slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle

Christopher Nilsen Linnes (ca 1645 - 1717)

Christopher Nilsen ble født ca. 1645. Han døde i 1717 på gården Hotvet, Lier, Buskerud. Christopher var sønn av Nils Rasmussen Myre og en ukjent mor. Han var gift med Anne Ambrosiusdatter Sandåker. De hadde iallefall disse barna (Rekkefølgen usikker):

1. Niels Christophersen Hotvet, d. 1743, Dragon, hadde iallefall 3 uekte barn.
2.
Ambrosius Christophersen Gjellum. f. ca. 1668, gravl. 13 Jan. 1745, g.m. Mari Halvorsdatter Askestad.
3. Arne Christophersen,

Ved manntallet
1665 bor Christopher på gården Myre i Lier sammen med sin far og halvbror Lars Svendsen.

Fra
Vestre Linnes i Lierboka:

I 1666 ble bygselbrev over gården vestre Linnes i Lier utstedt til Kristoffer Nilsen. I 1709 gjorde eieren av bygselparten, Eilert Holm, krav på gården, og krevde at Kristoffer skulle avstå fra bygsla, angivelig fordi Holm sjøl ikke hadde noe sted å bo. I den forbindelse ble det åbotstakst. Av hus nevnes dagligstue med spåntak, gammel nattstuebygning med buer og kjeller, to kornlader med tilhørende låve, fjøs, stall, bryggerhus og kjone. Det fantes en del bjørkeskog på gården. Åbufallet ble taksert til i alt 16 dlr. Brukeren mente at manglene skyldtes alderen på husa, og dessuten hadde han satt opp to hus som var mer verd enn 16 dlr. Kristoffer måtte likevel erstatte åbufallet og avstå gården til Eilert Hermansen Holm.

På tinget i Lier den
3 Feb. 1687 uttalte Christopher Linnes at etter Svend Nilsen Sørsdals død, brukte hans far, som fikk Svend Nilsens kvinne, i Haukeli både sagtømmer og bjelker, og sa at hans stemor samme tid sa at Ansten Nilsen ville forby ham å hugge i Haukeli, fordi det skulle komme hennes barn til gode.

På tinget i Lier den
21 Nov. 1701 var Christopher Linnes stevnet av Hans Christophersen Jaren for et arvebeløp som han med sin bror Erland Landfall, skulle ha vært tilsynsmann for. Arven tilhørte Hans Jarens hustru.

Broren Erland Nilsen bodde på gården Store Landfall i Lier.

Den
19 Sep. 1702 var det delegang mellom gårdene Myre og Landfall. Da var innstevnet som prov bl.a. Christoffer Nilsen Linnes og Lars Opsal. Christoffer Nilsen Linnes, mot 60 år, provet at da han for ca. 36 år siden var her på Myre, visste han at gårdbrukerne på begge sidene holdt delet mellom Landfall og Myre for å være nedenfra bekken her på jordet og opp til Grønvolden, mens ovenfor Grønvold, på hin side av fjellet, var alltid gårdenes sameie. Lars Opsal vitnet i ord og provning det samme som Christoffer Linnes. Oven Sørum, 48 år, bekjente at da han var på Bergskaug 32 år tidligere, bodde en ved navn Nils på Myre, og førnevnte manns sønn Ellef Nilsen bodde på Landfall, og da hørte han dem si at begge gårdene hadde sameie med hverandre, men om det var oven- eller nedenfjells, visste han ikke å si.

Halvbroren Lars Svendsen Opsal var sønn av Svend Nilsen Sørsdal og Rønnaug Sørsdal.

I en sak på tinget i Lier den
3 Mai 1709 kommer det fram at Christopher fikk bygselseddel på Linnes den 26 Mars 1766.

Fra Hotvet i Lierboka:

Fra omkring 1710 hadde eieren av Hotvet i Lier en halvningsbruker, Kristoffer Nilsen, som døde 1717 og ble etterfulgt av sønnen, halvningsbrukeren Nils Kristoffersen, d. 1743.

I skiftet etter Peder Ambrosiusen den 7 Mai 1708 i Drammen får vi vite søskene til Anne Ambrosiusdatter.

Christopher var lagrettemann.


Mer info. kommer ......
1)

1) Lier Bygdebok.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 2 (1701-1726), Døde og begravede 1717, notat- og visitassider m.m. 1717, side 306-307.
Buskerud fylke, Drammen by, Bragernes tinglag, Skifteprotokoll 2 (Hba 0002), 1696-1715, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.