels Madsen Bjørn eier 1 skippund 1 lispund tunge i Hekleberg og 4 lispund salt i Østre Hekleberg.

Se neste eier. (Niels solgte også gården Rød i 1694. Begge gårdene eide eier nr. 9 tidligere).


15. 1696 - 1702 Hans Markussen, På tinget i Røyken den 2 Des. 1696 tinglyses et skjøtebrev på 1 skippund 1 lispund tunge på bruket der Anders Eriksen bor, samt 4 lispund i Østre Hekleberg fra
Niels Madsen Bjørn. Datert Stømsø den 24 Aug. 1696.

16. 1702 - , Christopher Olsen Brøholt, kjøper 1 skippund 1 lispund tunge med bygsel i Vestre Hekleberg samt 4 lispund uten bygsel i Østre Hekleberg fra Hans Markussen. Datert Havnevigtangen 18 Mars 1702.

Se videre under brukerne.

Kjente brukere:

Hekleberg samlet:

1.
1528, "Amund i Æckllebærg" og Guttorm ibid, betaler gjengjerden av Hekleberg. i 1528.

2.
- 1591, Guttorm Hekleberg, skrev under fullmakten t
il Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Barn (trolig):

1. Helga Guttormsdatter, n. 1607, g.m. Christopher Torgersen Hoen/Hekleberg n. 1597.


3.
1593 - 1594, Thorer er nevnt på Hekleberg i Bygningsskatten jonsok 1593 og 1594,

4. 1604, Jacob er nevnt på Hekleberg i Bygningsskatten 1604.

5. 1612 - ca. 1644, Elling Hekleberg, d. før 1645, g.m. Live Olsdatter.

Elling nevnes på Hekleberg 1612 - 1653. Det er stort etterslep i noen skattelister og Elling nevnes ikke i Koppskatten 1645 så han døde før 1645. Elling er oppsitter ved Jordeboka
1616 - 1617.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Elling 6 kyr/kviger og 6 får.

Barn:

1. Nils Ellingsen,
2. Brynild Ellingsdatter, g.m. Jon Jonsen Grette.

Elling nevnes i Skattematrikkelen 1647. (Trolig etterslep).

6. 1645 - 1657, Oluf Arnesen, d. 30 Sep. 1657, g.m. Ellings enke Live Olsdatter.

Oluf var lagrettemann i 1656. Han nevnes i kildene på Hekleberg 1645 - 1660. (Etterslep i skattelistene).

I Koppskatten 1645 nevnes Oluf, hans kvinne og en huskvinne.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Oluf 2 hester, 8 Kyr, 4 kviger, 8 sauer og 5 svin.

Oluf ble knivstukket av sin broder Johannes Vestre Grøstad i Lier den 30 Sep. 1657 på Grøstad. Oluf døde av skadene han pådro seg. I saken på tinget i Lier den 17 Des. 1657 kommer det frem at Ole var gift med Live Olsdatter og hans søster var Guren Arnesdatter gift og bosatt på Brøholt i Røyken. Vitner i saken var bl. a. Joen Joensen Grette og hans hustru Brynild Ellingsdatter samt hennes bror Nils Ellingsen Hekleberg m. fl.

Nils Ellingsen Hekleberg vitnet at han sammen med sin avdøde stefar Oluf Hekleberg var på Grøstad og at Oluf og Johannes hadde sin første krangel om aftenen da de hadde drukket......I saken kaller Johannes Grøstad flere ganger Oluf for sin bror.


7.
1661 - 1665, Gunder Hekleberg. Han var lagrettemann i 1662. Gunder nevnes i kildene 1661 - 1669.

Gunder var oppsitter på halve Hekleberg ved Jordeboka 1661. Hans og Truls brukte den andre halvparten. De føder 3 hester, 12 kyr, 2 ungfe og 3 sauer. Gunder har skog til brendeved og gjerdefang.

I Manntallet 1664 nevnes Hekleberg som "fulde gaard" og har tre oppsittere Gunder 57 år, Hans 50 år og Truls 34 år.

8.
1666 - 1669, Jens Hekleberg. Han var lagrettemann 1667 - 1669.

I Manntallet 1666 nevnes Hekleberg som "fulde gaard" og har tre oppsittere Hans 52 år, Truls 34 år og Jens.


