slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Bjørnstad før 1700:

Eiere:

1.
1528, "Heliæ i Biørnstad" betaler gjengjerden (skatt) av Bjørnestad 1528.

2. 1618 - 1633, Tosten [Pedersen] Dyrdal i Sande eier 2 skippund salt ved Landskatten 1618 - 1633. Han var muligens sønn av bruker nr. 4 ?? Se også under eier nr. 4.

3. 1636 - ca. 1660, Laurits Ingebretsen Selvik i Hurum eier 1/2 skippund salt. Han eier det samme ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660. Se også under eier nr. 4.

4. 1647, Ved Skattematrikkelen 1647 eier Peder Bache i Hillestad soggen 1 pd. 1 fr. meel, Lars Seluig paa Horrumb 1/2 pd. salt, Peder Bjørnstad 1 fr. meel. Peder Bache i Hillestad soggen raader bøxsellen.

Peder Bache var gift med Ingeborg Tostensdatter, datter av eier nr. 2 Tosten Pedersen Dyrdal og Sissel Hansdatter. Ingeborg var søster av Peder [Tostensen] Bjørnstad. Se eier nr. 4 og bruker nr. 6.

5. 1654 - 1660, Ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660 eier en kvinne i Sande 1 1/2 pd. mel med bygsel.

6. 1661, Ingeborg Bache i Hillestad sogn eier 1 1/2 pd. mel med bygsel ved Jordeboka 1661. Samme som eier nr. 5 ??

7.
1661 - 1679, Laurits Lauritsen Selvik i Hurum eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1661 og ved Rosstjenesteskatten 1675/1677. Han eier det samme ved Leilendingskatten 1679. Han var sønn av eier nr. 3.

8. - 1679, Niels Pedersen Bache på Strømsø eier 1 1/2 skippund mel med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675/1677. Han eier det samme ved Leilendingskatten 1679.

9. 1678 - 1698, Halvor Joensen Bjørnstad.

På tinget i Røyken den 14 Feb. 1679 lot Halvor forkynne et kjøpebrev på 1 skippund tunge med bygsel fra Nils Pedersen Bache på Strømsø. Datert Strømsø den 1 Mars 1678.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 tinglyste Rasmus Nielsen Backe på Hurum sitt skrevne brev om at han var rett odelsarving til det gods hans salige fader Nils Pedersen Bache på Strømsø hadde solgt til avdøde Halvor Bjørnstad. Datert Hurum prestegård den 7 Feb. 1698.

10. 1703 - 1739, Hans Haagensen Bjørnstad, på tinget i Røyken den 3 Des. 1703 tinglyser Hans Bjørnstad sitt skjøte på 1 skippund salt fra Rasmus Nilsen Backe. Datert 28 Sep. 1703.

11. 1739 - 1745, enken Mari Sivertsdatter selger halve gården Bjørnstad til Jens Trulsen Tofte i Hurum og hans hustru Magdalena Madsdatter. Datert Bjørnstad den 9 Jan. 1743.

12. 1743 - 1750, Jens Trulsen, På tinget i Røyken den 25 Feb. 1750 tinglyses Jens Trulsen Toftes salg av halve gården Bjørnstad for 426 riksdaler til Even Olsen Auke. Datert Klokkerstuen i Hurum den 16 Des. 1749.

13. 1750 - 1751, Even Olsen, g.m. Jøran Pedersdatter.

14. 1753 - , Hans Evensen


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, "Heliæ i Biørnstad" betaler gjengjerden (skatt) av Bjørnestad 1528.

2. 1557 - 1561, Torsten Bjørnstad.

Torsten ble bøtelagt ved lensregnskapene i 1557/1558 for leirmål med sitt søskenbarn. Han ble også bøtelagt for ukvemsord ved lensregnskapene i 1560/1561.

3.
- 1591, Rasmus Bjørnstad skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

4.
1593 - 1610, Peder Svensen Bjørnstad,

Peder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604.

I et diplom datert 4 Okt. 1599 er Peder Suendssøn lagrettemann. Han har identisk segl som Peder Biørnestadt i 1610.

Peder Biørnestadt er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 8 av 12 lagrettemenn. Han har PS i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

5.
1617 - 1624, Anders Bjørnstad,

Anders var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Anders nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1624 og ved Landskatten 1618 - 1622.

6.
1624 - 1653, Peder Tostensen Bjørnstad, d. ca. 1653, trolig g.m. Torre Bjørnstad.

Peder var eldste sønn av Tosten Dyrdal i Sande. Peder var barnløs. (Se Torkel Rønold Bråthens artikkel "Tosten Dyrdal i Sande og hans etterslekt" trykt i NST, Bind XLI - hefte 3, Oslo 2008.).

Peder nevnes i Bygningsskatten 1625 - 1642/1643 og ved Landskatten 1624 - 1637.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Peder 8 kyr/kviger og 2 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Peder Bjørnstad og hans kone.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Torre Bjørnstad, 4 hester, 9 kyr, 7 kviger, 9 sauer, 2 svin.


7. 1658 - 1697, Halvor Jonsen Bjørnstad, f. ca. 1636, d. ca. 1697, g.m. Mari Sivertsdatter Heggum.

