slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Even Trulsen Hekleberg (ca. 1650 - 1732)

Even Trulsen ble født omkring 1650 på gården Øvre Myhre, Røyken, Buskerud. Han døde 82 år gammel i 1732 på gården Hekleberg i Røyken. Han var sønn av Truls Engebretsen Myhre og en ukjent mor. Even var trolig gift med N.N. Hansdatter Hekleberg. De hadde iallefall barna:

1. Truls Evensen, f. ca. 1689, gravl. 4 Mai 1757, g.m. 18 Okt. 1722, Lisbet Gundersdatter Askestad (1691 - 1777).
2.
Hans Evensen, gravl. 17 Des. 1758, g.m.1. 4 Nov. 1708, enken Eli Brynildsdatter Kjelstad, g.m.2. 21 Okt. 1725, Ragnild Christophersdatter.
3. Mari Evensdatter, f. ca. 1694, gravl.
18 Aug. 1754. (Helmerich Hechlebergs søster).
4.
Helmerick Evensen, f. ca. 1698, gravl. 1 Apr. 1778, g.m. 30 Mars 1727, Anne Pedersdatter.

Even ble gift til Hekleberg. Han eide bl. a. Øvre Myhre i Spikkestad.

Even var muligens gift med en datter av Hans Saxesen og brukte de første årene Østre Hekleberg sammen med sin svigerfar ??. De betaler skatten sammen i 1685 og 1687.
Dessuten hadde Even en sønn Hans.

Even brukte hele Østre Hekleberg ved skattemanntallet 1696.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Even på Hekleberg sammen med sin kone og en sønn.


På tinget i Røyken den 4 Mars 1718 spurte Even om noen ville overta formynderskapet til sin myndling Anders Hansen. Almuen svarte at de ikke ville eller kunde i disse "besuerlige krigs Comuneturer".


På tinget i Røyken den 4 Mars 1720 tinglyser Even Trulsen sin bygselseddel på gården Hekleberg. Datert 1 Feb. 1720.


På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyses sønnen Helmerick Evensens bygselseddel på 1 fjerding salt i Hekleberg som hans fader Even Trulsen hadde oppladt ham. Datert 5 Feb. 1722.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyses sønnen Truls Heklebergs bygselseddel på 5 lispund, 1 remål og noen bismerpund salt i gården Myhre av hans fader Even Hekleberg. Datert 4 Juli 1722.

Even var oppsitter på Hekleberg ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733 tinglyser Truls Myhre et skjøte fra "Hans Evensen Kielstad" og Helmerick Hekleberg på deres arvegods i Myhre, og i panteboka får vi vite at Truls Evensen Myhre, Hans Evensen Kjelstad og Helmerick Evensen Hekleberg var brødre og sønner av salige Even Trulsen Hekleberg.

NB! I artikkelen "Myre på Spikkestad" i Røyken historielags Årbok 2006, side 72, står det at ".....Neste eier av øvre Myhre var Even Trulsen. Han var gift på Hekleberg og bodde der. Ved skiftet etter Even i 1733 overtok sønnen Truls Evensen (1689-1757) øvre Myhre, mens brødrene Hans hadde Kolstad Lier og Helmerik hadde Hekleberg......" men det er feil at Hans bodde på Kolstad i Lier. Hans giftet seg nemlig med enken på Kjelstad i Lier og bodde der.
Det er forøvrig også feil i Lierboka under gården Østre Kjelstad der det står at Hans Evensen var brorsønn av Jørgen Filipsen. Det riktige er at han giftet seg med enken etter Jørgen.

Mer info kommer.......
1)

1) Røyken Historielags årbok 2006, side 72.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1732, side 129.
Buskerud fylke, Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1706 (RA/EA-4092/R31/L1706), 1711-1711, oppb: Riksarkivet.