slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Bjørnstad før 1801: Matrikkelnr. 21. Under utvikling

Eiere:

1.
1528, "Heliæ i Biørnstad" betaler gjengjerden (skatt) av Bjørnestad 1528.

2. 1618 - 1633, Tosten [Pedersen] Dyrdal i Sande eier 2 skippund salt ved Landskatten 1618 - 1633. Han var muligens sønn av bruker nr. 4 ?? Se også under eier nr. 4.

3. 1636 - ca. 1660, Laurits Ingebretsen Selvik i Hurum eier 1/2 skippund salt. Han eier det samme ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660. Se også under eier nr. 4.

4. 1647, Ved Skattematrikkelen 1647 eier Peder Bache i Hillestad soggen 1 pd. 1 fr. meel, Lars Seluig paa Horrumb 1/2 pd. salt, Peder Bjørnstad 1 fr. meel. Peder Bache i Hillestad soggen raader bøxsellen.

Peder Bache var gift med Ingeborg Tostensdatter, datter av eier nr. 2 Tosten Pedersen Dyrdal og Sissel Hansdatter. Ingeborg var søster av Peder [Tostensen] Bjørnstad. Se eier nr. 4 og bruker nr. 6.

5. 1654 - 1660, Ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660 eier en kvinne i Sande 1 1/2 pd. mel med bygsel.

6. 1661, Ingeborg Bache i Hillestad sogn eier 1 1/2 pd. mel med bygsel ved Jordeboka 1661. Samme som eier nr. 5 ??

7.
1661 - 1679, Laurits Lauritsen Selvik i Hurum eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1661 og ved Rosstjenesteskatten 1675/1677. Han eier det samme ved Leilendingskatten 1679. Han var sønn av eier nr. 3.

8. - 1679, Niels Pedersen Bache på Strømsø eier 1 1/2 skippund mel med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675/1677. Han eier det samme ved Leilendingskatten 1679.

9. 1678 - 1698, Halvor Joensen Bjørnstad.

På tinget i Røyken den 14 Feb. 1679 lot Halvor forkynne et kjøpebrev på 1 skippund tunge med bygsel fra Nils Pedersen Bache på Strømsø. Datert Strømsø den 1 Mars 1678.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 tinglyste Rasmus Nielsen Backe på Hurum sitt skrevne brev om at han var rett odelsarving til det gods hans salige fader Nils Pedersen Bache på Strømsø hadde solgt til avdøde Halvor Bjørnstad. Datert Hurum prestegård den 7 Feb. 1698.

10. 1703 - 1739, Hans Haagensen Bjørnstad,

På tinget i Røyken den 3 Des. 1703 tinglyses Hr. Rasmus Nielsen Bache sitt utgivne skjøte på halve gården Bjørnstad 1 skippund salt med bygsel for 180 riksdaler til Hans Haagensen Bjørnstad. Rasmus sin svoger Christopher Svendsen Stenshorne, Fridrick Cortmue samt Rasmus sin bror Hans Nielsen Bache skriver under som vitner. Datert Hurum prestegård den 28 Sep. 1703.

11. 1739 - 1745, enken Mari Sivertsdatter selger halve gården Bjørnstad til Jens Trulsen Tofte i Hurum og hans hustru Magdalena Madsdatter. Datert Bjørnstad den 9 Jan. 1743.

12. 1743 - 1750, Jens Trulsen, På tinget i Røyken den 25 Feb. 1750 tinglyses Jens Trulsen Toftes salg av halve gården Bjørnstad for 426 riksdaler til Even Olsen Auke. Datert Klokkerstuen i Hurum den 16 Des. 1749.

13. 1750 - 1751, Even Olsen, g.m. Jøran Pedersdatter.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1750 tinglyste Jens Trulsen Tofte i Hurum sitt salg av halve gården Bjørnstad i Røyken til Even Olsen Auke boende på Stokker for 426 riksdaler. Datert Klokkerstuen i Hurum den 16 Des. 1749.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes Peder Pedersen og Ole Evensen som eier og bebor gården Bjørnstad deres utstedte bygselseddel på husmannsplassen Katterudåsen til landværnmann Jens Hansen på hans livstid. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1750. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).

