slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Even Olsen Auke/Bjørnstad (ca. 1690 - 1751)

Even Olsen ble født ca. 1690. Han døde i 1751 på gården Bjørnstad, Røyken, Buskerud. Even var gift med Jøran Pedersdatter (f. ca. 1682, gravl. 19 Okt. 1753). De hadde iallefall barna:

1. Peder Evensen, f. ca. 1719, gravl. 11 Mai 1796, g.m. 12 Sep. 1750, Kirsti Larsdatter Sebjørnsrud, (f. ca. 1723, gravl. 19 Okt. 1764).

2. Ole Evensen, f. ca. 1723, gravl. 6 Des. 1789, g.m.1. 6 Juli 1756, enken Maria Hansdatter Slemmestad, g.m.2. 7 Jan. 1759, Gulbjør Knudsdatter Ølstad.


Even bodde på gården Bø når han kjøpte gården Auke. Se nedenfor.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1735 tinglyste Johannes Pedersen sitt salg av 1/2 skippund salt med bygsel i gården Auke for 230 riksdaler til Even Olsen Bø. Datert Auke den 7 Des. 1735.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1750 tinglyste Jens Trulsen Tofte i Hurum sitt salg av halve gården Bjørnstad i Røyken til Even Olsen Auke boende på Stokker for 426 riksdaler. Datert Klokkerstuen i Hurum den 16 Des. 1749.

Even ble gravlagt den 5 Sep. 1751 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes en skiftekontrakt etter Even Olsen Bjørnstad. Arvinger var kona Jøran Pedersdatter og hennes 2 sønner Peder Evensen og Ole Evensen. Peder overtok gården Auke for 230 riksdaler og Jøran Pedersdatter og sønnen Ole overtok gården Bjørnstad m.m. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1751.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglystes Peder Pedersen og Ole Evensen som begge eier og bebor gården Bjørnstad deres utstedte bygselseddel på husmannsplassen Katterudåsen til landværnmann Jens Hansen på hans livstid. Datert Bjørnstad den 16 Nov. 1750. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).

Mer info kommer.....1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 342-343.