slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Thore Sørensen Bryn/Vear (ca. 1696 - 1760)

Thore Sørensen ble født ca. 1696 på gården Søndre Bryn, Røyken, Buskerud. Han døde 64 år gammel i 1760 på gården Vear, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Søren Thoresen Bryn og Anne Hansdatter. Tore giftet seg første gang 13 Okt. 1720 i Røyken kirke med Ingeborg Larsdatter Vear. De hadde barna:

1. Mari Thoresdatter, dpt. 13 Jan. 1722, gravl. 7 Feb. 1790, g.m.1 Hans Gundersen Auvi, g.m.2. 4 Nov. 1742, Anders Christophersen Storsand.
2. Berthe Thoresdatter, dpt. 28 Mai 1724, gravl. 12 Nov. 1746, g.m. 4 Des. 1745, Anders Povelsen Sundland på Eiker. De hadde datteren Ingeborg som ble gravlagt den 7 Des. 1746 i Røyken kirke.
3. Anne Thoresdatter, dpt. 22 Mai 1727, gravl. 20 Juli 1727.
4. Anne Thoresdatter, dpt. 1 Mai 1729, gravl. 2 Aug. 1778, g.m. 2 Juli 1748, enkemann Hans Torstensen Hajum.I en sak angående en part av gården Vear i Røyken stevner Hans von Campen, Hans Sørensen Bryn. Johan Heide var fullmektig for Hans von Campen og Søren Pedersen Løchstør for Hans Sørensen Bryn. Saken ble utsatt en del ganger, men så på tinget i Røyken den
30 Sep. 1720: "Comparerede for retten Mons: Hans Hansen paa sin fader Citanten Mons: Hans von Campens veigne,...." (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0044: Tingbok, 1716-1721, s. 242).

Den 27 Jan. 1721 ber Hans Sørensen Vear om at sorenskriveren Jens Hiermind må dømme i saken mellom Hans Sørensen og Hans von Campen.

På tinget i Røyken den 22 Apr. 1721 var det en odelsak vedr. gården Vear mellom Thore Sørensen og Hans Von Campen. Thore vant saken. Her nevnes en del vitner bl. a. husmennene som bodde på gården da.


Den 22 Aug. 1721 søker Hans von Campen i Christiania om at Thore Sørensen Bryn straks må flytte fra gården Vear til tvistigheten dem imellom er avgjort.

Saken gjaldt odelsretten til 12 3/4 lispund salt i gården Vear. Saken var først oppe i lagmannsretten og så i Overhoffsretten i 1722 (nr. 91) der dommen fra lagmannsretten ble forandret på noen punkter, men Tore Sørensen Bryn ble tildømt odelsretten og enken etter Hans von Campen måtte betale 30 riksdaler i saksomkostninger. Se også 1722 (nr. 71).

Den 23 Des. 1733 i Christiania ansøker Hans Sørensen om s.k. Beneficium paupertatis slik at han kunne føre sak mot broren Tore Sørensen bosatt på Vear, slik at han kan bruke en part på 11 lispund 1 9/10 remål salt i gården Vear. - (Tillatelse til fri sakførsel. Forbeholdt personer med dårlig råd, av særlige grunner og til embetsmenn pga av deres embete. (av beneficium: velgjørenhet, kongelig gunst, offentlig gave)).

Samme sak for broren Tore Sørensen Vear. Datert Christiania den 9 Feb. 1734. (RA, Stattholderembetet 1572-1771, Be/L0011: Kopibok for beneficia paupertatis, 1726-1739, s. 182b-183a).

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyser Hans Sørensen Bryn og hans bror Tore Sørensen Vear at de makeskifter odelsgods slik at Hans gir sin hustrus odelgods på 11 lispund 2 remål med bygsel i gården Vear som Tore påbor til Tore og Tore gir Hans 3 lispund 1 remål 10 3/4 bismermark i gården Søndre Bryn som Hans påbor som Tore hadde arvet etter sine foreldre. I tillegg gav Tore et mellomlegg på 210 riksdaler. Det nevnes også at deres hustruer er søskenbarn. Datert Bryn 6 Des. 1738. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 255).

Thore Sørensen hadde solgt halvparten av gården Vear til sin svigersønn Hans Gundersen, men han døde før han fikk skjøte. Derfor selger han nå halvparten av gården Vear til sin datter Mari Thoresdatter for 700 riksdaler. Datert Vear 29 Mai 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 343).


Thore var fra Bryn, men de var bosatt på Vear. Thore var gift 3 ganger. Ingeborg var den første kona. Det var skifte på Vear 29 Apr. 1745 etter Ingeborg. Hun etterlot seg enkemannen Thore Sørensen Vear og deres felles barn: Maren g.m. dragon Anders Christophersen boende på Vear, Perell ?? Toresdtr 21 år (skal sannsynligvis være Berthe), Anne 17 år. De to siste ugifte og hjemme hos faren.


Deretter giftet han seg den 8 Juli 1747 med Mari Olsdatter Rustad i Asker (ca. 1692 - 1752). Skifte etter Mari Olsdatter ble holdt den 21 Feb. 1752 på gården Vear.

Han giftet seg tredje gang den 21 Juli 1753 med enken Martha Thoresdatter Transet.
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1760, side 169.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1719-1722, side 114.
Akershus fylke, Asker, Ministerialbok nr. I 2 (1733-1766), Ekteviede 1747, side 163.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1752-1753, side 201.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.