slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Søren Thoresen Bryn (ca. 1657 - 1737)

Søren Thoresen ble født ca. 1657. Han døde i 1737 på gården Søndre Bryn, Røyken, Buskerud. Han var gift med Anne Hansdatter. De hadde iallefall barna:

1. Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear.
2. Anders Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 28 Mai 1741, "som i 34 aar har været afsindig"
3. Mari Sørensdatter, f. ca. 1690, gravl. 15 Feb. 1750, "Hans Sørensen Bryns søster".
4. Ole Sørensen, f. ca. 1691, gravl. 15 Mars 1767, g.m. 2 Juli 1727, Anne Olsdatter Bråset.
5. Thore Sørensen, f. ca. 1696, gravl. 3 Feb. 1760, g.m.1. 13 Okt. 1720, Ingeborg Larsdatter Vear, g.m.2. 8 Juli 1747, Mari Olsdatter Rustad, g.m.3. 21 Juli 1753, enken Marthe Toresdatter Transet.

På tinget i Røyken den 9 Nov. 1686 lot Søren Bryn tinglyse et pantebrev på 1/2 pund salt landskyld med bygsel i Bryn, som Laurids Selvig på Hurum til Søren Bryns kvinne Anne Hansdatter og hennes forrige mann Hans Olsen "utsted haffuer dend 28 Septembris 1681". Søren Thoresen giftet seg altså med enken etter Hans Olsen Bryn.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1689 tinglyser Søren Thoresen Bryn 1/2 pund salt med bygsel i Bryn der Gunder påbor, fra Oberstleutnant Mathias Roodt. Datert Husvig 22 Sep. 1689. Søren eier nå begge partene i søndre Bryn. 1 skippund salt med bygsel.

Søren var oppsitter ved skattemanntallet 1694 - 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Sørren Bryn" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har STS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Søfren Bryn" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har STS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Søren på Søndre Bryn sammen med sin kone og 3 sønner derav 1 dragon samt en datter.

Søren var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Søren ble gravlagt den 2 Feb. 1737.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1737 lot Hans Sørensen Bryn lese et passert skiftebrev etter hans salige fader Søren Bryn, datert 19 og 20 Feb. 1737, hvor hans søster Mari Sørensdatter fikk en arvelodd i Bryn samt penger. 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1737, side 135.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 27 (Fa 0027), 1686-1686, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 30 (Fa 0030), 1689-1689, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Skoskatten 1711.