slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Gjellum før 1801: Matrikkelnr. 60. Under utvikling.

Eiere:

1. 1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier cann(on)iet 1 fr. salt, Røgen presteboel 1 fr. salt. D. Rodius i Christiania raader bøxsellen.

2. - 1719, Karen Tolder salige von Hausman,

3. 1719 - 1734, Ambrosius Christophersen, se bruker nr. 6 nedenfor.

4. 1734- 1769, Christopher Ambrosiussen, se bruker nr. 7 nedenfor.


Kjente brukere:

Bruk 1:

1. 1593 - 1594, Oluf Jellum,

Oluf nevnes ved Bygningsskatten
1593 - 1594.

2. 1604, Peder Jellum,

Peder nevnes ved Bygningsskatten 1604.

3. 1613 - 1662, Jens Jellum,

Jens nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1642/1643 og ved Landskatten 1613 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Jenns Jellumb, hans kone, 1 tjenestekvinne og en dreng.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Jenns Jellemb 2 hester, 7 kyr, 1 kvige, 3 sauer og 2 svin.

Jens var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 5 kyr, 3 ungfe og 6 sauer. Han har ingen skog til gården.

Jens nevnes siste gang på tinget i Røyken den 8 des. 1662.


4. 1664 - 1682, Laurits Paulsen, d. ca. 1683, g.m. Helge Engebretsdatter Myre, d. etter 1684.

I Manntallet
1664 nevnes Gjellum som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Laurs 36 år.

I Manntallet
1666 nevnes Gjellum som "Halfve Gaarder" og har oppsitteren Lars 38.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1667 stevnes Laurits for å ha tatt høy på Fossum.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 nevnes Laurits Paulsen Gjellum og hans kvinne Helge Engebretsdatter og på tinget den 30 Aug. 1676 tinglyser Torsten Myre et pantebrev på 4 1/2 lispund 1 1/5 remål salt med bygsel i Myre fra sin svåger Laurits Paulsen. Datert Gjellum 23 Juni 1676.

På tinget i Røyken den 16 Des. 1681 nevnes Laurits som kirkeverge.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 nevnes Laurits som synsmann.

Laurits var lagrettemann 1673 - 1680.

Laurits var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


5.
1685 - 1696, Halvor Madsen, g.m. Mari Halvorsdatter Askestad.

Halvor nevnes i Tiendemanntallet 1685 - 1696.

Ved Tingmøte i Røyken den 25 Juni 1685, forkynner Halvor Jellum på sin bror Ingebret Madsens vegne et skjøtebrev utstedt av "velbaarne frue Jnger Rytter til Kaabervigen" til Ingebret Madsen på gården Grimsrud "som schylder í (1/2) schipund salt aff Kooberuigen dend 6 Maj 1685.".

Barn:

1. Martha Halvorsdatter, d. 1712, g.m. 19 Juli 1711, Peder Pedersen Bø.
2. Ole Halvorsen,

6. 1698 - 1734, Ambrosius Christophersen, f. ca. 1668, d. 1745, g.m. enken Mari Halvorsdatter Askestad.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ambrosius på Gjellum sammen med sin kone og en datter.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1719 tinglyser Karen Toller enke etter Casper Herman Hausman sitt salg av 1 fjerding salt med bygsel samt bygsel over 1 fjerding salt Røyken prestebol benificeret i gården Gjellum i Røyken til Ambrosius Christophersen for 250 riksdaler. Datert 23 Juni 1719.

Ambrosius var oppsitter ved matrikkelen 1723.


7. 1734 - 1769, Christopher Ambrosiussen, f. ca. 1702, gravl. 9 Aug. 1772, g.m.1. 17 Apr. 1735, Mari Tollefsdatter Skryset, g.m.2. 29 Feb. 1756, Maria Hansdatter Åsgård.

På høsttinget i Røyken den 13 Des. 1734 tinglyser Christopher Ambrosiussen sitt kjøp av 1 fjerding salt med bygsel samt bygsel over 1 fjerding salt Røyken prestebol benificeret i gården Gjellum i Røyken fra sin far Ambrosius Christophersen Gjellum for 240 riksdaler. Datert 5 Juni 1734.

Ved hovedmanntallet 1765 er Christopher Ambrosiussen og hans hustru Maria Hansdatter oppsittere på gården Gjellum. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Gjellum.

På høsttinget i Røyken den 12 Des. 1769 tinglyser Christopher Ambrosiussen Gjellum sitt salg av 1 fjerding salt med bygsel samt bygsel over 1 fjerding salt Røyken prestebol benificeret i gården Gjellum i Røyken til sin eldste sønn Ole Christophersen for 250 riksdaler. Datert 4 Okt. 1769. Det ble samtidig opprettet en kontrakt datert den 4 Okt. 1769.8. 1769 - 1783, Ole Christophersen, dpt. 11 Okt. 1739, gravl. 6 Apr. 1783, g.m. 25 Feb. 1762, Kari Andersdatter Grini.

På høsttinget i Røyken den 12 Des. 1769 tinglyser Christopher Ambrosiussen Gjellum sitt salg av 1 fjerding salt med bygsel samt bygsel over 1 fjerding salt Røyken prestebol benificeret i gården Gjellum i Røyken til sin eldste sønn Ole Christophersen for 250 riksdaler. Datert 4 Okt. 1769. Det ble samtidig opprettet en kontrakt datert den 4 Okt. 1769.


9. 1783 - . enken
Kari Andersdatter, dpt. 2 Des. 1736, d. 21 Juli 1821, g.m. 25 Feb. 1762, Ole Christophersen Gjellum.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er enken Kari Andersdatter og hennes sønn Amund Olsen oppsittere på gården Gjellum. Kari betaler skatt og Amund ble utkommendert i 1788.

På høsttinget i Røyken den 5 Okt. 1789 tinglyser Karen Andersdatter enke etter Ole Christophersen Gjellum sitt salg av en part av gården Gjellum til sin eldste sønn Amund Olsen. Datert Hotvedt den 5 Okt. 1789.

Ved folketellingen 1801 er Kari enke og bor på gården Gjellum sammen med noen av sine barn.


Bruk 2:

1.
1789 - , Amund Olsen, dpt. 22 Juli 1764, d. 6 Nov. 1825, g.m. 27 Aug. 1789, Mari Olsdatter Østern.

Amund var sønn av bruker nr. 8 og 9.


Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er enken Kari Andersdatter og hennes sønn Amund Olsen oppsittere på gården Gjellum. Kari betaler skatt og Amund var soldat og ble utkommendert i 1788.

På høsttinget i Røyken den 5 Okt. 1789 tinglyser Karen Andersdatter enke etter Ole Christophersen Gjellum sitt salg av en part av gården Gjellum til sin eldste sønn Amund Olsen. Datert Hotvedt den 5 Okt. 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Amund på gården Gjellum sammen med sin kone og barn.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Jacob nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1622.
2.
På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 stevnes Ole Haagensen Jellum og hans trolovede for leirmål før ekteskapet.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 581 - 582.