slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Bryn før 1700 (1801):

Eiere: Bryn samlet (Usikker gård)

1. 1615. Anders Bryn eier 1 fjerding mel ved Jordeboka 1615. Se bruker nr. 5 under Bryn samlet.

2.
1616 - 1617, Michel Nilsen (Huseby i Lier) råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

3. 1618 - 1628, Erik [Thoresen] Blakstad i Asker eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1618 - 1628.


Søndre Bryn: 1 skippund salt med Bygsel.

Bruk 1: 1/2 skippund salt med bygsel.

1. 1647, I skattematrikkelen 1647 eier Morten [Lauritsen] Schouen i Aschesogen 1/2 skippund salt, Samme mann som neste eier.

2. 1655 - 1665, Rådmann Morten Lauritsen i Christiania eier 1/2 skippund salt med bygsel. Morten døde i 1665. Se S. H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, side 13. Skifte på side 14 - 15. Morten eier det samme ved Jordeboka 1661.

3. 1665 - 1684, Morten Nielsen Leuch på Holmen i Asker g.m. 4 Sep. 1662, Eva Mortensdatter (datter av forrige eier) eier 1/2 skippund salt med bygsel. (se skifte ovenfor).

Han eier 1 pund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.


4. 1684 - 1689, enken Eva Mortensdatter Holmen i Asker, f. ca. 1630, gravl. 31 Juli 1712, pantsetter 1/2 skippund salt til Nils Madsen på Strømsø. Eva innløste pantebrevet den 1 Nov. 1684. Se også neste eier.

5. 1689 - 1689, Oberstleutnant Mathias Roodt, Eva Mortensdatter, Holmen i Asker pantsetter 1/2 skippund salt til oberstleutnant Mathias Roodt den 1 Nov. 1684. I en grenseak melom Bryn og Grette på tinget i Røyken den 19 Okt. 1685 opplyses det at brevene ang. Bryn og annet gods brant opp i brannen hos Eva Mortensen på Holmen i Asker.

20 Aug. 1689, På tinget i Røyken den 2 Des. 1689 tinglyser Oberstleutnant Mathias Roodt 1/2 pund salt med bygsel i Bryn fra Eva Mortensdatter som Gunder påbor. Datert Husvig 20 Aug. 1689.

6. 1689 - 1737, Søren Thoresen Bryn tinglyser et skjøte fra Mathias Roodt på 1/2 skippund salt. Datert den 22 Sep. 1689.

Søren eier nå begge partene i Søndre Bryn. 1 skippund salt med bygsel. Se også under eier nr. 5 på bruk nr. 2 under Søndre Bryn nedenfor.

Bruk 2: 1/2 skippund salt med bygsel.

1. 1624 -1630, Amund Hyggen står oppført som eier av 1/2 skippund salt i Bryn i Landskatten 1624 - 1630.

2. 1632 - ca. 1660, Laurits [Ingebretsen] Selvik på Hurum eier av 1/2 skippund salt i Bryn i Landskatten 1632 - 1637. Han eier det samme ved skattematrikkelen 1647. Ved Jordeboka 1661 eier hans arvinger 1/2 skippund salt med bygsel. Se også sønnen, neste eier.

3. ca. 1660 - 1681, Laurits Lauritsen Selvik på Hurum eier 1/2 skippund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675/1677. Han eier denne parten til han pantsetter den til Hans Olsen Bryn i 1681. Trolig er dette samme parten som Amund Hyggen eide tidligere.

4. 28 sep. 1681 - 1685, Hans Olsen Bryn, 1/2 skippund salt med bygsel som pantegods fra Laurits Selvik på Hurum.

5. 1685 - 1737, Søren Thoresen Bryn tinglyser pantebrevet ovenfor den 9 Nov. 1686.

Søren eier nå begge partene i Søndre Bryn. 1 skippund salt med bygsel. Se også under eier nr. 6 på bruk nr. 1 under Søndre Bryn ovenfor.


Nordre Bryn:
1 skippund salt, 1/2 skippund mel.

