slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Bryn før 1801: Matrikkelnr. 38. Under utvikling

Eiere: Bryn samlet (Usikker gård)

1. 1615. Anders Bryn eier 1 fjerding mel ved Jordeboka 1615. Se bruker nr. 5 under Bryn samlet.

2.
1616 - 1617, Michel Nilsen (Huseby i Lier) råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

3. 1618 - 1628, Erik [Thoresen] Blakstad i Asker eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1618 - 1628.


Søndre Bryn: 1 skippund salt med Bygsel.

Bruk 1: 1/2 skippund salt med bygsel.

1. 1647, I skattematrikkelen 1647 eier Morten [Lauritsen] Schouen i Aschesogen 1/2 skippund salt, Samme mann som neste eier.

2. 1655 - 1665, Rådmann Morten Lauritsen i Christiania eier 1/2 skippund salt med bygsel. Morten døde i 1665. Se S. H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, side 13. Skifte på side 14 - 15. Morten eier det samme ved Jordeboka 1661.

3. 1665 - 1684, Morten Nielsen Leuch på Holmen i Asker g.m. 4 Sep. 1662, Eva Mortensdatter (datter av forrige eier) eier 1/2 skippund salt med bygsel. (se skifte ovenfor).

Han eier 1 pund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.


4. 1684 - 1689, enken Eva Mortensdatter Holmen i Asker, f. ca. 1630, gravl. 31 Juli 1712, pantsetter 1/2 skippund salt til Nils Madsen på Strømsø. Eva innløste pantebrevet den 1 Nov. 1684. Se også neste eier.

5. 1689 - 1689, Oberstleutnant Mathias Roodt, Eva Mortensdatter, Holmen i Asker pantsetter 1/2 skippund salt til oberstleutnant Mathias Roodt den 1 Nov. 1684. I en grenseak melom Bryn og Grette på tinget i Røyken den 19 Okt. 1685 opplyses det at brevene ang. Bryn og annet gods brant opp i brannen hos Eva Mortensen på Holmen i Asker.

20 Aug. 1689, På tinget i Røyken den 2 Des. 1689 tinglyser Oberstleutnant Mathias Roodt 1/2 pund salt med bygsel i Bryn fra Eva Mortensdatter som Gunder påbor. Datert Husvig 20 Aug. 1689.

6. 1689 - 1737, Søren Thoresen Bryn tinglyser et skjøte fra Mathias Roodt på 1/2 skippund salt. Datert den 22 Sep. 1689.

Søren eier nå begge partene i Søndre Bryn. 1 skippund salt med bygsel. Se også under eier nr. 5 på bruk nr. 2 under Søndre Bryn nedenfor.

Bruk 2: 1/2 skippund salt med bygsel.

1. 1624 -1630, Amund Hyggen står oppført som eier av 1/2 skippund salt i Bryn i Landskatten 1624 - 1630.

2. 1632 - ca. 1660, Laurits [Ingebretsen] Selvik på Hurum eier av 1/2 skippund salt i Bryn i Landskatten 1632 - 1637. Han eier det samme ved skattematrikkelen 1647. Ved Jordeboka 1661 eier hans arvinger 1/2 skippund salt med bygsel. Se også sønnen, neste eier.

3. ca. 1660 - 1681, Laurits Lauritsen Selvik på Hurum eier 1/2 skippund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675/1677. Han eier denne parten til han pantsetter den til Hans Olsen Bryn i 1681. Trolig er dette samme parten som Amund Hyggen eide tidligere.

4. 28 sep. 1681 - 1685, Hans Olsen Bryn, 1/2 skippund salt med bygsel som pantegods fra Laurits Selvik på Hurum.

5. 1685 - 1737, Søren Thoresen Bryn tinglyser pantebrevet ovenfor den 9 Nov. 1686.

Søren eier nå begge partene i Søndre Bryn. 1 skippund salt med bygsel. Se også under eier nr. 6 på bruk nr. 1 under Søndre Bryn ovenfor.


Nordre Bryn:
1 skippund salt, 1/2 skippund mel.

1. 1647, I skattematrikkelen 1647 eier futen Michel [Christensen] Brasem i Lier 1 skippund salt, 1/2 skippund mel.

