slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Grette før 1801: Matrikkelnr. 52. Under utvikling.

Eiere:

1. 1612 - 1614, Amund Gjerdal eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615.

2.
1616 - 1617, Kongen råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Medeiere er prestebolet i Røyken 2 1/2 lispund salt og Jon Hyggen 1 fjerding salt.

3. 1616 - 1626, Jon Amundsen Hyggen Mellom eide 1 fjerding salt ved Jordeboka 1616 - 1617 og ved Jordeboka 1624 - 1626.

4. 1624 - 1626, Asbjørn Amundsen Gjerdal eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1624 - 1626.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kongl. Maytz. 1/2 pund salt med bygsel, bunden sielff [Jon Jonsen] 1/2 pund salt og Røgen presteboel 2 1/2 lispund salt.

6. 1647 - 1666, Jon Jonsen Grette eier 1/2 pund salt ved Jordeboka 1661.

Kjente brukere:

Bruk 1.

1. 1560 - 1561, Anders var oppsitter ved ved lensregnskapene 1560/1561.

2. 1591 - 1614, Eluf Gretthe skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Elluff nevnes i Bygningsskatten 1593 og Landskatten 1614,


3
. 1607 - 1643, Jacob Grette, nevnes ved Jordeboka 1616 - 1617.

Han nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1642/1643. Her er dog et stort etterslep.

Han betaler tredje tage av Grette i Fogderegnskapet 1610/1611, og holding 1618/1619, 1624/1625 og 1627/1628,

4. 1632 - 1666, Jon Jonsen, f. ca. 1604, d. før 1686, g.m. ca. 1624, Guri Rolfsdatter Ølstad. Han var sønn av eier nr. 3.

Ved Jordeboka 1626 bor Jon på gården Hyggen Mellom. Han eier da 1/2 fjerding i gården Hyggen og 1/2 fjerding i Gråøya.

Jon Jonsen har betalt bygselpenger for halve Grette i Fogderegnskapet 1632/1633.

I Koppskatten 1645 nevnes Jon Grette og hans kone.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Jon Grette 2 hester, 7 kyr, 1 kirkeku, 3 kviger, 8 sauer og 2 svin.

Joen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

I Manntallet
1664 har Grette 2 oppsittere, Jon 60 år og Jon 32 år.
I Manntallet
1666 nevnes Grette som "Halfve Gaarder" og har oppsitterene Jon 62 år og Jon 34 år.

Det er uvisst hvor lenge han var oppsitter da det er vanskelig å skille ham og sønnen fra hverandre i kildene.


5.
1664 - 1703, Jon Jonsen,
f. ca. 1632, gravl. 1 Juni 1704, g.m. Brynild Ellingsdatter Hekleberg.

Jon var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


6.
1703 - 1741,
Iver Jonsen, f. ca. 1667, gravl. 13 Aug. 1741, g.m. Anne Hansdatter Nordre Ølstad.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1703 tinglyste fogden Søfren Høeghs sin utgivne bygselseddel på 10 lispund salt i gården Grette til Iver Jonsen. Datert 17 Feb. 1703.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Iver på Grette sammen med sin kone og en fostersønn. De har en tjenestepike.


På tinget i Røyken den 8 Juli 1720 tinglyser Iver Jonsen Grette sin renoverede (fornyede) bygselseddel etter forordningen på 10 lispund salt i gården Grette fra fogden Høeg. Datert 20 Jan. 1720.


Iver var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Iver Jonsen som oppsitter på gården Grette. Han er da 59 år gammel. Soldat på 1/2 legd var Bernt Jonsen 24 år gammel, gift og hadde et barn. Han hadde vært i tjeneste i 3 år. Av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Hans Iversen 10 år.

7. 1743 - 1772, Hans Iversen, dpt. 12 Jan. 1716, gravl. 3 Nov. 1772, g.m. 15 Nov. 1742, Mari Ingebretsdatter Flater.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1743 tinglystes Hans sitt kjøp av 1/2 skippund salt uten bygsel i gården Grette. Datert Grette den 6 Sep. 1743. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 363).

På tinget i Røyken den 17 Des. 1746 tinglystes fogden Johan Urban Hochhaus sin utgivne bygselseddel på 10 lispund salt med bygsel i gården Grette tilhørende den kongelig majestet til Hans Iversen tambur ved kaptein Darres kompani som hans fader Iver Jonsen tidligere hadde bebodd og brukt. Datert Stoppen i Lier 19 Okt. 1746. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 433).

Ved hovedmanntallet 1765 er Hans Iversen og hans hustru Mari Ingebretsdatter oppsittere på gården Grette. Det bor totalt 3 personer over 12 år på gården Grette.


8. - 1799,
Iver Hansen, dpt. 15 Okt. 1747, gravl. 26 Juli 1799, g.m. 19 Juni 1777, enken Kirstina Christensdatter Halden.

Iver var sønn av forrige bruker.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Iver Hansen leilending på gården Grette og betaler skatt.


9. 1799 - 1815, enken Kirstine Christensdatter, dpt. 13 Jan. 1732, d. 3 Nov. 1815, g.m. 9 Aug. 1764, Hans Larsen Halden, g.m.2. 19 Juni 1777 Iver Hansen Grette.


Ved folketellingen
1801 bor Kirstine på gården Grette. Hun er her feilaktig oppført som Kistine Hansdatter.


Skifte etter Kirstine ble holdt den 10 Jan. 1816. Her nevnes både Kirstine og Ivers arvinger.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Laurits var tjenestedreng med full lønn på Grette ved Landskatten 1612.
2. Joen nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1627 og under husmenn 1633
- 1635. Samme mann som bruker nr. 4 ??


Grette gård i forgrunnen. Ølstadgårdene i bakgrunnen. Foto fra Bygdemagasinet nr. 46.


Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 586 - 587.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.
Bygdemagasinet nr. 46.