slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle
Sønnen Jon
Til Grafisk Anetavle
Datteren Margrethe

Hans Jonsen Morberg (ca. 1642 - 1737)

Hans Jonsen ble født omkring 1642 på gården Morberg i Røyken, Buskerud. Han døde 95 år gammel i 1737 på gården Morberg. Han var sønn av Jon Morberg og en ukjent mor. Hans giftet seg første gang ca. 1667 med Karen Jonsdatter Grette. De hadde iallefall barna:

1. Jon Hansen, f. ca. 1668, gravl. 22 Jan. 1719, g.m. Kari Krogsdatter Åroselven.
2. Ole Hansen, f. ca. 1671, gravl. 16 Feb. 1758, g.m. 6 Juli 1704, Idde Hansdatter Ølstad. Bosatt Holtvet i Hurum.
3. Eli Hansdatter, f. ca. 1680, gravl. 24 Apr. 1749, g.m. 30 Mai 1715, Henrik Jørgensen. Bosatt Slottet i Hurum, (senere i Strømm ? trolig Eli som gravlegges der ?)
4. Jon Hansen, f. ca. 1680 - 1686, Sjømann, nevnes i innrulleringsrullene her (Nr. 257) og her (Nr. 1).

Hans giftet seg andre gang med Aase Nilsdatter (f. ca. 1661 - gravl. 12 Feb. 1745). De hadde barna:

1.
Knut Hansen, f. ca. 1696, d. 1785, g.m.1. 30 Sep. 1737, Abigael Josvasdatter Høvik, g.m.2. 27 Sep. 1744. Anne Pedersdatter Grytnes fra Hurum, g.m.3. 13 Jan. 1756, enken Gunild Jonsdatter Brøholtstranden.
2. Kari Hansdatter, f. ca. 1697, gravl. 6 Aug. 1752.
3. Margrethe Hansdatter, f. ca. 1701, d. 1762, g.m. 1725, Erland Thomassen Fossum.
4. Nils Hansen, dpt. 24 Okt. 1706, g.m. 25 Juni 1741, Berthe Aasmundsdatter Klem. 2 de var bosatt i Strømm på 1750 tallet).

I en supplikk datert 9 Okt. 1685 klager Augustinus Syltingli, Hans Morberg og Stener Liverud på skattene.

Hans var først gift med Karen Jonsdatter Grette. Hun er nevnt i saken nedenfor, så da var hun i live. Hans Morbergs kone Aase ble introdusert den 13 Aug. 1702. Det er antagelig etter datteren Margrethes fødsel. Hun er antagelig den samme som Aase Nielsdatter Morberg som døde 1745 som enke, 84 år gammel, dvs. f. ca. 1661.

Hans Morberg nevnes i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Groøen. Her får vi vite navnet på Hans Morbergs kone og svigerforeldre. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 Juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 Juni 1555.

NB!
Even Nilsen Dagslett og Hans Jonsen Morberg selger 1/2 skippund tunge med bygsel i gården Bolstad Nordre i Sande til Torgills Helgesen i Eggedal og hans hustru som var Even og Hans (eller deres hustruer) sin arvede odelsgård. Datert
10 Des. 1697. (Hans Pedersen Åros og senere hans sønn Sivert (Syver) Heggum eide i Bolstad Mellom og en annen Bolstad gård, slektsskap ?? svar Ja!!). Dette godset må Even Dagslett og Hans Morbergs hustruer ha arvet fra sin bror Halvor Jonsen Bjørnstad som var gift med Mari Sivertsdatter Heggum. Mari må ha arvet dette fra sine foreldre.

Hans og kone med to døtre nevnes på Morberg 1711. Han var lagrettemann i 1685, 1693 og 1699. Han er meget trolig den samme som døde i 1737, 95 år gammel, dvs. f. ca. 1642. 1)

1) A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 157.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1737, side 135.
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.