slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Truls Evensen Hekleberg/Myhre (ca. 1689 - 1757)

Truls Evensen ble født ca. 1689 på gården Hekleberg, Røyken, Buskerud. Han døde i 1757 på gården Myhre, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Even Trulsen Hekleberg og en ukjent mor. Han giftet seg den 18 Okt. 1722 i Røyken kirke med Lisbeth Gundersdatter Askestad. De hadde barna:

1. Helmerich Trulsen, dpt. 18 Apr. 1723, gravl. 26 Nov. 1797, g.m.1. 16 Aug. 1750, Anne Johannesdatter Bråset, g.m.2. 8 Juni 1778, enken Kari Johannesdatter, g.m.3. 27 Jan. 1787, enken Sidsel Jonasdatter Eriksrud.

2. Anders Trulsen, dpt. 18 Mars 1725, gravl. 12 Nov. 1797, g.m.1. 29 Aug. 1751, Johanne Andersdatter Vahl, g.m.2. 17 Des. 1765, Anna Amundsdatter Gjerdal.

3. Johannes Trulsen, dpt. 26 Des. 1727, gravl. 11 Nov. 1742.
4. Anna Trulsdatter, dpt. 11 Feb. 1731, gravl. 1 Mai 1809, g.m. 8 Okt. 1752, grenader Peter Hansen Hyggen.
5. Even Trulsen, dpt. 22 Nov. 1733, gravl. 4 Nov. 1742.
6. Dødfødt sønn, gravl. 27 Jan. 1737.På tinget i Røyken den
8 Juli 1722 tinglyser Truls
Hekleberg sin bygselseddel fra sin fader Even Hekleberg på 5 lispund 1 remål og noen bismerpund salt med bygsel i gården Myhre. Datert den 4 Juli 1722.

Ole, Truls og Ingebret var oppsittere på Myhre ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1732 tinglyser Truls Evensen et skjøte fra Jørgen Pedersen og hans medarvinger på 8 lispund noen merker og et remål salt i gården Myhre på deres odelsrett på nevnte skyld for 20 riksdaler. Datert 11 Okt. 1732.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733 tinglyser Truls Myhre et skjøte fra "Hans Evensen Kielstad" og Helmerick Hekleberg på deres arvegods i Myhre, og i panteboka får vi vite at Truls Evensen Myhre, Hans Evensen Kjelstad og Helmerick Evensen Hekleberg var brødre og sønner av salige Even Trulsen Hekleberg.


Mer info kommer.....
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1757, side 165.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1722-1724, side 115.