2. 1655 - 1661, Ougen Michelsen Viker i Lier på Elisabeth Nilsdatters vegne eier 1 skippund salt, 1/2 skippund mel. (Ougen var sønn av Michel Nilsen (eier nr. 2) ovenfor og verge for Elisabeth). Dette godset var pantegods ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661.

3. 1665 - 1694, Søren [Pedersen] Kinch, 1 skippund salt 1/2 skippund mel med bygsel. Denne parten nevnes som hans hustrus arvegods fra hennes foreldre i 1673. Han eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

4. 21 Feb. 1694 - 19 Feb. 1705, Jens Nilsen, 1 skippund salt og 1/2 skippund mel med bygsel som pantegods av Lisbeth [Nilsdatter] salige Søren Kinch.

5. 1705 - 1719, Ole Ellefsen Blakstad.

Kjente brukere:

Bryn samlet: (Usikker gård).

1. 1528, P betaler gjengjerden av Bryn i 1528. Har gjeld.

2. 1557 - 1558, Anders Bryn, ble bøtelagt i
1557/1558. "Annders Bryn for frilleleffnit".

3. 1591, Alf skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

4. 1593 - 1604, Peder er nevnt på Bryn i Bygningsskatten 1593, 1594 og 1604.

5. 1612 - 1644, Anders d. før 1645, nevnes på Bryn i diverse skattelister 1612 - 1645.

Anders er oppsitter ved Jordeboka 1615 og 1616 - 1617. Han eier 1 fjerding mel i Bryn ved Jordeboka 1615.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Barn:

1. Marthe Andersdatter, g.m. Gunder søndre Bryn. (Gunders svigerfar bodde på Bryn før ham).
2. Hans Andersen på Nordre Bryn.

Søndre Bryn:

Bruk 1:

1.
1645 - 1689, Gunder, f. ca. 1614, d. ca. 1689, g.m. Marthe Andersdatter. Han var lagrettemann 1656 - 1670.

I Koppskatten 1645 nevnes Gunder Bryn, 3 døttre, 1 husmann og hans kvinne.

Han er oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Gunder 2 hester, 11 Kyr, 8 kviger, 10 sauer og 4 svin.

Gunder var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 9 kyr, 4 ungfe og 8 sauer. Han har skog til små last.

I Manntallet 1664 nevnes Bryn som "fulde gaard" og oppsittere er Gunder 50 år og Guldbrand 40 år. Guldbrand har sønnen Oluf Guldbrandsen 6 år samt en dreng Oluf 16 år.

I Manntallet 1666 nevnes Bryn som "fulde gaard" og oppsittere er Gunder 52 år og Guldbrand 42 år. Gulbrand har sønnen Oluf Guldbrandsen 14 år.

I en grensesak mellom Bryngårdene på tinget i Røyken den 17 Sep. 1673, stevner eieren av Nordre Bryn, Søren Pedersen Kinck, borger og handelsmann på Bragernes, Gunder Bryn for å ha flyttet på en sten som markerte delet av gårdene. Søren innkalte en del vitner, deriblant Halvor Syltingli som vitnet at for noen år siden kom Guldbrand Bryn sammen med sin fader Gunder Vang.....I samme saken får vi vite navnet på Guldbrands hustru, "Gunnild Jacobsdatter epter afflagde eed, berette att hendes sal: mand Guldb: Bryes ......" I samme saken sier Gunder at de hadde tatt det omtvistede stykke fra hans værfader og så tok Gunder det tilbake.

I en grensesak mellom Bryn og Grette på tinget i Røyken den 19 Okt. 1685 nevnes Gunder og Søren Bryn som oppsittere på søndre Bryn.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1690 er enken skyldig skatt. Hun er identisk med Marthe Bryn som er skyldig skatt på tinget den 2 Des. 1690, på hennes vegne svarte husmannen Søren at hun vedgikk gjelden.

Barn:

1. Anne Gundersdatter, n. 29 Mars 1682, 26 Aug. 1688 og 3 Des. 1688.
2. NN Gundersdatter, n. koppskatten 1645.
3. NN Gundersdatter, n. koppskatten 1645.


