slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle Sønnen Christopher
Til Grafisk Anetavle Datteren Anne

Ambrosius Christophersen Linnes/Gjellum
(ca. 1668 - 1745)

Ambrosius Christophersen ble født ca. 1668 på gården Vestre Linnes, Lier, Buskerud. Han døde 77 år gammel i 1745 på gården Gjellum, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Christopher Nielsen Linnes og Anne Ambrosiusdatter Sandåker. Ambrosius giftet seg med enken Mari Halvorsdatter Askestad/Gjellum De hadde barna:

1. Halvor Ambrosiussen, f. ca. 1700, g.m.1. 10 Okt. 1728, Sidsel Hansdatter Åros, g.m.2. Jacobea Jacobsdatter.
2.
Christopher Ambrosiussen, f. ca. 1702, gravl. 9 Aug. 1772, g.m.1. 17 Apr. 1735, Mari Tollefsdatter Skryset, g.m.2. 29 Feb. 1756, Maria Hansdatter Åsgård.
3.
Anne Ambrosiusdatter, dpt. 25 Mars 1705, gravl. 12 Juni 1740, g.m.1. 25 Mars 1730, Søren Christensen Ski, g.m.2. 20 Sep. 1737, Hans Jensen Slemmestad.
4. Niels Ambrosiussen, dpt.
4 Mars 1708, gravl. 8 Juni 1740, g.m. 30 Mars 1732, Lisbeth Olsdatter Gjerdal.
5. Kirsti Ambrosiusdatter, f. 1711, d. 1774, g.m. 16 Aug. 1739, enkemann Peder Gundersen Hyggenstrand. Skifte etter Peder Gundersen den
25 Apr. 1763.


Ambrosius fikk et uekte barn Ambros, dpt.
24 Nov. 1691, gravl. 5 Des. 1691, med Margrette Christensdatter.

På skiftet den 26 Mars 1708 etter Karen Halvorsdatter, Even Evensen Hyggens hustru, var Ambrosius Giellum verge for barna på moderens side. Det vil si at Ambrosius sannsynligvis var gift med søster av Karen Halvorsdatter, som igjen vil si at Mari var en Halvorsdatter og identisk med den Mari Halvorsdatter Jellum som døde i 1740 82 år gammel.

På skiftet den 22 Juli 1709 etter Gunder Evensen Aschestad og kona Anne Halvorsdatter ble Ambrosius Giellum verge. Det betyr at Mari sannsynligvis var søster av Anne Aschestad. De var trolig barn av Halvor Aschestad.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ambrosius på Gjellum sammen med sin kone og en datter.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1719 tinglyser Karen Toller enke etter Casper Herman Hausman sitt salg av 1 fjerding salt med bygsel samt bygsel over 1 fjerding salt Røyken prestebol benificeret i gården Gjellum i Røyken til Ambrosius Christophersen for 250 riksdaler. Datert 23 Juni 1719.

Ambrosius var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På høsttinget i Røyken den 13 Des. 1734 tinglyser Christopher Ambrosiussen sitt kjøp av 1 fjerding salt med bygsel samt bygsel over 1 fjerding salt Røyken prestebol benificeret i gården Gjellum i Røyken fra sin far Ambrosius Christophersen Gjellum for 240 riksdaler. Datert 5 Juni 1734.

Ambrosius ble gravlagt den 13 Jan. 1745(D: Festo graf: act: pro Pace gravfæstede) i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 322-323.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (Hc 0005), 1760-1774, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1701-1708, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.