slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle
Sønnen Christopher
Til Grafisk Anetavle Datteren Anne


Mari Halvorsdatter Askestad/Gjellum (1658 - 1740)

Mari Halvorsdatter ble født omkring 1658. Hun døde 82 år gammel i 1740 på gården Gjellum, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Halvor Gundersen Askestad og Sidsel Gundersdatter. Mari giftet seg første gang med Halvor Madsen Gjellum. De hadde barna:

1. Martha Halvorsdatter, gravl. 2 Des. 1712, g.m. 19 Juli 1711, Peder Pedersen Bø.
2. Ole Halvorsen,


Mari giftet seg andre gang med Ambrosius Christophersen Linnes/Gjellum. De hadde iallefall barna:

1. Halvor Ambrosiussen, f. ca. 1700, g.m.1. 10 Okt. 1728, Sidsel Hansdatter Åros, g.m.2. Jacobea Jacobsdatter.
2.
Christopher Ambrosiussen, f. ca. 1702, gravl. 9 Aug. 1772, g.m.1. 17 Apr. 1735, Mari Tollefsdatter Skryset, g.m.2. 29 Feb. 1756, Maria Hansdatter Åsgård.
3.
Anne Ambrosiusdatter, dpt. 25 Mars 1705, gravl. 12 Juni 1740, g.m.1. 25 Mars 1730, Søren Christensen Ski, g.m.2. 20 Sep. 1737, Hans Jensen Slemmestad.
4. Niels Ambrosiussen, dpt.
4 Mars 1708, gravl. 8 Juni 1740, g.m. 30 Mars 1732, Lisbeth Olsdatter Gjerdal.
5. Kirsti Ambrosiusdatter, f. 1711, d. 1774, g.m. 16 Aug. 1739, enkemann Peder Gundersen Hyggenstrand. Skifte etter Peder Gundersen den
25 Apr. 1763.


Mari (Marren) og hennes søsken nevnes på tinget i Røyken den
15 Okt. 1686:

Erlig och velfornomstige mand Amund Erichssen paa Gilhuus vdj Lier lod tingliusse jt mage schifftebreff med Annders Olssen paa Justad udj Lier oprettid huor udj findiss at Anders Olssen Justad for vederleg jmod andet jordegods udj Lier haffuer til maggeloug giffuid bemelte Amud Erichssen jt schippund 2 lisspund salt aarlig land schyld udj Aschestad j Røgen sogen med bøxssel och herlighed offuer ald gaarden med vidre aff Gilhuus dend 4 Maj 1686;

J ligemaader lod bemelte Amund Erichssen tingliusse jt kiøbebreff aff Laurids Guldbranndssen paa Bryn paa sin søster Torre Guldbrands daaters vegne, Jacob Guldbrandssen, Laurids Haluorssen paa Heggedall for sin egen person och sinne sødschinde, Olle Haluorssen Marren, och Lissabet Haluorss døterre, Peder Jacobssen [Østre Hyggen] och Gunder Effuennssen for derris hustruer Karren och Anne Haluorss døtere vdsted huor udj findis jndført at dj haffuer solt til bemelte Amund Erichssen femb lisspund salt med bøxssel udj Vang her udj Røgen med vidre aff dato Huussebye dend 12 Aprilis 1686;

På skiftet den 26 Mars 1708 etter Karen Halvorsdatter, Even Evensen Hyggens hustru, var Ambrosius Giellum verge for barna på moderens side. Det vil si at Ambrosius sannsynligvis var gift med søster av Karen Halvorsdatter, som igjen vil si at Mari var en Halvorsdatter og identisk med den Mari Halvorsdatter Jellum som døde i 1740 82 år gammel.

På skiftet den 22 Juli 1709 etter Gunder Evensen Aschestad og kona Anne Halvorsdatter ble Ambrosius Giellum verge. Det betyr at Mari sannsynligvis var søster av Anne Aschestad. De var trolig barn av Halvor Aschestad.

Mari ble gravlagt den
17 Juli 1740 (D: Gravfestet Dom: 5 a trinit:) i Røyken kirke.

Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1740, side 140.