2.
1689 - 1737, Søren Thoresen, f. ca. 1657, d. 1737, g.m. enken Anne Hansdatter.

Søren Thoresen Bryn tinglyser et skjøte fra Mathias Roodt på 1/2 skippund salt. Datert den 22 Sep. 1689.

Søren eier nå begge partene i Søndre Bryn, 1 skippund salt med bygsel. Se videre under bruker nr. 2 på bruk nr. 2 under Søndre Bryn nedenfor.


3.
1737 - 1763, Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear.


4.
1763 - 1780, Søren Hansen, dpt. 2 Feb. 1723, gravl. 15 Nov. 1780, g.m.1. 20 Mai 1750, Kirsti Hansdatter Klemmetsrud, g.m.2. 1 Nov. 1753, Else Andersdatter Solstad, g.m.3. 15 Mars 1764, Mari Amundsdatter Gjerdal.

Ved hovedmanntallet 1765 var Søren Hansen og hans hustru Mari Amundsdatter oppsitter på gården Søndre Bryn. Det bor totalt 9 personer over 12 år på Bryn.


5.
1780 - 1833, Anders Sørensen, dpt. 21 Sep. 1755, d. 8 Nov. 1833, g.m. 26 Aug. 1784, Kirsti Ingebretsdatter Klemmetsrud.

Anders var sønn av forrige bruker.

Ved skifte etter faren i 1780 skrev han en kontrakt med sin stemor Mari Amundsdatter at han skulle gi henne levebrød da hun avstod bruksretten til 1/4 del av gården Bryn til ham. (Se pantbok nr. 4, folie 413).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Anders på Søndre Bryn og betaler skatt. Hans bror Hans bor på bruk nr. 2.


Ved folketellingen 1801 bor Anders på gården Søndre Bryn sammen med sin kone og barna Mads, Søren og Ingeborg.


Bruk 2:

1.
1673 - 1684, Hans Olsen, d. ca. 1684, g.m. Anne Hansdatter.

Barn:

1. Anne Hansdatter, f. ca. 1682, d. 27 Apr. 1747, g.m. 28 Okt. 1703, Ellef Torkildsen Nes i Asker.

2. 1685 - 1737, Søren Thoresen, f. ca. 1657, d. 1737, g.m. enken Anne Hansdatter.

På tinget i Røyken den 9 Nov. 1686 lot Søren Bryn tinglyse et pantebrev på 1/2 pund salt landskyld med bygsel i Bryn, som Laurids Selvig på Hurum til Søren Bryns kvinne Anne Hansdatter og hennes forrige mann Hans Olsen "utsted haffuer dend 28 Septembris 1681". Søren Thoresen giftet seg altså med enken etter Hans Olsen Bryn. Se også under eiere under part 1 og part 2.

Søren Thoresen Bryn tinglyser et skjøte fra Mathias Roodt på 1/2 skippund salt. Datert den 22 Sep. 1689. Søren eier nå begge brukene i Søndre Bryn, 1 skippund salt med bygsel.

Søren var oppsitter
ved skattemanntallet 1694 - 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Sørren Bryn" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har STS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Søfren Bryn" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har STS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Søren på Søndre Bryn sammen med sin kone og 3 sønner derav 1 dragon samt en datter.

Søren var oppsitter ved matrikkelen 1723.


3.
1737 - 1747, Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear.


4.
1747 - , Arvingene etter Mari Ingebretsdatter Vear/Bryn eier 1/2 skippund salt.


5.
- 1780, Søren Hansen, dpt. 2 Feb. 1723, gravl. 15 Nov. 1780, g.m.1. 20 Mai 1750, Kirsti Hansdatter Klemmetsrud, g.m.2. 1 Nov. 1753, Else Andersdatter Solstad, g.m.3. 15 Mars 1764, Mari Amundsdatter Gjerdal.

Ved hovedmanntallet 1765 var Søren Hansen og hans hustru Mari Amundsdatter oppsitter på gården Søndre Bryn. Det bor totalt 9 personer over 12 år på Bryn.


6. 1780 -, Hans Sørensen, dpt. 7 Apr. 1757, d. 9 Mars 1837.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Hans på Søndre Bryn og betaler skatt. Hans bror Anders bor på bruk nr. 1.