14. 1753 - , Hans Evensen


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, "Heliæ i Biørnstad" betaler gjengjerden (skatt) av Bjørnestad 1528.

2. 1557 - 1561, Torsten Bjørnstad.

Torsten ble bøtelagt ved lensregnskapene i 1557/1558 for leirmål med sitt søskenbarn. Han ble også bøtelagt for ukvemsord ved lensregnskapene i 1560/1561.

3.
- 1591, Rasmus Bjørnstad skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

4.
1593 - 1610, Peder Svendsen Bjørnstad,

Peder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604.

I et diplom datert 4 Okt. 1599 er Peder Suendssøn lagrettemann. Han har identisk segl som Peder Biørnestadt i 1610.

Peder Biørnestadt er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 8 av 12 lagrettemenn. Han har PS i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

5.
1617 - 1624, Anders Bjørnstad,

Anders var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Anders nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1624 og ved Landskatten 1618 - 1622.

6.
1624 - 1653, Peder Tostensen Bjørnstad, d. ca. 1653, trolig g.m. Torre Bjørnstad.

Peder var eldste sønn av Tosten Dyrdal i Sande. Peder var barnløs. (Se Torkel Rønold Bråthens artikkel "Tosten Dyrdal i Sande og hans etterslekt" trykt i NST, Bind XLI - hefte 3, Oslo 2008.).

Peder nevnes i Bygningsskatten 1625 - 1642/1643 og ved Landskatten 1624 - 1637.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Peder 8 kyr/kviger og 2 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Peder Bjørnstad og hans kone.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Torre Bjørnstad, 4 hester, 9 kyr, 7 kviger, 9 sauer, 2 svin.


7. 1658 - 1697, Halvor Jonsen Bjørnstad, f. ca. 1636, d. ca. 1697, g.m. Mari Sivertsdatter Heggum.

Hans og Halvor var oppsittere på Bjørnstad ved Jordeboka 1661. De føder 4 hester, 8 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. De har ringe skog til "smaa last".

Halvor var lagrettemann 1664 - 1690.

I Manntallet 1664 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halffuor 28 år og Hans 26 år. Tjenestedrengene Ole Knudsen 20 år og Erich 18 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halvor 30 år og Hans 26 år. Husmannen Peder Jonsen 16 år bor også på gården.

Hans var oppsitter ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

På tinget i Røyken den 14 Feb. 1679 lot Halvor forkynne et kjøpebrev på 1 skippund tunge med bygsel i Bjørnstad fra Niels Pedersen Bache på Strømsø. Datert Strømsø den 1 Mars 1678.

Halvor var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 og ved skattemanntallet 1696.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 tinglyste Rasmus Nielsen på Hurum sitt skrevne brev om at han var rett odelsarving til det gods hans salige fader Niels Pedersen Bache på Strømsø hadde solgt til avdøde Halvor Bjørnstad. Datert Hurum prestegård den 7 Feb. 1698.


8. ca. 1698 - 1739,
Hans Haagensen, f. ca. 1671, d. 1739, g.m. ca. 1698, enken Mari Sivertsdatter Bjørnstad.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Hans Biørnestad" lagrettemann. Her finnes også hans segl/bumerke. Han har HHS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på Bjørnstad sammen med sin kone. De har en liten tjenestegutt og 2 tjenestepiker.

Hans var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Se også eier nr. 10.


9.
1739 - 1745, enken Mari Sivertsdatter, f. ca. 1655, gravl. 26 Jan. 1745, g.m.1. Halvor Jonsen, g.m.2. Hans Haagensen.


10. 1750 - 1751,
Even Olsen, f. ca. 1690, gravl. 5 Sep. 1751, g.m. Jøran Pedersdatter (f. ca. 1682, gravl. 19 Okt. 1753).

