slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Auke før 1700:

Eiere:

1. 1615 - 1628, Erik [Thoresen] Blakstad i Asker eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Ved Landskatten 1618 - 1628 eier han 1/2 skippund salt.

2. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Tore Hanneuol i Aschesogen 1/2 skippund salt med med bøxell. Tore Eriksen Hanevald var bondelensmann og sønn av Erik Thoresen Blakstad ovenfor.

3. 1661 - 1668, Reier Thoresen Vettre i Asker eier 1/2 skippund salt ved
Jordeboka 1661 og ved Odelsskatten 1663 - 1668.

4. 1670 - 1672, Knud Frantsen i Asker eier 1/2 skippund salt med bøxell ved Odelsskatten 1670 - 1671.

5. 1672 - 1677, Fogden Anders Simonsen.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1672 tinglyser Anders 1/2 skippund salt i ødegården Auke som han hadde kjøpt av Knud Frandsen. Datert 26 Jan. 1672.

Fogden Anders Simonsen i Gjerdrum eier 1/2 skippund salt med med bøxell ved Odelsskatten 1672 - 1677. Han eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.


6.
1693 - 1710, kaptein Jochum Schach eier 1/2 skippund salt med bygsel.


7.
1710 - 1735, Johannes Pedersen.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1710 tinglyste Johannes sitt skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i gården Auke fra kaptein Jochum Schach. Datert Slemmestad 1 Nov. 1710.

Se bruker nr. 10 nedenfor.


8.
1735 - , Even Olsen.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1735 tinglyste Johannes Pedersen sitt salg av 1/2 skippund salt med bygsel i gården Auke for 230 riksdaler til Even Olsen Bø. Datert Auke den 7 Des. 1735.

Se bruker nr. 11 nedenfor.

Kjente brukere:

1. 1614, Thor Auke,

Thor nevnes ved Landskatten 1614.


2.
1616 - 1624, Simen Auke,

Simen er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Simen nevnes i Bygningsskatten 1618 - 1625 og ved Landskatten 1618 - 1623.


3.
1624 , Laurits Auke,

Laurits nevnes ved Landskatten 1624.


4.
1628 - 1643, Anders Auke,

Anders nevnes i Bygningsskatten 1628/1629 - 1642/1643 og ved Landskatten 1625 - 1637.


5. 1645 - , Michel Auke,

I Koppskatten 1645 nevnes Michel Oucke og hans kone.


6.
1650 - , Peder Auke,

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder 1 hest, 1 kyr, 4 kviger, 4 sauer og 2 svin.


7.
1663 - 1669, Kjell Auke,

Kjell var oppsitter på Auke ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 2 kyr, 1 ungfe og 1 sauer. Han har skog til Juffers og Sterer.

Kjell var oppsitter ved odelsskatten 1663 - 1668.

I Manntallet 1664 nevnes Auke som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Kield 43 år.

I Manntallet 1666 nevnes Auke som "Ødegaard" og har oppsitteren Kield 45 år.

Kjell var lagrettemann 1667.


8.
1669 - 1684, Haagen Auke,

Haagen var oppsitter ved odelsskatten 1670 - 1677.

På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 ble Haagen stevnet fordi han nektet å ro fogden til Christiania.

Haagen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


9.
1686 - 1711, Michel Adamsen Auke, f. ca. 1662, d. 1732, g.m. Martha Michelsdatter.

Michel var lagrettemann 1693 - 1699.

Michel ble oppsagt i 1710 og flyttet til gården Ammerud og senere til Selvigstranden på Hurum.


10.
1711 - 1735, Johannes Pedersen, g.m. 30 Jan. 1704, Sophia Dorothea Jochumsdatter Schach.

Johannes bodde først hos svigerfaren på Slemmestad.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1710 tinglyste Johannes sitt skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i gården Auke fra kaptein Jochum Schach. Datert Slemmestad 1 Nov. 1710.

Johannes var oppsitter på Auke ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Auke sammen med sin hustru.

Johannes var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Se eier nr. 7 og 8 ovenfor.


11.
1736 - , Even Olsen, f. ca. 1690, gravl. 5 Sep. 1751, g.m. , Jøran Pedersdatter (f. ca. 1682, gravl. 19 Okt. 1753)

Se eier nr. 8 ovenfor.

Even bodde tidligere på gården Bø. Han flyttet fra Auke til gården Stokker og senere til gården Bjørnstad.


12. - , Peder Evensen, f. ca. 1719, gravl. 11 Mai 1796, g.m. 12 Sept. 1750, Kirsti Larsdatter Sebjørnsrud, (f. ca. 1723, gravl. 19 Okt. 1764).

Kona Kirsti var datter av Lars Eriksen (sønn av Erik Jonsen Bleiker i Asker) og Marthe Strømmesdatter Sebjørnsrud i Asker. Skifte etter moren Marthe ble holdt den 19 Jan. 1756 på gården Vestre Sebjørnsrud. Se også Vestre Sebjørnsrud i Askerboka side 408 - 409.

Den 4 Apr. 1771 kjøper Jens Pedersen Grav 10 lispund salt med bygsel i ødegården Auke for 600 rdl. av Peder Evensen Auke. I den forbindelse tar han opp et 1. prioritetslån på 300 rdl. til 5 % rente av Jacob Jørgensen Bårsrud og pantsetter samtidig gården. Datert Auke 5 Apr. 1771. (Pantebok IVa 1771 - 1779, folie 22b og 23.)


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Ole Auke nevnes i en sak på tinget i Lier den 6 Juli 1667 der han og Haagen Jonsen Rud kom til Ole Linnes i Lier og spurte etter en Povel Michelsen som hadde stjålet noe fra kokkepiken på Røyken prestegård. Povel ble funnet død i elven.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Askerboka side 408 - 409.
Diverse skattelister.
Tingbøker.