slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle

Anne Ambrosiusdatter ( - 1717)

Anne Ambrosiusdatter døde i 1717 på gården Hotvet i Lier, Buskerud. Hun var datter av Ambrosius Pedersen Sandåker og Signe. Anne var gift første gang med Arne Olsen Linnes, d. ca. 1665. De hadde iallefall barna:

1. Ole Arnesen Klemmetsdal, f. ca. 1654, gravl.
21 Mai 1732, g.m. 10 Des. 1712, enken Anne Mortensdatter (f. 1690, d. 1763). Oles skifte 29 Okt. 1732. (Begynner nederst på høyre side).
2. Live Arnesdatter, f. ca. 1654, d. 1739, g.m.
24 Juni 1697, Hans Larsen Gommerud, d. 1738.

Tb. Modum og Sigdal I 38, 8 Sep. 1673, fol. 50: Jon Hundstad (i Sigdal) lot lese et odelsløsningsbrev utgitt av Hr. Hans Olsen sogneprest til Røyken [sogneprest 1634-79], Sten Erlandsen på Nordre Daler (Eiker), Rasmus Villumsen på Knive(Eiker) og Svend Lauritzen boenes ved Langebroe (Eiker) til Jon Hundstad, på 1/2 skpd. korns rente i Hundstad, som de selger til Jon Hundstad, hans hustru Marthe Christoffersdatter, deres barn og arvinger. Dat. Hundstad, 29. juni 1672.

Han lot samtidig lese et avkallsbrev utstedt av Anne Ambrosiusdatter sal. Arne Olsens efterleverske (i Lier), hennes fullkomne kvittering og avkall for hvis gods hennes sal. mann Arne Linnes' søster Dorthe Hundstad hadde etterlatt seg i løst og fastegods, hvorfor de fullkommen kvitterer Jon Eilivsen og hans hustru i alle måter. Dat. 5. mai 1671.

Anne giftet seg andre gang med Christopher Nielsen Linnes. De hadde iallefall disse barna (Rekkefølgen usikker):

1. Niels Christophersen Hotvet, d. 1743, Dragon, hadde iallefall 3 uekte barn.
2.
Ambrosius Christophersen Gjellum. f. ca. 1668, gravl. 13 Jan. 1745, g.m. Mari Halvorsdatter Askestad.
3. Arne Christophersen, dpt. 4 Aug. 1672, fikk et uekte barn i 1701 og 1704.
4. Ole Christophersen Kjelstad/Viulstad, dpt. 1675 på Bragernes, men innført i Lier kirkebok (dog uten navn), gravl.
3 Mars 1738, g.m. 31 Jan. 1722, enken Berthe Pedersdatter, d. 1728, g.m.2. Kari Andersdatter (1691 - 1766).

I 1666 ble bygselbrev over gården vestre Linnes i Lier utstedt til Kristoffer Nilsen. I 1709 gjorde eieren av bygselparten, Eilert Holm, krav på gården, og krevde at Kristoffer skulle avstå fra bygsla, angivelig fordi Holm sjøl ikke hadde noe sted å bo. I den forbindelse ble det åbotstakst. Av hus nevnes dagligstue med spåntak, gammel nattstuebygning med buer og kjeller, to kornlader med tilhørende låve, fjøs, stall, bryggerhus og kjone. Det fantes en del bjørkeskog på gården. Åbufallet ble taksert til i alt 16 dlr. Brukeren mente at manglene skyldtes alderen på husa, og dessuten hadde han satt opp to hus som var mer verd enn 16 dlr. Kristoffer måtte likevel erstatte åbufallet og avstå gården til Eilert Hermansen Holm. (Lier Bygdebok).

I Sven Moestues artikkel "Ambrosius Sandaker i Lier og hans nærmeste efterslekt", NST XXV, 1975 s. 148, skriver han om Anne:

"Om henne vites bare at hun levet i 1708, og at hun var gift med bonden og gjestgiveren Christopher på Nordre Linnes i Lier. Han opplyser i 1685 å ha hatt bopel på gården i 19 år, og at hans formann av fogden var forordnet til gjestgiver. Christopher deltok som lagrettesmann i behandlingen av skiftet efter Christopher Christophersen Søndre Linnes, som døde i 1707. Det er intet som tyder på at det eksisterer noe slektskapsforhold mellom de to naboer. Christopher Nordre Linnes levet også ved bragernes-skiftet i 1708. Den Arne Christophersen som ble døpt fra Linnes 4. august 1672 må være hans sønn. Morens navn er ikke nevnt. Arne Linnes ble i 1704 utlagt som far til et uegte barn. Den Nils Christophersen Linnes, som i 1700 og 1710 var i samme situasjon, kan være bror av foregående. Det samme gjelder en Ambros Christophersen Linnes i 1691. Arne Olsen var Christophers forgjenger på Nordre Linnes. Han oppgis i 1665 å være 74 år. En skulle kanskje tro at Christopher er sønn av denne Arne Olsen, men en slik antagelse motsies av Christophers segl. som foruten bumerket viser initialene C N S."


Vedr. teksten ovenfor: I 1685 opplyste Christopher at han hadde hatt bopel på gården i 19 år, og at hans formann av fogden var forordnet til gjestgiver. (Stattholderarkivet DX pk. 28, legg 8). Ordet "formann" ble på den tiden brukt om avdøde ektemenn. Dvs. at Anne hadde vært gift med Arne Olsen Linnes. Dette bekreftes også ved saken i 1673 ovenfor.

Fra omkring 1710 hadde eieren av Hotvet i Lier en halvningsbruker, Kristoffer Nilsen, som døde 1717 og ble etterfulgt av sønnen, halvningsbrukeren Nils Kristoffersen, d. 1743. (Lier Bygdebok).

I skiftet etter Peder Ambrosiusen den 7 Mai 1708 i Drammen får vi vite søskene til Anne Ambrosiusdatter.

Anne Ambrosiusdatter ble gravlagt den
26 Nov. 1717 i Frogner kirke i Lier.

Mer info. kommer ......
1)

1) Takk til Svein Arnolf Bjørndal, Oslo for informasjon.
Lier Bygdebok.
Sven Moestue: Artikkelen "Ambrosius Sandaker i Lier og hans nærmeste efterslekt", NST XXV, 1975 s. 148.
SAKO, Lier kirkebøker, SAKO/A-230/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. I 2, 1701-1726, s. 306-307.
Stattholderarkivet DX pk. 28, legg 8.
SAKO, Drammen byfogd, H/Hb/Hba/L0002a: Skifteprotokoll - Bragernes., 1696-1715, s. 231b-232a.