Vestre Hekleberg

1. 1673 - 1699, Anders Eriksen, d. ca 1699, g.m. Kari Bjørnsdatter, f. ca. 1635, d. 1712.

Anders var sønn av Erik Andersen Bølstad og en ukjent mor. Erik Andersen bodde først på Bølstad senere på Heggedal i Asker. Erik og hans andre hustru enken Maren Hansdatter Åros/Heggedal bodde i Heggedal i Asker. Skiftet etter Erik Andersen ble holdt den 12 Jan. 1685 på gården Heggedal i Asker, men Maren Hansdatter Heggedal var barnas stemor. Maren Hansdatter var først gift med Knud Hansen Heggedal. Skifte etter Maren ble holdt den 13 Sep. 1687 på gården Heggedal i Asker.

Anders Hekleberg var lagrettemann 1686 - 1695.

På tinget i Røyken den 22 Mai 1673 i en tyverisak der to personer hadde gjort innbrudd hos gammelpresten Her Hans Olsen og hos Anne salige her Cortis på Villingstad, hadde Anders og Hans Hekleberg, Anders Larsen Åsaker og Cornelius Muserud fått betalt for å holde vakt over fangene, De klarte dog å rømme og fogden mente at disse fire vaktene burde settes i arresten. Erik Bølstad fremkom da i retten og gikk god for sin sønn Anders Hekleberg.

I en supplikk datert den 1 Aug. 1773 ber Hans Hekleberg på egne og naboers vegne om at de må være fri for fogdens tiltale ovenfor. (RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ad/L0003: Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll, 1671-1682, s. 189b-190a).

På tinget i Røyken den 22 Des. 1687 nevnes Anders, hans bror Ole Eriksen i Hyggenstrand samt hans søster Karen Eriksdatter g.m. Anders Pedersen Auvi i en arvesak etter deres mor. Karen Eriksdatter Auvi krever arv etter sin mor i skifte etter sin stemor Maren Hansdatter Heggedal. Se ovenfor.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1696 tinglyses et skjøtebrev på 1 skippund 1 lispund tunge på bruket der Anders Eriksen bor, samt 4 lispund i østre Hekleberg, datert Stømsø den 24 Aug. 1693. Dette tyder på at Anders bodde på det største bruket.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1699 nevnes Anders Hekleberg som salig og hans arvinger kreves for gjeld som sies å være betalt på tinget den 28 Juni 1699.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Enken (Kari) på Hekleberg. Sønnen (Anders) var dragon.

Skiftet etter enken Kari Bjørnsdatter ble holdt den 21 Okt. 1712
på dragonkvarteret Vestre Hekleberg. Ifølge dette skiftet hadde dannemand Christopher Olsen Brøholt vært verge for sønnen Søren Andersen, men nå overtok broderen Anders omsorgen. Christopher nevnes som nær beslektet med Søren Andersen!!

Barn:

1. Søren Andersen, f. ca. 1670, gravl. 6 Jan. 1720. Han var vanvittig.

2. Anders Andersen, neste bruker.

2. 1700 - 1751, Anders Andersen Hekleberg, f. ca. 1674, gravl. 5 Des. 1751, g.m. 26 Nov. 1713, Kari Pedersdatter Hyggen.

Anders nevnes på Hekleberg fra 1700. Han drev vel gården for sin mor.

Anders var oppsitter på Hekleberg ved matrikkelen 1723.3.
1751 - 1765,
Peder Andersen, dpt. 25 Mai 1722, gravl. 10 Feb. 1765, g.m. 27 Okt. 1748, Sidsel Jacobsdatter Karlsrud.

Ved hovedmanntallet 1765 er Peder Andersen og hans hustru Sidsel Jacobsdatter oppsittere på gården vestre Hekleberg. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Hekleberg.


4. - , Amund Andersen, dpt. 26 Sep. 1743, gravl. 19 Mai 1799, g.m. 13 Juni 1769, Live Haagensdatter Rud.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Amund Andersen oppsitter på gården Hekleberg og betaler skatt.

5. - , Gullich Jensen, dpt. 21 Apr. 1776, d. 8 Feb. 1856, g.m. 26 Juli 1799, Ingeborg Amundsdatter Hekleberg.

