slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Karen Jonsdatter Grette (ca. 1645 - før 1690)

Karen Jonsdatter ble født ca. 1645 på gården Grette, Røyken, Buskerud. Hun døde før 1690 på gården Morberg, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Jon Jonsen Grette og Guri Rolfsdatter Ølstad. Karen giftet seg ca. 1667 med Hans Jonsen Morberg. De hadde iallefall barna:

1. Jon Hansen, f. ca. 1668, gravl. 22 Jan. 1719, g.m. Kari Krogsdatter Åroselven.
2. Ole Hansen, f. ca. 1671, gravl. 16 Feb. 1758, g.m. 6 Juli 1704, Idde Hansdatter Ølstad. Bosatt Holtvet i Hurum.
3. Eli Hansdatter, f. ca. 1680, gravl. 24 Apr. 1749, g.m. 30 Mai 1715, Henrik Jørgensen. Bosatt Slottet i Hurum, (senere i Strømm ? trolig Eli som gravlegges der ?)
4. Jon Hansen, f. ca. 1680 - 1686, Sjømann, nevnes i innrulleringsrullene her (Nr. 257) og her (Nr. 1).

Hans Jonsen Morberg var først gift med Karen Jonsdatter Grette. Hun er nevnt i saken nedenfor, så da var hun i live.

Karen Jonsdatter nevnes i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Godøy (Godøen). Her får vi vite navnet på Hans Morbergs kone og svigerforeldre. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 Juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 Juni 1555. 1)

1) A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 157.
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.