Even bodde tidligere på gårdene Bø, Auke og Stokker.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1750 tinglyste Jens Trulsen Tofte i Hurum sitt salg av halve gården Bjørnstad i Røyken til Even Olsen Auke boende på Stokker for 426 riksdaler. Datert Klokkerstuen i Hurum den 16 Des. 1749.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes en skiftekontrakt etter Even Olsen Bjørnstad. Arvinger var kona Jøran Pedersdatter og hennes 2 sønner Peder Evensen og Ole Evensen. Peder overtok gården Auke for 230 riksdaler og Jøran Pedersdatter og sønnen Ole overtok gården Bjørnstad m.m. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1751.


Se også neste bruker.


11.
1751 - 1753, Ole Evensen, f. ca. 1723, gravl. 6 Des. 1789, g.m.1. 6 Juli 1756, enken Maria Hansdatter Slemmestad, g.m.2. 6 Juli 1758, Gulbjør Knudsdatter Ølstad.

Ole var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes en skiftekontrakt etter Even Olsen Bjørnstad. Arvinger var kona Jøran Pedersdatter og hennes 2 sønner Peder Evensen og Ole Evensen. Peder overtok gården Auke for 230 riksdaler og Jøran Pedersdatter og sønnen Ole overtok gården Bjørnstad m.m. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1751.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes Peder Pedersen og Ole Evensen som eier og bebor gården Bjørnstad deres utstedte bygselseddel på husmannsplassen Katterudåsen til landværnmann Jens Hansen på hans livstid. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1750. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).

På tinget i Røyken den 13 Des. 1753 tinglyste Ole sitt salg av halve gården Bjørnstad til Hans Evensen Nærsnes for 450 riksdaler. Datert Bjørnstad den 15 Okt. 1753.

Ole flyttet trolig til sin bror Peder Evensen på gården Auke. I 1756 giftet Ole seg og flyttet til gården Nedre Slemmestad.


12.
1753 - 1765,
Hans Evensen, g.m.1. 2 Juli 1733, enken Kari Michelsdatter Nærsnes, g.m.2. 1 Jan. 1736, Gunild Olsdatter Øksne.

Hans bodde tidligere på gården Søndre Nærsnes.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1753 tinglyste Ole sitt salg av halve gården Bjørnstad til Hans Evensen Nærsnes for 450 riksdaler. Datert Bjørnstad den 15 Okt. 1753.

Hans og Gunild flyttet til svigersønnen Ole Christophersen Sekkebæk i Vestby i 1767. Se også neste bruker.


13. 1765 - 1767, Peder Hansen, g.m. 30 Juni 1767, enken Kari Ingebretsdatter Hotvedt.

Peder var sønn av forrige bruker.

Ved hovedmanntallet 1765 var det 2 oppsittere på gården Bjørnstad. Det bor totalt 9 personer over 12 år på Bjørnstad.

1. Peder Hansen ugift,
2. Peder Pedersen og hustru Ingeborg Hansdatter. Se nedenfor.


Peder flyttet til gården Hotvedt.


14. 1767 - 1776, Hans Jacobsen, g.m. 14 Juni 1766, enken Anna Olsdatter Huseby.


Ole Christophersen Sekkebæk i Vestby selger halve gården Bjørnstad til Hans Jacobsen Huseby. Datert Sækkebæk
22 Okt. 1767. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 524).

Hans blir oppsagt på gården på grunn av gjeld og må flytte. Gården blir solgt på auksjon.


15. 1776 - 1799,
Christian Frantsen, dpt. 30 Mars 1737, gravl. 17 Nov. 1799, g.m. 28 Des. 1779, Olina Evensdatter Grimsrud.

Christian kjøper halve gården Bjørnstad 1 skippund tunge med bygsel for 770 riksdaler på auksjon. Datert
23 Jan. 1776.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Christian på Bjørnstad og betaler skatt.


16. 1800 - 1838, Hans Haagensen, dpt. 28 Juli 1765, d. 18 Aug. 1838, g.m. 4 Nov. 1800, enken Olina Evensdatter Bjørnstad.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Bjørnstad sammen med sin kone og sine stebarn.


