slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ole Christensen Grini/Biten/Auke
(1726 - 1807)

Ole Christensen ble født i 1726 på gården Vestre Grini, Røyken, Buskerud. Han døde i 1807 på gården Auke, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Christen Sivertsen Grini og Rønnaug Christensdatter. Ole giftet seg den 14 Sep. 1758 i Røyken kirke med Maria Christensdatter Oddevald. De hadde barna:

1. Christen Olsen, dpt. 10 Des. 1758, gravl. 10 Juni 1759.
2. Christen Olsen, dpt. 11 Mai 1760, bosatt på Landfaldøen i 1807.
3. Anne Olsdatter, dpt. 7 Nov. 1762, d. 18 Aug. 1827, g.m. 8 Okt. 1799, enkemann Johannes Nilsen Bølstad.
4. Rønine/Røina Olsdatter, dpt. 6 Apr. 1766, gravl. 17 Jan. 1808, g.m. 17 Mai 1804, Mads Pedersen Ølstad. De bodde på plassen Soli under gården Søndre Ølstad.
Skifte etter "Rønne" den 27 Jan. 1809.
5. Anders Olsen, dpt. 28 Mai 1769, g.m. 5 Sep. 1794, enken Mari Larsdatter Lahell.
6. Malene Olsdatter, dpt. 1 Mars 1772, gravl. 2 Aug. 1772.
7. Hans Olsen, dpt. 10 Okt. 1773,
8. Ole Olsen, dpt. 24 Nov. 1776, g.m. 11 Apr. 1806, Larrine Aasmundsdatter Muserud.
9. Marthe Olsdatter, dpt. 21 Mars 1779, gravl. 19 Mars 1780.
10. Peder Olsen, dpt. 25 Aug. 1782,

De 9 første barna ble født på gården Vestre Grini. Sønnen Peder ble født på plassen Biten under prestegården.

Ole ble døpt den 25 Mars 1726 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den
26 Feb. 1753 tinglyste Rønnaug Christensdatter sitt salg av 5 lispund 3 remål 1 1/2 skålpund salt som hun ble eiende på skifte etter hennes salige mann Halsten Hansen den 4 Okt. 1741 til sin sønn Ole Christensen for 87 riksdaler. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Grini den 30 Des. 1752.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1757 tinglyste Even Amudsen Rud sitt salg av 2 lispund 3 remål 2 3/4 skålpund med bygsel som hans hustru Anne Halstensdatter hadde arvet på skifte etter hennes far Halsten Hansen Grini for 57 riksdaler 2 ort. Datert Rud den 17 Feb. 1757.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyste Jon Ingebretsen Flater og Anders Jonsen Brøholtstranden sitt salg av 1 lispund 3 remål 3 1/2 skålpund hver som deres hustruer Ingeborg og Malene Christensdøttre hadde fått utlagt på skifte etter deres far Christen Syversen Grini den 2 Apr. 1734 til deres svåger Ole Christensen Grini for 41 riksdaler 1 ort 2 skilling hver. Datert Grini 4 Feb. 1760.

På tinget i Røyken den
13 og 14 Des. 1764 tinglyste Hans Larsen boende på plassen Halden under Kjekstad som var gift med salige Christen Syversen Grinis datter Christine Christensdatter og Nils Christensen boende på plassen Brenna ved Dikemark jernverk og gift med salige Halsten Hansen Grinis datter Christine Halstensdatter deres salg av deres hustruers arveparter i gården Vestre Grini til deres hustruers broder Ole Christensen. Hans sin hustru hadde arvet 1 lispund 3 remål 3 1/2 skålpund salt med bygsel. Dette ble solgt for 38 riksdaler 1 ort og 8 skilling. Nils sin hustru hadde arvet 2 lispund 3 remål 5 1/4 skålpund med bygsel. Dette ble solgt for ??. Datert vestre Grini den 12 Des. 1764.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1780 tinglyste Ole Christensen sitt salg av halve gården Grini (Vestre Grini) som skylder 1 skippund 3 1/4 lispund salt med bygsel til sognepresten Christian Holst for 662 riksdaler. Ole fikk samtidig bygsel på plassen Biten under prestegården. Datert 20 Jan. 1780. I en avskrift fra saken den 3 Mars 1780 skriver Mads Jørgensen Grini under som vitne. Her er også Mads Jørgensens segl/bumerke.

Ole flyttet til husmannsplassen Biten under prestegården og senere til gården Auke.Ved folketellingen 1801 bodde Ole på gården Auke sammen med sin kone og sønnen Ole. Han var da husmann med jord.

Ole ble gravlagt den 25 Okt. 1807 i Røyken kirke.

Skifte etter Ole ble holdt den
22 Okt. 1807.

Kona Maria Christensdatter døde trolig 91 år gammel den 15 Jan. 1827 hos sin datter Anne på gården Bølstad.Mer info kommer.....1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 39.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 175.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 206.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0009: Skifteprotokoll, 1805-1813, s. 124b-125a.