1. 1647, I skattematrikkelen 1647 eier futen Michel [Christensen] Brasem i Lier 1 skippund salt, 1/2 skippund mel.

2. 1655 - 1661, Ougen Michelsen Viker i Lier på Elisabeth Nilsdatters vegne eier 1 skippund salt, 1/2 skippund mel. (Ougen var sønn av Michel Nilsen (eier nr. 2) ovenfor og verge for Elisabeth). Dette godset var pantegods ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661.

3. 1665 - 1694, Søren [Pedersen] Kinch, 1 skippund salt 1/2 skippund mel med bygsel. Denne parten nevnes som hans hustrus arvegods fra hennes foreldre i 1673. Han eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

4. 21 Feb. 1694 - 19 Feb. 1705, Jens Nilsen, 1 skippund salt og 1/2 skippund mel med bygsel som pantegods av Lisbeth [Nilsdatter] salige Søren Kinch.

5. 1705 - 1719, Ole Ellefsen Blakstad.

Kjente brukere:

Bryn samlet: (Usikker gård).

1. 1528, P betaler gjengjerden av Bryn i 1528. Har gjeld.

2. 1557 - 1558, Anders Bryn, ble bøtelagt i
1557/1558. "Annders Bryn for frilleleffnit".

3. 1591, Alf skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

4. 1593 - 1604, Peder er nevnt på Bryn i Bygningsskatten 1593, 1594 og 1604.

5. 1612 - 1644, Anders d. før 1645, nevnes på Bryn i diverse skattelister 1612 - 1645.

Anders er oppsitter ved Jordeboka 1615 og 1616 - 1617. Han eier 1 fjerding mel i Bryn ved Jordeboka 1615.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Barn:

1. Marthe Andersdatter, g.m. Gunder søndre Bryn. (Gunders svigerfar bodde på Bryn før ham).
2. Hans Andersen på Nordre Bryn.

Søndre Bryn:

Bruk 1:

1.
1645 - 1689, Gunder, f. ca. 1614, d. ca. 1689, g.m. Marthe Andersdatter. Han var lagrettemann 1656 - 1670.

I Koppskatten 1645 nevnes Gunder Bryn, 3 døttre, 1 husmann og hans kvinne.

Han er oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Gunder 2 hester, 11 Kyr, 8 kviger, 10 sauer og 4 svin.

Gunder var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 9 kyr, 4 ungfe og 8 sauer. Han har skog til små last.

I Manntallet 1664 nevnes Bryn som "fulde gaard" og oppsittere er Gunder 50 år og Guldbrand 40 år. Guldbrand har sønnen Oluf Guldbrandsen 6 år samt en dreng Oluf 16 år.

I Manntallet 1666 nevnes Bryn som "fulde gaard" og oppsittere er Gunder 52 år og Guldbrand 42 år. Gulbrand har sønnen Oluf Guldbrandsen 14 år.

I en grensesak mellom Bryngårdene på tinget i Røyken den 17 Sep. 1673, stevner eieren av Nordre Bryn, Søren Pedersen Kinck, borger og handelsmann på Bragernes, Gunder Bryn for å ha flyttet på en sten som markerte delet av gårdene. Søren innkalte en del vitner, deriblant Halvor Syltingli som vitnet at for noen år siden kom Guldbrand Bryn sammen med sin fader Gunder Vang.....I samme saken får vi vite navnet på Guldbrands hustru, "Gunnild Jacobsdatter epter afflagde eed, berette att hendes sal: mand Guldb: Bryes ......" I samme saken sier Gunder at de hadde tatt det omtvistede stykke fra hans værfader og så tok Gunder det tilbake.

I en grensesak mellom Bryn og Grette på tinget i Røyken den 19 Okt. 1685 nevnes Gunder og Søren Bryn som oppsittere på søndre Bryn.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1690 er enken skyldig skatt. Hun er identisk med Marthe Bryn som er skyldig skatt på tinget den 2 Des. 1690, på hennes vegne svarte husmannen Søren at hun vedgikk gjelden.

