slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Trulsen Hekleberg (- før 1645)

Hans Trulsen ble trolig født på gården Hekleberg i Røyken, Buskerud. Han døde før 1645 på gården Østre Hekleberg, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Truls Oddsen og Gjertrud Christophersdatter Hekleberg. Hans var gift med Jøran Hekleberg/Kjos. Hans hadde sønnen:

1. Odd Hansen, f. mellom ca. 1596 - 1604, g.m. Maren Pedersdatter. Han var på Hyggenstrand i manntallet 1664 - 1666. I 1666 hadde han sønnen Hans Oddsen 21 år gammel, dvs. f. ca. 1645.


I Koppskatten 1645 nevnes Jøran og hennes broder.

Sønnen Odd nevnes 1657 som husmann i Hyggenstrand ved kvegskatten. Han har 3 kyr og 2 sauer.

I en sak datert Søndre Heggum 22 Nov. 1658 selger Odd Hansen en part i Gråøya, her nevnes også hans hustru: (RA dipl. orig. papir).

Christopher Trulsen på Åsaker i Røyken, Gullich Trulsen i Hyggenstrand, Odd Hansen i Hyggenstrand, kunngjør at siden salige Hans Pedersen, fordums boende på Åros i Røyken, for forstrakte penger fikk 2 ½ lispund salt i Søndre Groøya i Røyken i pant, vårt rette odel, og siden vi ikke har klart å innløse godset, selger vi med våre hustruers samtykke, Chistophers hustru var Åse Evensdatter, Gullichs hustru var Kiersten Christophersdatter og Odds hustru var Maren Pedersdatter, denne parten til Hans Åros etterlatte sønn, Syffuert Hansøn på Søndre Heggen (Søndre Heggum) i Røyken og hans hustru, Ingri Trulsdatter. (Bakpå: Lest på Heggen tingstue 18 Apr. 1659).

Odd Hansen ovenfor var fortsatt husmann på Hyggenstrand ved Manntallet 1664 - 1666. Han levde ennå i 1670 på Hyggenstrand, da han nevnes i en delesak mellom Hekleberg og Brøholt. Han sier da at han for 40 år siden var hos sin faderbroder på Hekleberg.... Dette må trolig være Gullich Trulsen som da bodde på Hekleberg. Christopher og Gullich er altså onkler til Odd.


Jøran Kios vitner på tinget i Røyken den
15 Juni 1671 i en delesak mellom Åsaker og Hekleberg. Det framgår at hun for lang tid siden bodde på Østre Hekleberg og var gift med Christopher Åsakers bror. (Tb 12 folie 47). Det fremgår i samme sak at Christopher Åsaker er født på Hekleberg. (Tb 12 folie 50).

Mer info kommer.......1)

1) RA dipl. orig. papir, datert Søndre Heggum 22 Nov. 1658.