Hans og Halvor var oppsittere på Bjørnstad ved Jordeboka 1661. De føder 4 hester, 8 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. De har ringe skog til "smaa last".

Halvor var lagrettemann 1664 - 1690.

I Manntallet 1664 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halffuor 28 år og Hans 26 år. Tjenestedrengene Ole Knudsen 20 år og Erich 18 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halvor 30 år og Hans 26 år. Husmannen Peder Jonsen 16 år bor også på gården.

Hans var oppsitter ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

På tinget i Røyken den 14 Feb. 1679 lot Halvor forkynne et kjøpebrev på 1 skippund tunge med bygsel i Bjørnstad fra Niels Pedersen Bache på Strømsø. Datert Strømsø den 1 Mars 1678.

Halvor var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 og ved skattemanntallet 1696.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 tinglyste Rasmus Nielsen på Hurum sitt skrevne brev om at han var rett odelsarving til det gods hans salige fader Niels Pedersen Bache på Strømsø hadde solgt til avdøde Halvor Bjørnstad. Datert Hurum prestegård den 7 Feb. 1698.


8. ca. 1698 - 1739,
Hans Haagensen, f. ca. 1671, d. 1739, g.m. ca. 1698, enken Mari Sivertsdatter Bjørnstad.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på Bjørnstad sammen med sin kone. De har en liten tjenestegutt og 2 tjenestepiker.

Hans var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Se også eier nr. 9.


9.
1739 - 1745, enken Mari Sivertsdatter, f. ca. 1655, gravl. 26 Jan. 1745, g.m.1. Halvor Jonsen, g.m.2. Hans Haagensen.


10. 1749 - 1751, Even Olsen, f. ca. 1690, d. 1751, g.m. Jøran Pedersdatter (ca.1682-1753).

Even bodde tidligere på gårdene Bø, Auke og Stokker.


11.
1753 - 1767,
Hans Evensen, g.m.1. 2 Juli 1733, enken Kari Michelsdatter Nærsnes, g.m.2. 1 Jan. 1736, Gunild Olsdatter Øksne.


12. 1767 - 1776, Hans Jacobsen, g.m. 14 Juni 1766, enken Anna Olsdatter Huseby.


Ole Christophersen Sekkebæk i Vestby selger halve gården Bjørnstad til Hans Jacobsen Huseby. Datert Sækkebæk
22 Okt. 1767. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 524).

Hans blir oppsagt på gården på grunn av gjeld og må flytte. Gården blir solgt på auksjon.


Bruk 2:

1. 1560 - 1561, Anders Bjørnstad.

Han ble bøtelagt for "hiemrede" ved lensregnskapene i 1560/1561.

2. 1645 - 1660. Sebjørn Asbjørnsen,

Han var sønn av Asbjørn Amundsen Gjerdal.

I Koppskatten 1645 nevnes Sebjørn Bjørnstad, hans kvinne og en pige.

Sebjørn er oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660.

3.
1664 - 1681, Hans Gullichsen Bjørnstad, f. ca. 1638, d. 1686, g.m. Kisten.

Hans og Halvor var oppsittere på Bjørnstad ved Jordeboka 1661. De føder 4 hester, 8 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. De har ringe skog til "smaa last".

I Manntallet 1664 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halffuor 28 år og Hans 26 år. Tjenestedrengene Ole Knudsen 20 år og Erich 18 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halvor 30 år og Hans 26 år. Husmannen Peder Jonsen 16 år bor også på gården.

Hans var lagrettemann 1666 - 1671.

Hans var oppsitter ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

Hans flyttet til Vestre Hyggen der han døde 1686. Se der.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Gunder nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1618.
2. Anders skomaker nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1620 - 1623.
3. Veset nevnes som dreng med full lønn ved Landskatten 1622.
4.
Alf Reersen betalte bøter for leirmål ved Fogderegnskapet 1637/1638.
5. 1655 - , Laurits Bjørnstad,
6.
Ingeborg Aaraas, n. 20 Des. 1655 og 19 Jan. 1658. Bor da på Bjørnstad.
7. Knud Bjørnstad, n. 19 Jan. 1658.

8.
Peder Jonsen var husmann i 1666.
9. Karen Michelsdatter Bjørnstad, n. 16 des 1681. Trolig datter av nr. 11 og senere gift med Svend Bøeiet.
10.
Ingebret Bjørnstad, n. 16 des 1681.
11.
Michel Bjørnstad, n. 19 sep 1686. Dette må være Michel Jonsen på Katterudaasen, n. 1681 - 1684.
12.
Aase Bjørnstad, n. 28 aug 1688.
13.
Ole Nielsen Bjørnstad, n. 28 Juni 1690.


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 558 - 559.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 317.
Torkel Rønold Bråthen: "Tosten Dyrdal i Sande og hans etterslekt" trykt i NST, Bind XLI - hefte 3, side 139 - 146.
Per Reidar Christensen: "Gamle slektskretser på Tofte, Holtnes og Skjøttelvik i Hurum" trykt i Genealogen 2/2000, fotnote 69, side 42 - 43.