Bruk 2:

1. 1560 - 1561, Anders Bjørnstad.

Han ble bøtelagt for "hiemrede" ved lensregnskapene i 1560/1561.

2. 1645 - 1660. Sebjørn Asbjørnsen,

Han var sønn av Asbjørn Amundsen Gjerdal.

I Koppskatten 1645 nevnes Sebjørn Bjørnstad, hans kvinne og en pige.

Sebjørn er oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660.

3.
1664 - 1681, Hans Gullichsen Bjørnstad, f. ca. 1638, d. 1686, g.m. Kisten.

Hans og Halvor var oppsittere på Bjørnstad ved Jordeboka 1661. De føder 4 hester, 8 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. De har ringe skog til "smaa last".

I Manntallet 1664 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halffuor 28 år og Hans 26 år. Tjenestedrengene Ole Knudsen 20 år og Erich 18 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Bjørnstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Halvor 30 år og Hans 26 år. Husmannen Peder Jonsen 16 år bor også på gården.

Hans var lagrettemann 1666 - 1671.

Hans var oppsitter ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

Hans flyttet til Vestre Hyggen der han døde 1686. Se der.


4. 1743 - 1746,
Haagen Olsen, dpt. 25 Sep. 1718, gravl. 21 Juni 1792, g.m.1. 25 Juni 1747, enken Ingeborg Pedersdatter Stokker, g.m.2. 4 Nov. 1753, Kirstina Maria Knudsdatter Ølstad.

Ole Haagensen Rud tinglyser sin bygselseddel over halve gården Bjørnstad som han hadde arvet etter sin bror Hans Haagensen Bjørnstad til sin sønn Haagen Olsen Rud. Datert Rud den 9 Juni 1743.

Haagen flyttet til gården Stokker og senere til gården Søndre Rud.


4. 1746 - 1746, Ole Aslesen, f. ca. 1702, gravl. 25 Mars 1770, g.m. 1 Nov. 1726, Anne Amundsdatter.

Ole var sønn av Asle Nilsen Vang.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1746 tinglyste Ole Haagensen Rud en kontrakt med Ole Aslesen at Ole skullel få bo og bruke 1/2 gården Bjørnstad som Ole Haagensen eide i året 1746 for 10 riksdaler m.m.

Ole bodde på Bjørnstad og Stokker i 1751. Senere flyttet han til Kongsdelen i Hurum.6. 1748 - , Peder Pedersen, g.m.1. Ingeborg Michelsdatter, g.m.2. 9 Mars 1753, enken Mari Jonsdatter Katteraasen.

På tinget i Røyken den 16 Mars 1748 tinglyser Peder Pedersen Vinnulstad sitt skjøte på halve gården Bjørnstad i Røyken som var 1 skippund mel fra Haagen Olsen Stokker. Datert 27 Feb. 1748.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes Peder Pedersen og Ole Evensen som eier og bebor gården Bjørnstad deres utstedte bygselseddel på husmannsplassen Katterudåsen til landværnmann Jens Hansen på hans livstid. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1750. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).


7. - 1765, Peder Pedersen
, dpt. 17 Aug. 1726, g.m. 2 Juli 1752, Ingeborg Hansdatter Transet.

Peder var sønn av forrige bruker.

Ved hovedmanntallet 1765 var det 2 oppsittere på gården Bjørnstad. Det bor totalt 9 personer over 12 år på Bjørnstad.

1. Peder Hansen ugift, Se bruker nr. 12 på bruk 1 ovenfor.
2. Peder Pedersen og hustru Ingeborg Hansdatter.

Den 30 Apr. 1765 flyttet Peder og hans hustru Ingeborg til Husebyeie. (Husebybakken).


8.
1765 - 1773,
Even Amundsen, dpt. 6 Nov. 1732, gravl. 6 Juni 1773, g.m. 5 Des. 1756, Anne Halstensdatter Grini.

Den 30 Apr. 1765 flyttet Even og hans hustru Anne fra gården Heggum til Bjørnstad.


