slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Anders Andersen Hekleberg (ca. 1674 - 1751)

Anders Andersen ble født ca. 1674 på gården Hekleberg, Røyken, Buskerud. Han døde 77 år gammel i 1751 på gården Hekleberg. Han var sønn av Anders Eriksen Hekleberg og Kari Bjørnsdatter. Anders giftet seg den 26 Nov. 1713 i Røyken kirke med Kari Pedersdatter Hyggen. De hadde iallefall barna:

1.
Kari Andersdatter, dpt. 14 Sep. 1714, gravl. 26 Juli 1750, g.m. 15 Okt. 1741, Hans Evensen Hyggen. Skifte 29 Mars 1751.
2. Anders Andersen, dpt. 30 Mai 1717, gravl. 24 Juli 1748. Han skjøt seg selv.
3.
Peder Andersen, dpt. 25 Mai 1722, gravl. 10 Feb. 1765, g.m. 27 Okt. 1748, Sidsel Jacobsdatter Karlsrud. Peder er ikke nevnt i skiftet ?
4. Ole Andersen, nevnt i skifte, men ikke funnet døpt ?? Trolig feilskrift i skifte for Peder !!


Anders Andersen nevnes som oppsitter på Hekleberg fra 1700.

Anders fikk en uekte sønn Hans dpt. 30 Aug. 1711, gravl. 20 Sep. 1711, med Gunnild Olsdatter.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Stille Christensen på Bragernes sitt utgivne skjøte på 7 1/2 lispund salt i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen) til Anders Andersen Hekleberg som Even Evensen påbor. Dette godset hadde tidligere tilhørt Stilles salige fader Christen Stillesen. Datert Bragernes den 19 Okt. 1714.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Anders Clemmetsen Auvi med sin hustru Maria Pedersdatters samtykke sitt utgivne skjøte på 4 lispund 1/5 skålpund salt med bygsel i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen), som Even Evensen påbor, til [sin svoger] Anders Andersen Hekleberg for 40 riksdaler. Datert Auvi den 8 Okt. 1714.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Anders Andersen Hekleberg med sin hustru Kari Pedersdatters samtykke sitt utgivne skjøte på 9 lispund 1 1/5 skålpund salt med bygsel i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen), til Even Evensen Hyggen og hans hustru Sibilla Pedersdatter, som var kona Kari Pedersdatter og søsteren Marias arvegods etter deres salige foreldre Peder Jacobsen og Kari Halvorsdatter Hyggen. Godset til svigerinnen Maria hadde Anders tilforhandlet seg tidligere (se ovenfor). (Even Evensen Hyggen var Kari og Marias stefar). Samtidig solgte Anders 7 1/4 lispund salt i gården Nedre Hyggen til Even Evensen Hyggen som han tidligere hadde kjøpt av Stille Christensen (Se ovenfor). Totalt solgte Anders 16 1/4 lispund 1 1/5 skålpund salt for 196 riksdaler. Datert Hekleberg den 28 Nov. 1714.

Anders var oppsitter på Hekleberg ved matrikkelen 1723.Anders ble gravlagt den 5 Des. 1751 i Røyken kirke.


Skifte etter Anders Andersen Hekleberg ble holdt den 17 Jan. 1752 på gården Hekleberg.
Her nevnes sønnen Ole Andersen og avdøde datteren Kari som hadde datteren Sibylla Hansdatter, dpt. 19 Aug. 1742.

Mer info kommer.....1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 342-343.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1713-1716, side 112.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.