slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Auke før 1700:

Eiere:

1. 1615 - 1628, Erik [Thoresen] Blakstad i Asker eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Ved Landskatten 1618 - 1628 eier han 1/2 skippund salt.

2. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Tore Hanneuol i Aschesogen 1/2 skippund salt med med bøxell. Tore Eriksen Hanevald var bondelensmann og sønn av Erik Thoresen Blakstad.

3. 1661 - 1668, Reier Thoresen Vettre i Asker eier 1/2 skippund salt ved
Jordeboka 1661 og ved Odelsskatten 1663 - 1668.

4. 1670 - 1672, Knud Frantsen i Asker eier 1/2 skippund salt med bøxell ved Odelsskatten 1670 - 1671.

5. 1672 - 1677, Fogden Anders Simonsen. På tinget i Røyken den 8 Juli 1672 tinglyser Anders 1/2 skippund salt i ødegården Auke som han hadde kjøpt av Knud Frandsen. Datert 26 Jan. 1672.

Fogden Anders Simonsen i Gjerdrum eier 1/2 skippund salt med med bøxell ved Odelsskatten 1672 - 1677. Han eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

6. 1693 - 1710, kaptein Jochum Schach eier 1/2 skippund salt med bygsel.

7. 1710 - 1735, Johannes Pedersen. På tinget i Røyken den 12 Des. 1710 tinglyste Johannes sitt skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i gården Auke fra kaptein Jochum Schach. Datert Slemmestad 1 Nov. 1710.

8. 1735 - , Even Olsen. På tinget i Røyken den 13 Des. 1735 tinglyste Johannes Pedersen sitt salg av 1/2 skippund salt med bygsel i gården Auke for 230 riksdaler til Even Olsen Bø. Datert Auke den 7 Des. 1735.

Kjente brukere:

1. 1614, Thor Auke,

Thor nevnes ved Landskatten 1614.

2.
1616 - 1624, Simen Auke,

Simen er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Simen nevnes i Bygningsskatten 1618 - 1625 og ved Landskatten 1618 - 1623.

3. 1624 , Laurits Auke,

Laurits nevnes ved Landskatten 1624.

4. 1628 - 1643, Anders Auke,

Anders nevnes i Bygningsskatten 1628/1629 - 1642/1643 og ved Landskatten 1625 - 1637.

5. 1645 - , Michel Auke,

I Koppskatten 1645 nevnes Michel Oucke og hans kone.

6.
1650 - , Peder Auke,

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder 1 hest, 1 kyr, 4 kviger, 4 sauer og 2 svin.

7. 1663 - 1669, Kjell Auke,

Kjell var oppsitter på Auke ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 2 kyr, 1 ungfe og 1 sauer. Han har skog til Juffers og Sterer.

Kjell var oppsitter ved odelsskatten 1663 - 1668.

I Manntallet 1664 nevnes Auke som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Kield 43 år.

I Manntallet 1666 nevnes Auke som "Ødegaard" og har oppsitteren Kield 45 år.

Kjell var lagrettemann 1667.

8. 1669 - 1684, Haagen Auke,

Haagen var oppsitter ved odelsskatten 1670 - 1677.

På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 ble Haagen stevnet fordi han nektet å ro fogden til Christiania.

Haagen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

9. 1686 - 1711, Michel Adamsen Auke, f. ca. 1662, d. 1732, g.m. Martha Michelsdatter.

Michel var lagrettemann 1693 - 1699.

Michel ble oppsagt i 1710 og flyttet til gården Ammerud og senere til Selvigstranden på Hurum.

10. 1711 - 1735, Johannes Pedersen, g.m. 30 Jan. 1704, Sophia Dorothea Jochumsdatter Schach.

Johannes bodde først hos svigerfaren på Slemmestad.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1710 tinglyste Johannes sitt skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i gården Auke fra kaptein Jochum Schach. Datert Slemmestad 1 Nov. 1710.

Johannes var oppsitter på Auke ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Auke sammen med sin hustru.

Johannes var oppsitter ved matrikkelen 1723.

11. 1736 - , Even Olsen, f. ca. 1690, gravl. 1751, g.m. Jøran Pedersdatter (f. ca.1682-1753)

Se eier nr. 8 ovenfor.

Even bodde tidligere på gården Bø. Han flyttet til gården Stokker og senere til gården Bjørnstad.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Ole Auke nevnes i en sak på tinget i Lier den 6 Juli 1667 der han og Haagen Jonsen Rud kom til Ole Linnes i Lier og spurte etter en Povel Michelsen som hadde stjålet noe fra kokkepiken på Røyken prestegård. Povel ble funnet død i elven.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Diverse skattelister.
Tingbøker.