9. 1777 - 1778, Ole Hansen, d. før 1806, g.m. 20 Mars 1777, enken Anne Halstensdatter Bjørnstad.

Ole og kona flyttet til plassen Svarteberg under gården Bjørnstad. Se neste bruker.

10. 1778 - 1781, Petter Nilsen, dpt. 24 Juli 1755, gravl. 4 Juli 1804, g.m. 25 Mars 1779, Maren Hansdatter Knem.

Petter var født på gården Lindum i Skoger. Han var sønn av Nils Pedersen og Ingeborg Nilsdatter. (Se Skogerboken side 277). Maren var datter av Hans Eriksen Berger/Knem og Marthe Olsdatter Knem. (Se Strømms historie II, side 55 -56).

Petter Nilsen kjøper halve gården Bjørnstad 1 skippund tunge for 630 riksdaler som Even Amundsen og hans hustru Anne Halstensdatter tidligere eide. Anne og hennes andre ektemann Ole Hansen skulle få bruke plassen Svarteberg. Datert Stoppen i Lier den 8 Juli 1778.

Petter selger halve gården Bjørnstad 1 skippund tunge med bygsel til Ole Sølfæsten Pukerød Øen fra Grevskapet Jarslberg for 850 riksdaler. Datert Bjørnstad den 2 Mars 1781.

Petter og Maren flyttet til Søndre Knem i Strømm, Vestfold i 1781.


11. 1781 - 1834, Ole Sølfæsten, f. ca. 1749, d. 1 Sep. 1834, g.m. 6 Juli 1785, enken
Gunild Jonsdatter Åsgård.

Se også forrige bruker.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Ole på Bjørnstad og betaler skatt.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Bjørnstad sammen med sin kone.


Bruk 2B:


1. 1783 - 1785, Amund Jacobsen, f. ca. 1734, gravl. 28 Mars 1792, g.m.1. 28 Okt. 1768, Mari Hansdatter Brastad, g.m.2. enken Berthe Jacobsdatter Langum (f. ca. 1720, gravl. 10 Mai 1789).

Amund bodde tidligere på gården
Kovestad i Lier og så på gården Langum i Skoger.

På sommertinget i Røyken den 4 Juli 1783 tinglyste Ole Sølfæsten sitt utgivne skjøte på 10 lispund tunge i gården Bjørnstad til Amund Jacobsen for 425 riksdaler. Datert Bjørnstad den 14 Apr. 1783.

På det samme tinget den 4 Juli 1783 tinglyste Amund Jacobsen sin obligasjon til sin datter Maria Jacobsdatter for hennes arvemidler. Han pantsatte derfor 10 lispund tunge i gården Bjørnstad. Datert den 4 Juli 1783.

På tinget i Røyken den 1 Juli 1785 tinglyser Amund Jacobsen sitt salg av 10 lispund tunge i gården Bjørnstad til Ole Sølfæsten for 425 riksdaler. Datert Bjørnstad den 14 Mars 1785.

Amund flyttet til plassen Biten under Røyken prestegård.


Husmannsplasser:

Svarteberg:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. - ,

3. 1764 - 1773, Gunder Hansen, f. ca. 1723, gravl. 24 Feb. 1781, g.m. 24 Okt. 1751, Dorthe Olsdatter Båtstø.

Gunder og Dorthe flyttet til plassen Årosbråten under Vestre Åros (Lille Åros) der de iallefall nevnes 1780 - 1789.


4.
1778 - , Ole Hansen, g.m. 20 Mars 1777, enken Anne Halstensdatter Bjørnstad.


Katterås( Katterudåsen, Katrineåsen):


Eiere:

1.

Brukere:

1. - , Michel Joensen Katterud stevnes for gjeld på tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 og 5 Des. 1682.

2. - 1709, Jens Hansen, f. ca. 1679, gravl. 27 Jan. 1709, trolig g.m. 17 Feb. 1704, Gorou Gulbrandsdatter.

Jens bodde iallefall på Katterudåsen mellom 1706 da han var fadder og 1709.
,

3.
ca. 1711 - 1732, Ole Olsen, f. ca. 1686, gravl. 25 Mai 1732, g.m.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole og kona på Bjørnstadeie.

