slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Gullich Trulsen Hekleberg/Hyggenstrand ( - etter 1658)

Gullich Trulsen ble trolig født på gården Hekleberg i Røyken, Buskerud. Han var sønn av Truls Oddsen og Gjertrud Christophersdatter Hekleberg. Gullich var gift med Kiersti Christophersdatter. De hadde trolig barna:

1. Gjertrud Gullichsdatter, f. ca. 1650, d. 1719, g.m. Steinar (Stener) Larsen Liverud.

Datteren ?? Gjertrud er trolig datter av Gullich Trulsen Hekleberg og oppkalt etter sin bestemor.

Gullich nevnes under husmenn på Hekleberg ved Landskatten 1634 - 1636. I 1658 bor han på Hyggenstrand. Se nedenfor.


I en sak datert Søndre Heggum 22 Nov. 1658 selger Gullich en part i Groøya, her nevnes også hans hustru: (RA dipl. orig. papir).

Christopher Trulsen på Aasaker i Røyken, Gullich Trulsen i Hyggenstrand, Odd Hansen i Hyggenstrand, kunngjør at siden salige Hans Pedersen, fordums boende på Åros i Røyken, for forstrakte penger fikk 2 ½ lispund salt i Søndre Groøya i Røyken i pant, vårt rette odel, og siden vi ikke har klart å innløse godset, selger vi med våre hustruers samtykke, Christophers hustru var Åse Evensdatter, Gullichs hustru var Kiersten Christophersdatter og Odds hustru var Maren Pedersdatter, denne parten til Hans Åros etterlatte sønn, Syffuert Hansøn på Søndre Heggen i Røyken og hans hustru, Ingri Trulsdatter. (Bakpå: Lest på Heggen tingstue 18 Apr. 1659).

Odd Hansen ovenfor var fortsatt husmann på Hyggenstrand ved Manntallet 1664 - 1666. Han levde ennå i 1670 på Hyggenstrand da han nevnes i en delesak mellom Hekleberg og Brøholt. Han sier da at han for 40 år siden var hos sin faderbroder på Hekleberg..... Dette må trolig være Gullich Trulsen som da bodde på Hekleberg. Christopher og Gullich er altså onkler til Odd.

Mer info kommer.......1)

1) RA dipl. orig. papir, datert Søndre Heggum 22 Nov. 1658.