slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Grini før 1700:

Eiere:

Grini Vestre (lille Grini):

1.
Se
A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 521 - 525 og artikkelen: Helleberg, Odd Arne: Bjerknes-Evju-slekta, Gjallarhorn nr. 34 - 36.

2.
1578, Tore Asbjørnsen på Evju i Sandsvær gav Åste Amundsdatter 1 fjerdings rente i Østre Grini mot 1 fjerdingslag i Vestre Grini. Datert 4 Okt. 1578.

3.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Anders Westeren paa Hallan 15 lb. salt, welb. Ogge Giedde 2 1/2 lb. salt, Effuen Kiegstad i Røgensogn 4 lb. salt og Jsac Jffue 1/2 fr. salt. Anders Westeren paa Halland raader bøxsellen.

4.
1661, Jordeboka 1661.

Mer info kommer......

Grini Østre (Store Grini):

1. Se A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 521 - 525 og artikkelen: Helleberg, Odd Arne: Bjerknes-Evju-slekta, Gjallarhorn nr. 34 - 36.

2.
1578, Tore Asbjørnsen på Evju i Sandsvær gav Åste Amundsdatter 1 fjerdings rente i Østre Grini mot 1 fjerdingslag i Vestre Grini. Datert 4 Okt. 1578.

3.
1598 - 1630, På tinget i Røyken den 9 Juni 1683 ble det lagt fram et skjøte på 15 lispund salt i Store Grini i Røyken utstedt av Torchild Gundersen på Sand i Hurum og Jørgen eller Jøran Åros til Halvor Toresen på Hostvedt (vestre) i Sandsvær, datert 4 Okt. 1598.

4.
1630 - 1656, Rolf Jonsen,
pantegods....

5.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Rolff Holtuedt i Sandtzuer 1 pd. salt og Olle Graffdall i Sandtzuer 16 lb. salt. Rolff Holtuedt i Sandtzuer raader bøxsellen.

6. 1656 - , Christen Halvorsen, sønn av eier nr. 3 innløser pantegodset........

Mer info kommer......

Kjente brukere:

Grini Vestre:

Bruk 1:


1.
- 1591 , Peder Grini

"Peder Grini" skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.


2. 1593 - 1594, Baard Grini,

Baard nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594. (Muligens samme mann som bruker nr. 4)


3.
1604 - 1614, Guldbrand Grini,

Guldbrand nevnes ved Bygningsskatten 1604 og ved Landskatten 1612 -
1614.


4.
1618 - 1622, Baard Grini,

Baard nevnes i Landskatten
1618 - 1622. (Muligens samme mann som bruker nr. 2)


5.
1623 - 1632, Oluf Grini,

Oluf nevnes ved Landskatten
1623 - 1632 og ved Bygningsskatten 1638/1639 (etterslep)


6.
1633 - , Børge Grini, d. etter 1672.

Muligens samme mann som nevnes under Husmenn se nedenfor.

Børge nevnes i Landskatten
1633 - 1637 og ved Bygningsskatten 1643/1644.

I Koppskatten 1645 nevnes Børge Grini hans kone og hans sønn.

Børge var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Børge Grini, 2 hester, 7 kyr, 7 sauer og 4 svin.

Børge står som oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 3 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har ingen skog til gården. Det står også at gården har ligget øde et par år.

Ved sønnen 3 Des. 1672,7.
1661 - 1681,
Hans Olsen Grini, f. ca. 1626, d. etter 1693, g.m. Eli Lauritsdatter.

I Manntallet 1664 er Hans 38 år og oppsitter på Grini. Han har tjenestedrengen Joen 14 år.

I Manntallet 1666 er Hans 40 år og oppsitter på Grini.

Hans er oppsitter ved Tiendemanntallet 1661, Odelsskatten 1677, og ved Leilendingskatten 1668 - 1681.

Hans var lagrettemann.


Fra omkring 1670 brukte Hans gården sammen med Sivert Aslesen som trolig var hans svigersønn. Fra 1682 nevnes kun Sivert som oppsitter. Hans og kona bodde trolig på Østre Grini 1687 - 1689.

Barn (muligens):

1. Martha [Hansdatter ?] Grini, neste bruker.


8. 1670 - 1718, Sivert Aslesen, f. ca. 1636, d. 1718, g.m. Martha Hansdatter Grini.

Sivert er oppsitter ved Leilendingskatten 1682 og ved Skattemanntallet 1696.

På tinget
9 Juli 1708 lot Sivert Aslesen lese sitt skjøte fra Stille Christensen på Grini av skyld 1 skp. 1 ½ lisp. salt med bygsel for 165 daler, datert 25 Juni 1708.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Siver på Vestre Grini sammen med sin kone og to sønner der den ene var soldat. De hadde en tjenestepike.


9. 1715 - 1734, Christen Sivertsen, f. ca. 1686, d. 1734. g.m. 1720, Rønnaug Christensdatter Ski.

Fra panteboka får vi vite at Christen kjøpte 1 1/2 lispund og 1 1/2 remål salt i Grini fra Laurids Olufsen som Laurids fikk på skifte etter presten Mads Hansen fordi han hadde betalt presten Mads Hansen begravelse. Datert 1 Mars 1710. (Mads Hansen var sønn av presten i Røyken Her. Hans Olsen).

På tinget i Røyken den
4 Mars 1715 tinglyste Christen et skjøte på 10 lispund salt uten bygsel i Vestre Grini fra sin far Sivert Aslesen. Datert Vestre Grini 15 Jan. 1715.