Ved folketellingen 1801 bodde Gullich på gården Hekleberg sammen med sin kone og barn. Han var da bonde og dragon. Konas søster Mari bodde også hos dem.


Østre Hekleberg


1.
Hans Trulsen Hekleberg, d. før 1645, g.m. Jøran Hekleberg/Kjos.

Hans var sønn av Truls Oddsen og Gjertrud Christophersdatter. Se nr. 2 under husmenn nedenfor. De bodde på Østre Hekleberg.

I Koppskatten 1645 nevnes Jøran og hennes broder.

Jøran Kios vitner på tinget i Røyken den 15 Juni 1671 i en delesak mellom Åsaker og Hekleberg. Det framgår at hun for lang tid siden bodde på Østre Hekleberg og var gift med Christopher [Trulsen] Åsakers bror. (Tb 12 folie 47). Det fremgår i samme sak at Christopher Åsaker er født på Hekleberg. (Tb 12 folie 50).


2.
1651 - 1670, Truls Christophersen, f. ca. 1630, g.m. Karen Ingebretsdatter Flater,

Truls var sønn av Christopher Trulsen Åsaker og forrige bruker var hans onkel.

I tingboka for Røyken den 14 Mai 1656 stevner forrige kirkeverge Augustinus Sundby, Christen Klemmetsrud verge for Joen Ingebretsen, Even Flater på sin kvinne Dorte Ingebretsdatters vegne, Truls Hekleberg på sin kvinne Karen Ingebretsdatters vegne. Alle salige Ingebret Flaters barn, svågrer og arvinger.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Truls 2 hester, 4 Kyr, 2 kviger, 6 sauer og 3 svin.

I Rosstjenesteskatten 1657/1658 og 1660/1661 eier Truls 4 lispund i Hekleberg som er odelsgods. Dette må være samme gods som faderen Christopher Trulsen Åsaker eier i 1647 og som sønnen Laurits Trulsen er med å selger sammen med Anders Lauritsen Åsaker og Engebret Evensen Åsaker den 25 Okt. 1680. Se Laurits Trulsen Hekleberg nedenfor.

Gunder var oppsitter på halve Hekleberg ved Jordeboka 1661. Hans og Truls brukte den andre halvparten. De føder 3 hester, 12 kyr, 2 ungfe og 3 sauer. NB! Her nevnes Christopher [Trulsen] Åsaker som eier av 4 lispund salt.

Barn (muligens):

1. Laurits Trulsen, neste bruker.
2. Martha Trulsdatter, n. 30 Mars 1683 hos Hans Hekleberg. (betaler skatt).

3. Laurits Trulsen Hekleberg, På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Monseigneur Nils Brandt et skjøte på 4 lispund salt årlig landskyld i østre Hekleberg fra Anders Lauritsen Åsaker, Engebret Evensen Åsaker og Laurits Trulsen Hekleberg, datert Strømsø 25 Okt. 1680. (Anders Lauritsen var sønnesønn av Christopher Trulsen Åsaker og fetter av Laurits Trulsen Hekleberg.)

Bruk 2:

1.
1661 - 1688. Hans Saxesen,

Gunder var oppsitter på halve Hekleberg ved Jordeboka 1661. Hans og Truls brukte den andre halvparten. De føder 3 hester, 12 kyr, 2 ungfe og 3 sauer.

Han var lagrettemann 1668 - 1683.


På tinget i Røyken den 22 Mai 1673 i en tyverisak der to personer hadde gjort innbrudd hos gammelpresten Her Hans Olsen og hos Anne salige her Cortis på Villingstad, hadde Anders og Hans Hekleberg, Christopher Åsaker og Cornelius Muserud fått betalt for å holde vakt over fangene, De klarte dog å rømme og fogden mente at disse fire vaktene burde settes i arresten. Christen Hansen Hyggen fremkom da i retten og gikk god for Hans Hekleberg.

I en supplikk datert den 1 Aug. 1773 ber Hans Hekleberg på egne og naboers vegne om at de må være fri for fogdens tiltale ovenfor. (RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ad/L0003: Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll, 1671-1682, s. 189b-190a).

Hans nevnes med farsnavn på tinget i Røyken den 17 Mai 1677, 21 Mai 1677 og den 8 Des. 1684.

