slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle

Nils Rasmussen Myre ( - etter 1669)

Nils Rasmussen døde etter 1669. Nils bodde på gården Myre, Lier, Buskerud. Han var først gift med en ukjent kvinne. De hadde iallefall disse barna:

1. Erland Nilsen Landfall, f. ca. 1635, gravl. 2 Okt. 1698, g.m. enken Kari Landfall.
2.
Christopher Nilsen Linnes. f. ca. 1645, gravl. 6 Sep. 1717, g.m. Anne Ambrosiusdatter Sandåker.


Nils giftet seg andre gang med enken Rønnaug Sørsdal.

Ved manntallet
1665 bor Nils på gården Myre i Lier sammen med sin sønn Christopher og stesønnen Lars Svendsen. Alderen til Nils må være feil.

Stesønnen Lars Svendsen var sønn av Svend Nilsen Sørsdal og Rønnaug Sørsdal. Han bodde senere på gården Opsal. Svend Sørsdal nevnes i kildene t.o.m. 1665, men ved Leilendingsskatten 1666 nevnes "Rønnauv Søersdall". Her er dog et lite etterslep i kildene. Ved Leilendingsskatten 1672 eier salige Svend Sørsdals barn og arvinger 8 1/2 lispund korn i Sørsdal, barna eier også i andre gårder. Ved Odelsskatten 1664 nevnes Rønnau Sørsdall.

Nils nevnes på Myre ved Leilendingsskatten 1669.

På tinget i Lier den
3 Feb. 1687 uttalte Christopher Linnes at etter Svend Nilsen Sørsdals død, brukte hans far, som fikk Svend Nilsens kvinne, i Haukeli både sagtømmer og bjelker, og sa at hans stemor samme tid sa at Ansten Nilsen ville forby ham å hugge i Haukeli, fordi det skulle komme hennes barn til gode.

På tinget i Lier den
21 Nov. 1701 var Christopher Linnes stevnet av Hans Christophersen Jaren for et arvebeløp som han med sin bror Erland Landfall, skulle ha vært tilsynsmann for. Arven tilhørte Hans Jarens hustru.

Sønnen Erland Nilsen bodde først på gården Store Landfall i Lier. Ved begravelsen bodde han på Åssiden.

Den
19 Sep. 1702 var det delegang mellom gårdene Myre og Landfall. Da var innstevnet som prov bl.a. Christoffer Nilsen Linnes og Lars Opsal. Christoffer Nilsen Linnes, mot 60 år, provet at da han for ca. 36 år siden var her på Myre, visste han at gårdbrukerne på begge sidene holdt delet mellom Landfall og Myre for å være nedenfra bekken her på jordet og opp til Grønvolden, mens ovenfor Grønvold, på hin side av fjellet, var alltid gårdenes sameie. Lars Opsal vitnet i ord og provning det samme som Christoffer Linnes. Oven Sørum, 48 år, bekjente at da han var på Bergskaug 32 år tidligere, bodde en ved navn Nils på Myre, og førnevnte manns sønn Ellef Nilsen bodde på Landfall, og da hørte han dem si at begge gårdene hadde sameie med hverandre, men om det var oven- eller nedenfjells, visste han ikke å si.

Nils var lagrettemann.


Mer info. kommer ......
1)

1) Lier Bygdebok.