Barn:

1. Anne Gundersdatter, n. 29 Mars 1682, 26 Aug. 1688 og 3 Des. 1688.
2. NN Gundersdatter, n. koppskatten 1645.
3. NN Gundersdatter, n. koppskatten 1645.


2.
1689 - 1737, Søren Thoresen, f. ca. 1657, d. 1737, g.m. enken Anne Hansdatter.

Søren Thoresen Bryn tinglyser et skjøte fra Mathias Roodt på 1/2 skippund salt. Datert den 22 Sep. 1689.

Søren eier nå begge partene i Søndre Bryn, 1 skippund salt med bygsel. Se videre under bruker nr. 2 på bruk nr. 2 under Søndre Bryn nedenfor.


3.
1737 - 1763, Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear.


4.
1763 - 1780, Søren Hansen, dpt. 2 Feb. 1723, gravl. 15 Nov. 1780, g.m.1. 19 Mai 1750, Kirsti Hansdatter Klemmetsrud, g.m.2. 1 Nov. 1753, Else Andersdatter Solstad, g.m.3. 15 Mars 1764, Mari Amundsdatter Gjerdal.


5. 1780 - 1833, Anders Sørensen, dpt. 21 Sep. 1755, d. 8 Nov. 1833, g.m. 26 Aug. 1784, Kirsti Ingebretsdatter Klemmetsrud.

Ved folketellingen 1801 bor Anders på gården Søndre Bryn sammen med sin kone og barna Mads, Søren og Ingeborg.


Bruk 2:

1.
1673 - 1684, Hans Olsen, d. ca. 1684, g.m. Anne Hansdatter.

Barn:

1. Anne Hansdatter, f. ca. 1682, d. 27 Apr. 1747, g.m. 28 Okt. 1703, Ellef Torkildsen Nes i Asker.

2. 1685 - 1737, Søren Thoresen, f. ca. 1657, d. 1737, g.m. enken Anne Hansdatter.

På tinget i Røyken den 9 Nov. 1686 lot Søren Bryn tinglyse et pantebrev på 1/2 pund salt landskyld med bygsel i Bryn, som Laurids Selvig på Hurum til Søren Bryns kvinne Anne Hansdatter og hennes forrige mann Hans Olsen "utsted haffuer dend 28 Septembris 1681". Søren Thoresen giftet seg altså med enken etter Hans Olsen Bryn. Se også under eiere under part 1 og part 2.

Søren Thoresen Bryn tinglyser et skjøte fra Mathias Roodt på 1/2 skippund salt. Datert den 22 Sep. 1689. Søren eier nå begge brukene i Søndre Bryn, 1 skippund salt med bygsel.

Søren var oppsitter
ved skattemanntallet 1694 - 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Sørren Bryn" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har STS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Søfren Bryn" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har STS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Søren på Søndre Bryn sammen med sin kone og 3 sønner derav 1 dragon samt en datter.

Søren var oppsitter ved matrikkelen 1723.


3.
1737 - 1747, Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear.


4.
1747 - , Arvingene etter Mari Ingebretsdatter Vear/Bryn eier 1/2 skippund salt.


5. - 1809, Ole Sørensen, dpt. 14 Sep. 1760, gravl. 11 Mai 1809, g.m. 5 Sep. 1786, Andrine Pedersdatter Ølstad.


Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Søndre Bryn sammen med sin kone og barna Peder, Søren og Ingebret, Ellen og Ellef. Hans bror Hans Sørensen bor også hos dem.

Nordre Bryn:

1.
1645 - 1649, Hans Andersen,

I Koppskatten 1645 nevnes Hans Bryn, hans kvinne, en datter og hans søster.

Hans flyttet til Hyggen Østre (nedre) omkring 1649. Han bodde da på nordre Bryn. Se grensesaken 17 Sep. 1673 nedenfor under Guldbrand Gundersen.

Barn:

1. Karen Hansdatter, n. 17 Sep. 1673.


2.
1649 - 1656, Haagen Bryn, n. 17 Sep. 1673.