Ole bodde på Katterudåsen iallefall mellom 1711 og 1732. Han fikk mange barn mens han bodde der. Har foreløpig ikke funnet hans kones navn.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1713 fremkom Ole Olsen husmann på Bjørnstad i Røyken og beklaget seg over en ildebrann som skjedde natten til søndag som var den 28 Okt. inneværende år der hans stuehus var oppbrent med alle hans fattige midler, så han og hans hustru og små umyndige barn led nød. Ole begjerte tingsvitner til denne ulykkelige ildebrann.

4. ca. 1735 - , 1747, Peder Nilsen, f. ca. 1714, gravl. 9 Juli 1747, g.m. 23 Mai 1734, Mari Jonsdatter Brøholtstranden. (Kona Mari Jonsdatter giftet seg igjen i 1753 med enkemann Peder Pedersen, bruker nr. 5 på bruk nr. 2 ovenfor).

Peder bodde iallefall på Kåtterudåsen mellom 1735 - 1747.


5.
1750 - , Jens Hansen, g.m. 15 Mai 1742, Eli Haagensdatter Villingstad. (f. ca. 1709 - gravl. 15 Aug. 1773).

Jens var på Nordosten og Eli på gården Villingstad når de giftet seg på gården Villingstad. De var på Hov (Hoff) i 1743, på Ulverud under gården Myre i 1744-1745, på Sagbakken under gården Kjos i 1748 og på Katteråsen i 1750 og 1773.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes Peder Pedersen og Ole Evensen som eier og bebor gården Bjørnstad deres utstedte bygselseddel på husmannsplassen Katterudåsen til landværnmann Jens Hansen på hans livstid. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1750. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).


6. ca. 1783 - 1791, Christian Gotfriedsen, f. ca. 1756, d. 12 Okt. 1814, g.m.1. 25 Okt. 1779, Anne Torsdatter Berget, g.m.2. 22 Feb. 1798, Kisti Jonsdatter Hannestad, g.m.3. 11 Okt. 1810, enken Ingeborg Paulsdatter.

Christian flyttet først til Askestad der han bodde i 1793. Senere bodde han på husmannsplassen Transet under Prestegården.


7. - 1823, Hans Hansen, f. ca. 1756, d. 19 Juli 1823, g.m. 10 Mai 1791, Live Hansdatter Grette (dpt. 21 Juni 1761, d. 1 Juni 1826)

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Bjørnstad sammen med sin kone og barn. Han nevnes da som husmann med jord.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Gunder nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1618.
2. Anders skomaker nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1620 - 1623.
3. Veset nevnes som dreng med full lønn ved Landskatten 1622.
4.
Alf Reersen betalte bøter for leirmål ved Fogderegnskapet 1637/1638.
5. 1655 - , Laurits Bjørnstad,
6.
Ingeborg Aaraas, n. 20 Des. 1655 og 19 Jan. 1658. Bor da på Bjørnstad.
7. Knud Bjørnstad, n. 19 Jan. 1658.

8.
Peder Jonsen var husmann i 1666.
9. Karen Michelsdatter Bjørnstad, n. 16 des 1681. Trolig datter av nr. 11 og senere gift med Svend Bøeiet.
10.
Ingebret Bjørnstad, n. 16 des 1681.
11.
Michel Bjørnstad, n. 19 sep 1686. Dette må være Michel Jonsen på Katterudaasen, n. 1681 - 1684.
12.
Aase Bjørnstad, n. 28 aug 1688.
13.
Ole Nielsen Bjørnstad, n. 28 Juni 1690.


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 558 - 559.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 317.
Torkel Rønold Bråthen: "Tosten Dyrdal i Sande og hans etterslekt" trykt i NST, Bind XLI - hefte 3, side 139 - 146.
Per Reidar Christensen: "Gamle slektskretser på Tofte, Holtnes og Skjøttelvik i Hurum" trykt i Genealogen 2/2000, fotnote 69, side 42 - 43.