2.
1685 - 1722, Even Trulsen, f. ca. 1650, gravl. 10 Feb. 1732,

Han var muligens gift med en datter av Hans Saxesen og brukte de første årene bruket sammen med sin svigerfar ??. De betaler skatten sammen i 1685 og 1687.

Even brukte hele Østre Hekleberg ved skattemanntallet 1696.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Even på Hekleberg sammen med sin kone og en sønn.


På tinget i Røyken den 4 Mars 1720 tinglyser Even Trulsen sin bygselseddel på gården Hekleberg. Datert 1 Feb. 1720.

Even var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Kjente barn:

1. Truls Evensen, f. ca. 1689, d. 1757, g.m. 18 Okt. 1722, Lisbet Gundersdatter Askestad (1691 - 1777).
2. Hans Evensen, d. 1758, g.m.1. 1708, enken Eli Brynildsdatter Kjelstad, g.m.2. 1725, Ragnild Christophersdatter.
3. Marthe Evensdatter, f. ca. 1694, gravl. 18 Aug. 1754.
4. Helmerick Evensen, f. ca. 1698, d. 1778. Neste bruker.


3.
1722 - 1769, Helmerick Evensen, f. ca. 1698, d. 1778, g.m. 30 Mars 1727, Anne Pedersdatter.


På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 får Helmerick bygselseddel på 1 fjerding salt som hans fader Even Trulsen hadde oppladt ham. Datert 5 Feb. 1722.

Ved hovedmanntallet 1765 er Helmerich Evensen og hans hustru Anne Pedersdatter oppsittere på gården østre Hekleberg. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Hekleberg.

Ved skifte etter Anne Pedersdatter den 7 Des. 1769, overlot Helmerick bygsla av Hekleberg til yngste sønnen Johannes mot levebrød og opphold hos ham.


4. 1769 - 1809, Johannes Helmericksen, dpt. 7 Feb. 1745, gravl. 2 Juli 1809, g.m. 21 Nov. 1771, Johanne Olsdatter Ramton, g.m.2. 16 Juli 1793, Rønnaug Amundsdatter.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Johannes oppsitter på gården Hekleberg og betaler skatt.

Ved folketellingen 1801 bodde Johannes på Hekleberg sammen med sin kone og barn.


Husmannsplasser:

Haukebakken:

Brukere:

1. ca. 1764 - ca. 1786, Antoni Friderichsen, dpt. 20 Apr. 1731, gravl. 11 Okt. 1791, g.m.1. 15 Mai 1764, Siri Helmericksdatter Hekleberg, g.m.2. 29 Juni 1786, Anne Olsdatter Nordosten.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Antoni Friderichsen og hans hustru Siri Helmerichsdatter på plassen Haukebakken under gården Hekleberg. Svigerfaren Helmerich Evensen er en av oppsitterne på gården Hekleberg. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Hekleberg.


Husmenn, drenger og andre som er vanskelig å plassere.

1. Christen på Hekleberg nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620.
2.
Truls [Oddsen] nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624. Dette må være Truls Oddsen g.m. Gjertrud Christophersdatter. Truls Hekleberg bruker en sag ved Jordeboka
1616 - 1617. (Se nr. 4).
3. Gullich [Trulsen] nevnes under husmenn ved Landskatten 1634 - 1636. Sønn av nr. 2, til Hyggenstrand, g.m. Kjersti Christophersdatter.
4. Svend, nevnes på tinget 19 Jan. 1658,
5. Eskild Olsen nevnes på tinget den 5 Des. 1667.
6. Laurits Ingebretsen nevnes på tinget den
21 Juni 1691 og den 28 Juni 1693 samt 2 Des. 1693. Lars Ingebretsen og kone nevnes på Heklebergeie ved Skoskatten 1711.
7. Nils Michelsen, nevnes på tinget 2 Des. 1693.
8.
Peder Nilsen, nevnes på tinget i Røyken den 28 Juni 1694 da Mari Andersdatter Ølstad blir stevnet for leirmål med rytter Peder Nielsen på Hekleberg. Hun opplyser at han har lovet å gifte seg med henne. Dette bekreftet hans bror Tore Nilsen Haug på tinget den 3 Des. 1694. På tinget den 22 Feb. 1696 er Peder fortsatt rytter på Hekleberg og stevnes for slagsmål med Christen Ølstad.


Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 525 - 526.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.