Barn:

1. Jon Haagensen, n. 17 Sep. 1673.
2. Merete Haagensdatter, n. 17 Sep. 1673.

3.
1656 - 1668, Gulbrand Gundersen, f. ca. 1624, d. ca. 1668, g.m. Gunnild Jacobsdatter.

Han var lagrettemann 1656 - 1667.

På tinget i Røyken den 21 Jan. 1669, er Gunder og Gunnild Bryn skyldig skatt.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1672 stevnes Guldbrand Bryn for gjeld. Han er da død og på enkens vegne svarte Peder Gislerud at hun vedgår gjelden.

I en grensesak mellom Bryngårdene på tinget i Røyken den 17 Sep. 1673, stevner eieren av Nordre Bryn, Søren Pedersen Kinck, borger og handelsmann på Bragernes, Gunder Bryn for å ha flyttet på en sten som markerte delet av gårdene. Søren innkalte en del vitner, deriblant Halvor Syltingli som vitnet at for noen år siden kom Guldbrand Bryn sammen med sin fader Gunder Vang.....I samme saken får vi vite navnet på Guldbrands hustru, "Gunnild Jacobsdatter epter afflagde eed, berette att hendes sal: mand Guldb: Bryes ......".

Etter Guldbrands død hadde enken gården noen år.

4. 1669 - 1673, enken Gunnild Jacobsdatter, nevnes på Bryn 1669 - 1673. Det er uvisst hvor lenge hun drev gården.

5.
1686 - 1688, Laurits Guldbrandsen, var på Vang den 22 Feb. 1681. Han er nevnt på Bryn 1686 - 1688.

6.
1687 - 1705, Jens Nilsen, f. ca. 1657, d. 1709, g.m. Kari Torkildsdatter Nes (Asker).

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1694 tinglyser Jens et pantebrev av Lisbeth salige Søren Kinch, hennes odelsberettigede gård nordre Bryn på 1 skippund salt og 1/2 skippund mel med bygsel for 50 riksdaler. Datert Bragernes 21 Feb. 1694.

Jens var oppsitter ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Jens flyttet til Søndre Nærsnes i 1705.


7.
- 1719, Ole Ellefsen, f. ca. 1672, gravl. 1719, trolovet 26 Feb. 1708, Wasthi Thomasdatter Åsgård.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på Nordre Bryn sammen med sin kone. De har en tjenestepike.


8. 1720 - 1742, Hans Sivertsen, f. ca. 1683, gravl. 21 Apr. 1743, g.m. 21 Jan. 1720, enken Wasthi Thomasdatter Bryn.

Hans var oppsitter ved matrikkelen 1723.


9.
1742 - 1781, Ellef Olsen, dpt. 14 Sep. 1710, gravl. 7 Okt. 1781, g.m.1. 31 Okt. 1734, Martha Maria Olsdatter, g.m.2. Kari Jonsdatter Skryset.


10. - 1822, Jon Ellefsen, dpt. 23 Feb, 1749, d. 12 Mars 1822, g.m. 12 Mars 1775, Maria Hansdatter Grette.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere.

1. Anders var husmann ved Landskatten 1634 - 1636
2. Asle Bryn, dreng hos Marthe Bryn, n. 17 Sep. 1673.

3. Gunder Olsen, nevnes på tinget i Røyken den 28 Juni 1693 da han skal ha fordervet en hest da han var tjenestedreng hos Mari Hotvedt og avviket fra tjenesten. Han var da bosatt hos sin frende Jens Nielsen Bryn som møtte på Gunders vegne. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1695
selger Gunder Olsen på Bryn 11 lispund salt med bygsel samt åseteretten til halve Kjos til Peder Arvidsen Kjos. Datert Nordre Heggum 5 Aug. 1694. Gunder var sønn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter Askestad. Gunder flyttet trolig til Vang og er trolig identisk med Gunder Olsen som bodde på Vang ved skattemanntallet 1696 før han flyttet til Dauerud i Lier som han brukte f.o.m. 1700.

4. Eli Bryn, n. 28 Aug. 1688,
5. Siri Bryn, n. 28 Aug. 1688,
6. Else Bryn, n. 28 Aug. 1688,

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 559 - 561.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.