Ved folketellingen 1801 bor Hans hos sin bror Ole. Se neste bruker.


7.
- 1809, Ole Sørensen, dpt. 14 Sep. 1760, gravl. 11 Mai 1809, g.m. 5 Sep. 1786, Andrine Pedersdatter Ølstad. Skifte den 6 Okt. 1809.


Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Søndre Bryn sammen med sin kone og barna Peder, Søren og Ingebret, Ellen og Ellef. Hans bror Hans Sørensen bor også hos dem.


Gården Søndre Bryn i 2010. Bilde lånt av Ketil Aasgaard.


Nordre Bryn:


1.
1645 - 1649, Hans Andersen,

I Koppskatten 1645 nevnes Hans Bryn, hans kvinne, en datter og hans søster.

Hans flyttet til Hyggen Østre (nedre) omkring 1649. Han bodde da på nordre Bryn. Se grensesaken 17 Sep. 1673 nedenfor under Guldbrand Gundersen.

Barn:

1. Karen Hansdatter, n. 17 Sep. 1673.


2.
1649 - 1656, Haagen Bryn, n. 17 Sep. 1673.

Barn:

1. Jon Haagensen, n. 17 Sep. 1673.
2. Merete Haagensdatter, n. 17 Sep. 1673.

3.
1656 - 1668, Gulbrand Gundersen, f. ca. 1624, d. ca. 1668, g.m. Gunnild Jacobsdatter.

Han var lagrettemann 1656 - 1667.

På tinget i Røyken den 21 Jan. 1669, er Gunder og Gunnild Bryn skyldig skatt.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1672 stevnes Guldbrand Bryn for gjeld. Han er da død og på enkens vegne svarte Peder Gislerud at hun vedgår gjelden.

I en grensesak mellom Bryngårdene på tinget i Røyken den 17 Sep. 1673, stevner eieren av Nordre Bryn, Søren Pedersen Kinck, borger og handelsmann på Bragernes, Gunder Bryn for å ha flyttet på en sten som markerte delet av gårdene. Søren innkalte en del vitner, deriblant Halvor Syltingli som vitnet at for noen år siden kom Guldbrand Bryn sammen med sin fader Gunder Vang.....I samme saken får vi vite navnet på Guldbrands hustru, "Gunnild Jacobsdatter epter afflagde eed, berette att hendes sal: mand Guldb: Bryes ......".

Etter Guldbrands død hadde enken gården noen år.

4. 1669 - 1673, enken Gunnild Jacobsdatter, nevnes på Bryn 1669 - 1673. Det er uvisst hvor lenge hun drev gården.

5.
1686 - 1688, Laurits Guldbrandsen, var på Vang den 22 Feb. 1681. Han er nevnt på Bryn 1686 - 1688.

6.
1687 - 1705, Jens Nilsen, f. ca. 1657, d. 1709, g.m. Kari Torkildsdatter Nes (Asker).

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1694 tinglyser Jens et pantebrev av Lisbeth salige Søren Kinch, hennes odelsberettigede gård nordre Bryn på 1 skippund salt og 1/2 skippund mel med bygsel for 50 riksdaler. Datert Bragernes 21 Feb. 1694.

Jens var oppsitter ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Jens flyttet til Søndre Nærsnes i 1705.


7.
- 1719, Ole Ellefsen, f. ca. 1672, gravl. 1719, trolovet 26 Feb. 1708, Wasthi Thomasdatter Åsgård.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på Nordre Bryn sammen med sin kone. De har en tjenestepike.


8. 1720 - 1742, Hans Sivertsen, f. ca. 1683, gravl. 21 Apr. 1743, g.m. 21 Jan. 1720, enken Wasthi Thomasdatter Bryn.

Hans var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1742 tinglyste Hans Syvertsen sitt salg av 11 lispund salt og 5 lispund 2 remål mel i gården Nordre Bryn til sin stesønn Ellef Olsen for 310 riksdaler. Datert Åsgård den 26 Juni 1742.


