slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Jon Jonsen Hyggen/Grette (
ca. 1604 - før 1686)

Jon Jonsen ble født omkring 1604 på gården Hyggen Mellom, Røyken, Buskerud. Han døde før 1686 på gården Grette i Røyken. Jon var sønn av Jon Amundsen Hyggen og Ragnhild Halvorsdatter Hyggen. Jon giftet seg omkring 1624 med Guri Rolfsdatter Ølstad. De hadde barna:

1. Jon Jonsen Grette. f. ca. 1632, gravl. 1 Juni 1704, g.m. Brynild Ellingsdatter Hekleberg.
2.
Halvor Jonsen Bjørnstad, f. ca. 1635. d. ca. 1697, g.m. Mari Sivertsdatter Heggum.
3.
Ragnhild Jonsdatter Dagslett, f. ca. 1635, gravl. 12 Nov. 1712, g.m. ca. 1675, Even Nilsen Dagslett, f. ca. 1647.
4.
Karen Jonsdatter Morberg, f. ca. 1645, d. før 1690, g.m. ca. 1668, Hans Morberg, f. ca. 1648, d. jan. 1737.

Jon Jonsen Grette må være sønn av Jon [Amundsen] Hyggen Mellom som eide 1 fjerding salt i Grette ved Jordeboka 1616 - 1617, 1624 og 1626. Dette godset eide Jon Jonsen Grette senere.

Dette bekreftes også ved at Jon Jonsen Grette bodde på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1626. Han eide da 1/2 fjerding salt i Hyggen Mellom og 1/2 fjerding salt i Gråøya. At han eier i Gråøya f.o.m. ca. 1624 bevises også gjennom sak nr. 48 i 1686 nedenfor.

Jon Jonsen har betalt bygselpenger for halve Grette i Fogderegnskapet 1632/1633.

I Koppskatten 1645 nevnes Jon Grette og hans kone.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Jon Grette 2 hester, 7 kyr, 1 kirkeku, 3 kviger, 8 sauer og 2 svin.

I Manntallet
1664 har Grette 2 oppsittere, Jon 60 år og Jon 32 år.
I Manntallet
1666 nevnes Grette som "Halfve Gaarder" og har oppsitterene Jon 62 år og Jon 34 år.

Det er uvisst hvor lenge han var oppsitter da det er vanskelig å skille ham og sønnen fra hverandre i kildene
.

Sønnen Jon og hans hustru Brynild Ellingsdatter nevnes i drapsaken på tinget i Lier den 17 Des. 1657 der Oluf Hekleberg døde av skadene han ble påført på gården Vestre Grøstad i Lier av Johannes Grøstad.

Jon Jonsen Grette nevnes i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Andersen Syltingli saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Groøen. Her får vi vite navnene på barna, kona Guris far, og Guris søskens navn samt noen av søskenes ektefeller og barn. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 juni 1560, (Sak 48) ovenfor. Se også DN, datert 29 juni 1555.
1)

1) Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 8.2 (RA/EA-2870/Ek/L0008/0002), 1624-1626, oppb: Riksarkivet.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 1 (Fa 0001), 1655-1658, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.