slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Hans Evensen
Kjelstad ( - 1758)

Hans Evensen ble født på gården Hekleberg, Røyken i Buskerud. Han døde i 1758 på gården Østre Kjelstad i Lier. Han var sønn av Even Trulsen Hekleberg og en ukjent mor. Hans giftet seg første gang den 4 Nov. 1708 med enken Eli Brynildsdatter Kjelstad. De hadde barna:

1. Jørgen Hansen, dpt. 2 Juli 1709,
2. Martha Hansdatter, dpt. 1 Aug. 1711, begr.
13 Sep. 1711.
3. Marte Hansdatter, dpt. 30 Juli 1713,

Kona Eli ble gravlagt 57 år gammel den
16 Jan. 1725 og Hans giftet seg andre gang den 21 Okt. 1725 med Ragnild Christophersdatter, gravlagt 79 1/2 år gammel den 25 Juni 1763.

På tinget i Røyken den
14 Des. 1733 tinglyser Truls Myre et skjøte fra "Hans Evensen Kielstad" og Helmerick Hekleberg på deres arvegods i Myre, og i panteboka får vi vite at Truls Evensen Myre, Hans Evensen Kjelstad og Helmerick Evensen Hekleberg var brødre og sønner av salige Even Trulsen Hekleberg.

NB! I artikkelen "Myre på Spikkestad" i Røyken historielags Årbok 2006, side 72, står det at ".....Neste eier av øvre Myre var Even Trulsen. Han var gift på Hekleberg og bodde der. Ved skiftet etter Even i 1733 overtok sønnen Truls Evensen (1689-1757) øvre Myre, mens brødrene Hans hadde Kolstad Lier og Helmerik hadde Hekleberg......" men det er feil at Hans bodde på Kolstad i Lier. Hans giftet seg nemlig med enken på Kjelstad i Lier og bodde der. Det er forøvrig også feil i Lierboka under gården Østre Kjelstad der det står at Hans Evensen var brorsønn av Jørgen Filipsen. Det riktige er at han giftet seg med enken etter Jørgen.

Skifte etter Hans Evensen ble holdt den 20 Juli 1759, bruttoformuen var 145 dlr. og nettoformuen 55 dlr.

Mer info kommer.....
1)

1) Røyken Historielags årbok 2006, side 72.
Lierboka.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 4 (1749-1764), Døde og begravede 1758, notat- og visitassider m.m. 1758, side 331-332.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 2 (1701-1726), Fødte og døpte 1708, Ekteviede 1708, side 144-145.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 2 (1701-1726), Publice absolverede 1725, Døde og begravede 1725, side 474-475.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 2 (1701-1726), Trolovede 1725, Ekteviede 1725, side 458-459.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 4 (1749-1764), Døde og begravede 1763, side 571-572.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 47 (Fa 0047), 1733-1736, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Protokollnummer: II, Sted: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAKO
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.