9.
1742 - 1781, Ellef Olsen, dpt. 14 Sep. 1710, gravl. 7 Okt. 1781, g.m.1. 31 Okt. 1734, Martha Maria Olsdatter, g.m.2. Kari Jonsdatter Skryset.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1742 tinglyste Hans Syvertsen sitt salg av 11 lispund salt og 5 lispund 2 remål mel i gården Nordre Bryn til sin stesønn Ellef Olsen for 310 riksdaler. Datert Åsgård den 26 Juni 1742.


På tinget i Røyken den 13 og 14 Des. 1764 tinglyste Ellef Olsen sitt salg av halvparten av sitt eiende odelsgods 11 lispund salt 5 lispund mel i gården Nordre Bryn til sin sønn Ole Ellefsen for 296 riksdaler. Datert den 3 Des. 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 var Ellef Olsen og hans hustru Kari Jonsdatter oppsitter på gården Nordre Bryn. Det bor totalt 9 personer over 12 år på Bryn.


10. - 1789, Jon Ellefsen, dpt. 23 Feb, 1749, d. 12 Mars 1822, g.m. 12 Mars 1775, Maria Hansdatter Grette.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Jon på Nordre Bryn, han er bonde og uformuende. Hans halvbror Ole bor på bruk nr. 2.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1788 tinglyser Ole Ellefsen sitt salg av 1/4 av gården Bryn (halve gården Nordre Bryn) foruten halvparten av plassen Brynsholmen som han beholdt til sin bror Jon Ellefsen for 596 riksdaler. Datert 16 Apr. 1788.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1789 tinglyste Jon Ellefsen sitt salg av 1/4 av gården Bryn (halve gården Nordre Bryn) til Arne Nilsen Rudstad i Asker for 550 riksdaler. Datert Bryn den 12 Apr. 1788.

Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Nordre Bryn. Han er da enkemann.

Se også bruker nr. 2 på bruk nr. 2 nedenfor.


Bruk 2:

1.
1764 - 1789,
Ole Ellefsen, dpt. 31 Mai 1739, d. 20 Mars 1814, g.m. 24 Nov. 1765, Berthe Eriksdatter Villingstad.

På tinget i Røyken den 13 og 14 Des. 1764 tinglyste Ellef Olsen sitt salg av halvparten av sitt eiende odelsgods 11 lispund salt 5 lispund mel i gården Nordre Bryn til sin sønn Ole Ellefsen for 296 riksdaler. Datert den 3 Des. 1764.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1788 tinglyser Ole Ellefsen sitt salg av 1/4 av gården Bryn (halve gården Nordre Bryn) foruten halvparten av plassen Brynsholmen som han beholdt til sin bror Jon Ellefsen for 596 riksdaler. Datert 16 Apr. 1788.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Ole på Nordre Bryn, han er da bonde og betaler skatt. Hans halvbror Jon bor på bruk nr. 1.

Ole flyttet til plassen Brynsholmen i 1788. Se nedenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på på plassen Brynsholmen under gården Nordre Bryn sammen med sin hustru.


2. 1789 - , Jon Ellefsen, dpt. 23 Feb, 1749, d. 12 Mars 1822, g.m. 12 Mars 1775, Maria Hansdatter Grette.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Jon på Nordre Bryn, han er bonde og uformuende. Hans halvbror Ole bor på bruk nr. 2.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1788 tinglyser Ole Ellefsen sitt salg av 1/4 av gården Bryn (halve gården Nordre Bryn) foruten halvparten av plassen Brynsholmen som han beholdt til sin bror Jon Ellefsen for 596 riksdaler. Datert 16 Apr. 1788.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1788 tinglyser Jon Ellefsen sitt salg av halvparten av plassen Brynsholmen 1 lispund salt 1/2 lispund mel med bygsel til sin bror Ole Ellefsen for 150 riksdaler. Datert Bryn den 16 Apr. 1788.

Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Nordre Bryn. Han er da enkemann.

3. 1789 - 1791,
Arne Nilsen, f. 26 Mars 1752, d. 31 Mars 1829, g.m. 28 Sep. 1780, Mette Marie Knudsdatter.

Arne bodde tidligere på Rudstad i Asker. Han ble født på gården Bryn i Bærum.


