slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Halvor Jonsen Bjørnstad (ca. 1636 - ca. 1697)

Halvor Jonsen ble født ca. 1636 på gården Grette, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1697 på gården Bjørnstad i Røyken. Han var sønn av Joen Joensen Grette og Guri Rolfsdatter Ølstad. Halvor var gift med Mari Sivertsdatter Heggum. De hadde ingen barn.

Hans og Halvor var oppsittere på Bjørnstad ved Jordeboka 1661. De føder 4 hester, 8 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. De har ringe skog til "smaa last".

Halvor var lagrettemann 1664 - 1690.

I Manntallet 1664 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halffuor 28 år og Hans 26 år. Tjenestedrengene Ole Knudsen 20 år og Erich 18 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halvor 30 år og Hans 26 år. Husmannen Peder Jonsen 16 år bor også på gården.På tinget i Røyken den 14 Feb. 1679 lot Halvor forkynne et kjøpebrev på 1 skippund tunge med bygsel i Bjørnstad fra Niels Pedersen Bache på Strømsø. Datert Strømsø den 1 Mars 1678.

Halvor Jonsen nevnes i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Gråøya. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 Juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 Juni 1555.


Halvor var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 og ved skattemanntallet 1696.

I en supplikk datert Hyggenstrand den 30 Jan. 1688 klager Halvor Bjørnstad og Christen Hyggen fra Røyken samt Sivert Holtebrekk og Jon Rødby fra Hurum over at de må frakte stein til Kongsvinger festning.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 tinglyste Rasmus Nielsen på Hurum sitt skrevne brev om at han var rett odelsarving til det gods hans salige fader Niels Pedersen Bache på Strømsø hadde solgt til avdøde Halvor Bjørnstad. Datert Hurum prestegård den 7 Feb. 1698.

Mer info kommer............... 1)

1) Manntallet 1664 - 1666.
Tingbøker Røyken.