slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Truls Christophersen Hekleberg (ca. 1630 - etter 1680)

Truls Christophersen ble født ca. 1630 på gården Åsaker i Røyken, Buskerud. Han døde på gården Østre Hekleberg i Røyken. Han var sønn av Christopher Trulsen Åsaker og Aase Evensdatter. Truls var gift med Karen Ingebretsdatter Flater. De hadde trolig barna:

1. Laurits Trulsen,
2. Martha Trulsdatter, n. 30 Mars 1683 hos Hans Hekleberg. (betaler skatt). usikker !!

I tingboka for Røyken den 14 Mai 1656 stevner forrige kirkeverge Augustinus Sundby, Christen Klemmetsrud verge for Joen Ingebretsen, Even Flater på sin kvinne Dorte Ingebretsdatters vegne, Truls Hekleberg på sin kvinne Karen Ingebretsdatters vegne. Alle salige Ingebret Flaters barn, svågrer og arvinger.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Truls 2 hester, 4 Kyr, 2 kviger, 6 sauer og 3 svin.

I Rosstjenesteskatten 1657/1658 og 1660/1661 eier Truls 4 lispund i Hekleberg som er odelsgods. Dette må være samme gods som faderen Christopher Trulsen Åsaker eier i 1647 og som sønnen Laurits Trulsen er med å selger sammen med Anders Lauritsen Åsaker og Engebret Evensen Åsaker den 25 Okt. 1680. Se Laurits Trulsen Hekleberg nedenfor.


Gunder var oppsitter på halve Hekleberg ved Jordeboka 1661. Hans og Truls brukte den andre halvparten. De føder 3 hester, 12 kyr, 2 ungfe og 3 sauer. NB! Her nevnes Christopher [Trulsen] Åsaker som eier av 4 lispund salt.

I Manntallet 1664 nevnes Hekleberg som "fulde gaard" og har tre oppsittere Gunder 57 år, Hans 50 år og Truls 34 år.

I Manntallet 1666 nevnes Hekleberg som "fulde gaard" og har tre oppsittere Hans 52 år, Truls 36 år og Jens.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Monseigneur Nils Brandt et skjøte på 4 lispund salt årlig landskyld i Østre Hekleberg fra Anders Lauritsen Aasagger, Engebret Evensen Aasagger og Laurits Trulsen Hekleberg, datert Strømsø 25 Okt. 1680.

Mer info kommer.......1)

1)