På tinget i Røyken den 26 Feb. 1789 tinglyste Jon Ellefsen sitt salg av 1/4 av gården Bryn (halve gården Nordre Bryn), foruten halvparten av plassen Brynsholmen som han beholdt til Arne Nilsen Rudstad i Asker for 550 riksdaler. Datert Bryn den 12 Apr. 1788.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1791 tinglyste Arne Nilsen sitt salg av 1/4 av gården Bryn (halve gården Nordre Bryn), foruten halvparten av plassen Brynsholmen til Ole Jensen Grav for 595 riksdaler. Datert den 12 Nov. 1790.

Arne flyttet til gården Østre Grini.

Etter at Ole Jensen Grav kjøpte Bruk 2 i 1790 ble Bruk 2 nå delt og gården gikk ofte i handelen.


Bruk 2A:


1.
1791 - 1792, Nils Hansen, dpt. 22 Juli 1759, d. 24 Des. 1835 g.m. 31 Mai 1792, enken Kirstine Olsdatter Åsaker.

Nils Hansen var fra gården Syltingli.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1791 tinglyste Ole Jensen Grav sitt salg av 1/8 av
gården Bryn (1/4 av gården Nordre Bryn) til Lars Michelsen Morberg for 330 riksdaler. Datert 13 Des. 1790.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1791 tinglyste Lars Michelsen Morberg sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 av gården Nordre Bryn) som han hadde kjøpt av Ole Jensen Grav den 13 Des. 1790, til Nils Hansen for 345 riksdaler. Datert Nøsted den 6 Juli 1791.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1793 tinglyste Nils Hansen Bryn sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 av gården Nordre Bryn) til Jon Ellefsen for 290 riksdaler fordi Jon ville ta tilbake gården på odel. For å slippe den prosessen solgte Nils isteden gården. Datert 20 Apr. 1793.

Nils flyttet fra gården Nordre Bryn til gården Nordre Åsaker.


2. 1793 - 1797,
Jon Ellefsen, dpt. 23 Feb, 1749, d. 12 Mars 1822, g.m. 12 Mars 1775, Maria Hansdatter Grette.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1793 tinglyste Nils Hansen Bryn sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 av gården Nordre Bryn) til Jon Ellefsen for 290 riksdaler fordi Jon ville ta tilbake gården på odel. For å slippe den prosessen solgte Nils isteden gården. Datert 20 Apr. 1793.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1797 tinglyste Jon Ellefsen sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 av gården Nordre Bryn) til Hans Pedersen Engeland for 430 riksdaler som Jon hadde kjøpt av Nils Hansen den 20 Apr. 1793 fordi det var mye gjeld på skifte etter Jons hustru Maria Hansdatter i 1796. Datert Foss den 10 Mai 1797.

Bruk 2B:

1. - 1796, Jon Ellefsen, dpt. 23 Feb, 1749, d. 12 Mars 1822, g.m. 12 Mars 1775, Maria Hansdatter Grette.


På tinget i Røyken den 14 Juni 1791 tinglyste Ole Jensen Grav sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 gården Nordre Bryn) til Hans Thomassen Åsgård for 340 riksdaler. Datert Nøsted den 16 Nov. 1790.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1793 tinglyste Lars Michelsen Auke sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 gården Nordre Bryn) som han hadde kjøpt av Hans Thomassen Åsgård den 5 Mai 1792 til Jens Pedersen Grav og hans sønn Hans Jensen for 390 riksdaler. Datert Auke den 14 Okt. 1792.

På tinget i Røyken den 12 Juni 1794 tinglyser Hans Jensen sitt salg av en liten andel av kjøpet ovenfor til Hans Thomassen for 150 riksdaler. Datert Strøm den 30 Nov. 1793. (Dette var plassen Brynsbråten).

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyser Hans Thomassen Åsgård sitt salg av en liten del av Bryn til Peder Olsen Rødseie for 180 riksdaler. Datert Foss den 21 Nov. 1794. (Dette var plassen Brynsbråten).

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyser Jens Pedersen Grav sitt salg av 2 1/4 lispund salt 1 1/8 lispund mel med bygsel som han hadde kjøpt av Lars Michelsen Auke den 14 Okt. 1792, til Jon Ellefsen Bryn for 137 riksdaler. Datert Foss den 11 Apr. 1795.