På tinget i Røyken den 12 Des. 1719 lot sønnen Christen Siversen lese skjøtet som var gitt han av Ole Klemmetsrud, Hans Sivertsen, Ole Haagensen Rud, Jon Åsaker, Torbjørg Siversdatter og Gunder Auvi på deres tilfalne arveposter i Vestre Grini i Røyken, datert 8. desember 1719. Det vil si at dette er Sivert og Marthes barn eller svigersønner.

Christen Syversen var oppsittere på Vestre Grini ved matrikkelen 1723.


10. 1735 - , Halsten Halstensen, g.m. 25 Mars 1735, enken Rønnaug Christensdatter Grini.


Grini Østre:Bruk 1:

1.
- 1591, Sivert Grini

"Sivordt Gyni" skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.


2.
1593 - 1604, Eivind Grini,

Eivind Grini nevnes ved Bygningsskatten 1593 - 1604.

3.
1612 - 1651, Colbjørn Grini

Colbjørn Grini nevnes ved Landskatten 1612.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Colbjørn 7 kyr/kviger og 6 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Colbjørn Grini hans kvinne, hans sønn og hans kvinne.

Colbjørn var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

4. 1652 - ca. 1676, Jon Grini, f. ca. 1603

Ved Kvegskatten 1657 hadde Joen Grini, 2 hester, 7 kyr, 5 ungfe, 5 sauer og 1 svin.

Jon var oppsitter på Grini ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har skog til ildebrand og gjerdefang.

I Manntallet 1664 er Joen 61 år oppsitter på Grini. Han har tjenestedrengen Peder Andersen 12 år.

I Manntallet 1666 er Joen 63 år og oppsitter på Grini.

Joen var oppsitter ved Leilendingskatten 1668 - 1681. Her er dog et etterslep.


5.
1676 - 1686, Nils Brant,

Ved skatteregnskapet 1676 nevnes at gården Grini er avbrent og derfor fritatt for skatter. Nils er oppsitter.

Nils Brant brukte Store Grini (Østre Grini) ved Tiendemanntallet 1678 - 1686.


6. 1687 - 1689, Hans Olsen, g.m. Eli Lauritsdatter. (trolig samme mann som bruker nr. 7 på Vestre Grini, se der).

Hans var oppsitter ved Tiendemanntallet 1687 - 1689.

Hans Grini og hans kone Elli Lauritsdatter er vitner på tinget den 21 Juni 1687
.


7. 1703 - 1753, Jørgen Paulsen, f. ca. 1674, gravl. 16 Feb. 1755, g.m. 25 Feb. 1703, Barbara Jensdatter.

Den 17 februar 1703 selges gården Østre Grini av den daværende eier " Frederich Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og eng, skog og mark".

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jørgen på gården Østre Grini sammen med sin kone. De har en tjenestepike og en tjenestedreng som nettopp hadde kommet fra Skryset.

Jørgen Paulsen var oppsitter
ved Matrikkelen 1723.

Jørgen eide hele gården Østre Grini. Jørgen solgte halve gården Østre Grini i 1753 til sønnen Mads Jørgensen. Se også bruker nr. 4 på bruk nr. 2.


8. 1753 - ,
Mads Jørgensen, dpt. 2 Aug. 1722, gravl. 4 Nov. 1798, g.m. 10 Nov. 1751, Mari Jensdatter Åsaker.


Bruk 2:1. 1682 - 1686, Jørgen Dessow, g.m. 1681, Anne Jensdatter.

Dessow, Jørgen, foged over vort amt Numedal og Sandsvær 24 Des. 1662.

- Jørgen, foged over vort amt Numedal og Sandsvær 7 Okt. 1670.

Ekteskapsbevilling (nr. 79) for Jørgen Desow og Anne Jensdatter. Datert Akershus den 8 Juli 1681.

Jørgen Desou brukte Store Grini (Østre Grini) ved Tiendemanntallet 1685 - 1686.


2. 1687 - 1689, Christen Pedersen Grini,

Christen var oppsitter ved Tiendemanntallet 1687 - 1689.


3.
1689 - 1700, Asle Nilsen, f. ca. 1661, d. 1751, g.m. Mari Sørensdatter.

I en sak på tinget i Røyken den 2 Mars 1700 kommer det fram at Asle fikk bygselseddel på Grini av Jørgen Desou. Datert 12 Des. 1689. Saksøkeren Anders Jensen Svangstrand hadde kjøpt Grini i 1699 og ville nå bruke gården selv. Asle fikk derfor oppsigelse og måtte fraflytte gården neste faredag. (Anders Jensen Svang solgte dog 16 lispund salt med bygsel i Østre Grini (Store Grini) til Fridrick Brandt. Datert
8 Feb. 1701).

Asle flyttet til gården Vang.


4.
1703 - 1731, Jørgen Paulsen, f. ca. 1674, gravl. 16 Feb. 1755, g.m. 25 Feb. 1703, Barbara Jensdatter.

Den 17 februar 1703 selges gården Grini av den daværende eier " Frederich Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og eng, skog og mark".

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jørgen på gården Østre Grini sammen med sin kone. De har en tjenestepike og en tjenestedreng som nettopp hadde kommet fra Skryset.

Jørgen Paulsen var oppsitter
ved Matrikkelen 1723.

Jørgen eide hele gården Østre Grini. Jørgen solgte halve gården Østre Grini i 1731 til svigersønnen Anders Olsen. Se også bruker nr. 7 på bruk nr. 1.

5.
1731 - , Anders Olsen, dpt. 21 Sep. 1704, gravl. 13 Apr. 1780, g.m. 17 Okt. 1728, Anna Jørgensdatter Grini.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Børge skredder nevnes under husmenn pg håndtverksfolk på Grini ved Landskatten
1620 - 1623.
2. Gunhild Tallaksdatter


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 521 - 525.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.
Norsk Lokalhistorisk Institutt, Skattematrikkelen 1647 - Bind V, Buskerud.