slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Karen Jonsdatter Grette (ca. 1645 - før 1690)

Karen Jonsdatter ble født omkring 1645 på gården Grette, Røyken, Buskerud. Hun døde før 1690 på gården Morberg i Røyken. Hun var datter av Jon Jonsen Grette og Guri Rolfsdatter Ølstad. Karen giftet seg ca. 1667 med Hans Jonsen Morberg. Hun døde før 1690. De hadde iallefall barna:

1. Jon Hansen, f. ca. 1668, gravl. 22 Jan. 1719, g.m. Kari Krogsdatter Aaraaselven.
2. Ole Hansen, f. ca. 1671, gravl. 16 Feb. 1758, g.m. 6 Juli 1704, Idde Hansdatter Ølstad. Bosatt Holtvedt i Hurum.
3. Eli Hansdatter, f. ca. 1680, gravl. 24 Apr. 1749, g.m. 30 Mai 1715, Henrik Jørgensen. Bosatt Slottet i Hurum, (senere i Strømm ? trolig Eli som gravlegges der ?)

Hans Jonsen Morberg var først gift med Karen Jonsdatter Grette. Hun er nevnt i saken nedenfor, så da var hun i live.

Karen Jonsdatter nevnes i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Godøy (Godøen). Her får vi vite navnet på Hans Morbergs kone og svigerforeldre. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 Juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 Juni 1555. 1)

1) A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 157.
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.