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyser Hans Jensen sitt salg av 1 31/32 lispund salt 63/64 lispund mel med bygsel som han hadde kjøpt av Lars Michelsen Auke den 14 Okt. 1792, til Jon Ellefsen Bryn for 95 riksdaler. Hans hadde tidligere solgt en liten part (Brynsholmen). Datert Foss den 18 Mai 1795. Se også ovenfor.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1797 tinglyser Jon Ellefsen sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 gården Nordre Bryn) (foruten plassen Brynsbråten) til Mads Hansen Syltingli for 410 riksdaler. Datert Foss den 8 Nov. 1796.


Husmannsplasser:

Brynsholmen: (Under Nordre Bryn).

Brukere:

1. 1788 - 1814, Ole Ellefsen, dpt. 31 Mai 1739, d. 20 Mars 1814, g.m. 24 Nov. 1765, Berthe Eriksdatter Villingstad.

Ole bodde tidligere på Bruk 2 ovenfor som han solgte til broren Jon Ellefsen.

2.
- ,Brynsbråten:
(Under Nordre Bryn).

Brukere:

1. 1795 - , Peder Olsen,
g.m. 18 Jan. 1780, Maria Nilsdatter Kjekstadeie. (Moserud). 1801.

Peder Olsen bodde på Rødseie ved vielsen og da han kjøpte Brynsbråten. I 1798 nedenfor underskriver han som Peder Olsen Bryhnsbraaten.

På tinget i Røyken den 14 Juni 1791 tinglyste Ole Jensen Grav sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 gården Nordre Bryn) til Hans Thomassen Åsgård for 340 riksdaler. Datert Nøsted den 16 Nov. 1790.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1793 tinglyste Lars Michelsen Auke sitt salg av 1/8 av gården Bryn (1/4 gården Nordre Bryn) som han hadde kjøpt av Hans Thomassen Åsgård den 5 Mai 1792 til Jens Pedersen Grav og hans sønn Hans Jensen for 390 riksdaler. Datert Auke den 14 Okt. 1792. (Hans Jensens part var plassen Brynsbråten).

På tinget i Røyken den 12 Juni 1794 tinglyser Hans Jensen sitt salg av sin lille andel av kjøpet ovenfor til Hans Thomassen for 150 riksdaler. Datert Strøm den 30 Nov. 1793. (Dette var Brynsbråten).

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyser Hans Thomassen Åsgård sitt salg av en liten del av Bryn til Peder Olsen Rødseie for 180 riksdaler. Datert Foss den 27 Nov. 1794. (Dette var Brynsbråten).

På tinget i Røyken den 9 Juni 1798 tinglyser Peder Olsen et lån på 100 riksdaler fra Andreas Olsen Kjekstad. Lånet skal delvis dekke et lån fra Hans Thomassen Åsgård fra den 27 Nov. 1794. Peder skriver under som Peder Olsen Bryhnsbraaten. Datert Foss den 25 Apr. 1798.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere.

1. Anders var husmann ved Landskatten 1634 - 1636
2. Asle Bryn, dreng hos Marthe Bryn, n. 17 Sep. 1673.

3. Gunder Olsen, nevnes på tinget i Røyken den 28 Juni 1693 da han skal ha fordervet en hest da han var tjenestedreng hos Mari Hotvedt og avviket fra tjenesten. Han var da bosatt hos sin frende Jens Nielsen Bryn som møtte på Gunders vegne. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1695
selger Gunder Olsen på Bryn 11 lispund salt med bygsel samt åseteretten til halve Kjos til Peder Arvidsen Kjos. Datert Nordre Heggum 5 Aug. 1694. Gunder var sønn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter Askestad. Gunder flyttet trolig til Vang og er trolig identisk med Gunder Olsen som bodde på Vang ved skattemanntallet 1696 før han flyttet til Dauerud i Lier som han brukte f.o.m. 1700.

4. Eli Bryn, n. 28 Aug. 1688,
5. Siri Bryn, n. 28 Aug. 1688,
6. Else Bryn, n. 28 Aug. 1688,

Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 559 - 561.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.